Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårdpolitiker vill se förbättringar inom hemvården i Ekenäs – nu lovar tjänstemännen konkreta åtgärder

Från 2018
Sylva Heerman, Frank Holmlund och Kirsi Ala-Jaakkola står i Yle Västnylands radiostudio. Till höger syns programledaren Marica Hildén.
Bildtext Sylva Heerman (SFP) och Frank Holmlund (SDP) diskuterade problemen inom Vård i hemmet i Ekenäs tillsammans med chefen för äldreservice, Kirsi Ala-Jaakkola, i Yle Västnylands studio på torsdagen. Hela diskussionen hittar du längst ner i artikeln.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Kommunikationen ska bli bättre och arbetsfördelningen ska ses över inom Vård i hemmet i Ekenäs. Det lovar staden efter social- och hälsovårdsnämndens krav på åtgärder som förbättrar personalens situation.

Personal från Vård i hemmet i Ekenäs skriver om problemen i ett brev till politikerna i social- och hälsovårdsnämnden. Personalen upplever att man inte längre har situationen under kontroll och att en del klienter görs klara för natten redan på eftermiddagen.

Fyrtiofem personer som jobbar inom hemvården i Ekenäs ställer sig bakom brevet.

Inte sitter vi andra heller och äter vår mat i bilen. Vi har matpaus och det har de också rätt till

Sylva Heerman (SFP)

När social- och hälsovårdsnämnden behandlade brevet på sitt möte (30.5) ville man inte bara anteckna ärendet för kännedom, så som tjänstemännen föreslog.

Med 9 röster mot 1 beslöt nämnden att en grundlig utredning om läget ska göras så snabbt som möjligt. Dessutom vill nämnden se att nödvändiga åtgärder utarbetas och verkställs.

Man vill också ha en regelbunden rapportering av tjänstemännen om vad som görs för att förbättra läget inom hemvården i Ekenäs.

Det var bara nämndens ordförande Karl von Smitten (SFP) som röstade för bredningens förslag att anteckna ärendet för kännedom.

Nämnden är orolig över situationen

Majoriteten av nämnden ansåg att det inte räcker att ärendet antecknas för kännedom, säger medlemmen Frank Holmlund (SDP).

- Vi är jätteoroliga för situationen och för det som kommit fram. Vi vill ta vårt ansvar och föra saken vidare.

Sylva Heerman fotad framför ett träd.
Bildtext Sylva Heerman (SFP) säger att det blir problem på en arbetsplats när kommunikationen inte fungerar.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Utlåtandet från nämnden må låta allvarligt, men det är också brevet från personalen inom vård i hemmet, konstaterar Sylva Heerman (SFP) som också sitter i nämnden.

Hon menar att det finns saker i brevet som kunde åtgärdas direkt för att det skulle bli drägligare att jobba vid enheten. Matpauser till exempel.

- Inte sitter vi andra heller och äter vår mat i bilen. Vi har matpaus och det har de också rätt till. Regelbundna gruppmöten och rapporteringar är självklara saker, räknar Heerman upp.

Problem med uppdelningen av arbetet

I brevet säger personalen att det var omstruktureringar inom enheten som fick läget att bli ohållbart.

Tidigare var enheten uppdelad i fyra olika grupper. Enligt chefen för äldreservice, Kirsi Ala-Jaakkola, kom det upprepade gånger signaler från personalen att fördelningen inte fungerade.

Grupperna var för små och ibland var det svårt för anställda att lämna sin egen grupp för att hjälpa till när arbetet hopade sig i någon annan, förklarar Ala-Jaakkola.

I ett utvecklingsprojekt kom man fram till att dela upp Ekenäsområdet i två delar, det östra och det västra området. Det här arbetet gjordes i samarbete med personalen, säger Ala-Jaakkola.

Chef: Visst har det varit turbulent

Chefen för äldreservice ser många orsaker till att läget inte varit under kontroll. Bland annat har man haft utmaningar med att ordna arbetsledningen.

Kirsi Ala-Jaakkola medger att det har varit turbulent.

- Det är helt klart att när det är oklarheter i sådana frågor så återspeglas det på verksamheten.

När man inte får in vikarier så måste alltid någon tänja och det är tungt

Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservice i Raseborg

Så som i många andra kommuner är det också svårt i Raseborg att hitta sjukskötare och vikarier, säger hon.

