Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad och Övis på samma linje: Vill komma åt statliga pengar för barn med specialbehov

Från 2018
Uppdaterad 01.06.2018 05:15.
elev får hjälp av lärare
Bild: Copyright © Michael Folmer, All Rights Reserved.

Vasa övningsskola har fått mycket kritik för sin hantering av två fall där barn med specialbehov nekats plats i skolan. På onsdag möttes representanter från staden och skolan för att diskutera ärendet.

I båda fallen hade skolan besvärat sig till Regionförvaltningsverket efter att staden gett grönt ljus för barnen att börja i förskolan respektive lågstadiet i Vasa övningsskola.

I det ena fallet drog skolan tillbaka sin besväran, medan det i det andra fallet fortfarande är oklart vad som händer.

Enligt skolan ligger resursbrist i stort sett bakom besluten. Eftersom Övis inte är en kommunal skola kan de inte heller ta del av de statliga pengar som finns tillgängliga för barn med specialbehov.

Därför ville man sätta sig ner med staden för att diskutera den finansiella biten.

- Jag tycker det var ett jättebra möte. Vi var helt överens om att de statliga medel som finns tillgängliga borde komma till användning oavsett om barnet tillbringar merparten av sin tid i övningsskolan eller i en av stadens skolor, säger dekanus Fritjof Sahlström vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Professor Fritjof Sahlström
Bildtext Fritjof Sahlström.
Bild: Jens Berg

Vill komma åt statliga pengar

Problemet är alltså att kommuner får statlig ersättning för att täcka kostnaderna för barn med specialbehov om barnet går i kommunal skola. Men eftersom Övis inte är en kommunal skola får inte heller staden någon ersättning. Både staden och skolan går alltså miste om pengar.

- Staden kan ju ge oss hur mycket pengar de vill, men staden har begränsad ekonomi. För att någon överhuvudtaget ska kunna få ut pengarna som staten anvisar för sådana här barn, så måste barnen vara inskrivna i en kommunal skola, säger Sahlström.

På mötet funderade man därför på någon modell som kunde göra det möjligt för barnen att bli berättigade till stödet även om de går på Vasa övningsskola.

- Exakt hur vi ska göra det är vi inte klara på, det tittar ekonomipersonal på Vasa stad på och ser hur vi kan komma framåt med det.

Christina Knookala.
Bildtext Christina Knookala.
Bild: YLE/Markus Bergfors

Bildningsdirektören Christina Knookala var också med på mötet och anser att man nu har ett gemensamt mål för att hitta en lösning till hur finansieringen kan lösas.

- Vi ska se över hur statsandelarna kanaliseras, vart och på vilken basis och gå lite närmare in på det. På basen av den fakta vi får till hands så har vi ett nytt möte och diskussion om hur vi gör framöver.

- Bästa skulle vara om det skulle vara oberoende av om det är en kommunal skola eller en vid ett universitet. Det borde vara skolupprätthållaren som får den statliga finansieringen. Det skulle vara klarast, men så fungerar inte systemet i dagens läge.

Under hård ekonomisk press

Orsaken till att man nu först aktualiserat frågan är enligt Sahlström den ekonomiska situationen som både Vasa stad och övningsskolan befinner sig i.

- Det som är nytt är att både Vasa stad och Vasa övningsskola är under väldigt hård ekonomisk press och då blir det nödvändigt att se över resurserna och hur vi har råd att bedriva vår verksamhet.

- Under det här läsåret har det blivit tydligare att här finns pengar som kan gå att få från staten som förutsätter vissa typer av lösningar och fram till de lösningarna har man inte hittat ännu, men dit är vi på väg nu.

Vasa övningsskola
Bild: YLE/ Sandra Snellman

Enligt Knookala antar man alltid att saker och ting bara flyter på tills något händer.

- På så sätt var det här bra och vi ska nu försöka mer proaktivt se över olika fall så att familjerna inte behöver bevaka sina rättigheter eller intressen på det sätt som de nu varit tvungna att göra.

Både Knookala och Sahlström tror att man kommer att hitta en lösning till problemet.

- Det tror jag verkligen. Där har vi en gemensam vilja. Det är inte till glädje för någon att staten har reserverat medel som behövs för barnens skolgång men på grund av att vi inte har hittat en tillräckligt bra modell för samarbete så kan ingen använda pengarna, konstaterar Sahlström.

Diskussion om artikeln