Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands näringsliv EK vill göra det möjligt för flera mindre företag att anställa

Från 2018
Södra kajen 10
Bild: Yle/ Jaani Lampinen

Lättare att anställa, företagarvänlighet, mera kunnig arbetskraft och bättre förutsättningar för generationsväxlingar. Finlands näringsliv EK listar det som medlemmarna ser som viktiga frågor.

Finlands näringsliv EK vill sätta fokus på vårens riksdagsval och för fram de frågor organisationens medlemmar vill att valdebatten ska fokusera på.

96 procent av EK:s medlemmar är små och medelstora företag. Det finns ungefär 15 000 företag av den här typen som är medlemmar i organisationen.

Långsiktig planering behövs

EK:s företagschef Jouni Hakala understryker hur viktigt det är för företag att kunna planera långsiktigt.

Han vill att riksdagen ska kunna föra en långsiktig skattepolitik oberoende av vilka partier som sitter i regeringen.

- Vi eftersträvar att Finland ska vara ett bra land för företagande inte bara nästa regeringsperiod utan på lång sikt, säger Jouni Hakala.

Om skattepolitiken varierar mycket är det enligt Hakala svårt för företagen att fatta beslut antingen att anställa, utveckla eller avveckla.

Lättare för företag att anställa

EK betonar de små och medelstora företagen som arbetsgivare och vill göra det lättare för företagare att anställa.

EK understryker att största delen av de nya arbetsplatserna på 2000-talet har fötts i mindre företag med över tio anställda.

Samtidigt har tröskeln för att anställa stigit. Enligt EK har antalet företag med anställda sjunkit med 6000 på de senaste åren.

EK vill att det ska bli mindre utgifter för företagen då de anställer, vill ge en möjlighet för lokala avtal och minska på riskerna på företag anställer.

Exportföretag borde få extra hjälp

EK vill också förbättra företagens möjligheter att växa och investera. Den offentliga sektorn ses ofta som ett hinder för mindre företag att växa.

Exportsektorn borde få bättre stöd. Business Finland borde enligt EK vidareutvecklas och det borde också i framtiden vara möjligt att få stöd för innovationer.

Byråkratin är i dag för stor. Företagaren borde enligt EK kunna få service från en och samma servicepunkt.

EK vill göra det lättare att anställa utländsk arbetskraft

Finlands näringsliv EK kräver att kunnandet i landet ska utvecklas. Enligt EK ser 28 procent av företagen i dag bristen på kunnig arbetskraft som ett hinder för att växa.

EK vill att det ska vara enklare att anställa utländsk arbetskraft och att det ska bli enklare att vidareutbilda och att uppgradera sina kunskaper.

Arvsskatten borde minska, säger EK

EK understryker också vikten av att skapa kontinuitet i företagandet.

Organisationen poängterar att var femte företagare i dag överväger att ge upp sitt företag antingen genom att sälja det, ge över till följande generation eller avveckla företaget.

Organisationen understryker än en gång vikten av att avveckla arvs- och gåvoskatten. Här spelar också en långsiktig skattepolitik en viktig roll enligt EK.

- Oklara besked från riksdagen leder till osäkerhet i företagarnas beslut. Företagare måste fatta långsiktiga beslut och inte se en regeringsperiod i taget, säger Jouni Hakala från EK.