- När man inte får in vikarier så måste alltid någon tänja och det är tungt, konstaterar Ala-Jaakkola.

Enligt Sylva Heerman ville personalen ha möjligheten att återgå till det gamla systemet med fyra grupper om det nya med bara två områden inte fungerade.

Ala-Jaakkola konstaterar att inga beslut och organisationer är gjutna i cement men då måste man ha en plan så att man inte återgår till det gamla och möter samma problem man hade tidigare, påpekar hon.

- Man ska inte hålla fast vid något som inte fungerar.

Personalen: Vi har pratat med många men ingen lyssnar

I tjänstemännens beredning av brevet konstateras att ärendet är en arbetsledningsfråga och att diskussioner bör föras mellan personalen och ansvariga för verksamheten inom vård i hemmet.

Personal som Yle Västnyland talat med säger att de kontaktat chefer inom vård i hemmet. De har också haft kontakt med fackföreningar, arbetarskyddet och personalchefen.

De upplever att det inte har lett till någonting och att ingen lyssnar.

När det brister i kommunikationen och när det finns för lite tid att komma samman och diskutera så blir det på det här viset

Sylva Heerman (SFP)

Kritiken tar äldreservicechefen Ala-Jaakkola på allvar. Vi ska bli bättre på att lyssna, säger hon.

- Det kan också hända att vi inte har lyckats förmedla våra målsättningar och grunderna till dem tillräckligt tydligt, säger Ala-Jaakkola och tror att en orsak till det här är att situationen varit turbulent.

- När det brister i kommunikationen och när det finns för lite tid att komma samman och diskutera så blir det på det här viset, konstaterar nämndmedlemmen Sylva Heerman (SFP).

Hon säger att politikerna utan vidare lyssnar på personalen och får medhåll av Frank Holmlund (SDP).

- Tänker man framåt så kommer antalet äldre att stiga. De här problemen kan bli ännu större och därför måste vi göra något åt saken så fort som möjligt, säger han.

Chefen lovar bot och bättring

Heerman säger att nämnden är tacksamma för personalens brev. Hon konstaterar ändå att problemet i sig är gammal skåpmat eftersom det redan är två år sedan personalen var i kontakt med facket och personalsektionen inom staden.

- Det har hela tiden gungat på där. Det har inte varit riktigt bra, säger hon.

Äldreservicechefen Kirsi Ala-Jaakkola lovar nu att göra sitt yttersta för att läget ska bli bättre.

Hon tror att läget kommer att bli bättre.

- Jag har stor tillit till vår personal som är väldigt duktiga och sköter sitt jobb bra trots allt det här.

Kirsi Ala-Jaakkola iklädd svart tröja står framför ett träd.
Bildtext Kirsi Ala-Jaakkola säger att hon tar kritiken från personalen på allvar.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Ala-Jaakkola lovar flera konkreta åtgärder. Redan nu jobbar man på kommunikationen tillsammans med enhetens nya förman.

Dessutom ska resurser lösgöras för att bilda ett så kallat hemförlovningsteam, som personalen länge längtat efter. Ett stort problem för personalen har varit att lösgöra resurser för patienter som skrivs ut från sjukhuset och ska komma tillbaka hem igen.

- Vi har diskuterat det här en längre tid och det finns ett verkligt behov. Det här måste vi få igång snabbt.

Frank Holmlund i grå tröja står vid ett träd.
Bildtext Antalet äldre bara växer. Därför måste problemen redas ut så snabbt som möjligt, säger Frank Holmlund (SDP).
Bild: Malin Valtonen / Yle

Sylva Heerman konstaterar att det vore viktigt att erbjuda ordinarie tjänster till den vikarierande personalen som jobbat länge. Det kunde leda till bättre stämning och minskad sjukfrånvaro tror hon.

Ala-Jaakkola säger att det gör man redan men att man inte kan erbjuda lediga vakanser så där bara. Man måste följa ett visst förfarande för att det ska gå rätt till.

De senaste sju månaderna har tio personer inom Vård i hemmet sagt upp sig. Enligt Ala-Jaakkola har två gått i pension, en var vikarie och någon flyttade till en annan kommun.

Finns det några anknytningar till de här problemen?

- Säkert finns det det också, svarar Ala-Jaakkola.

Artikeln baserar sig på en intervju gjord av Marica Hildén.

Så här resonerar politiker och chefen för äldreservice om Vård i hemmet i Ekenäs - hör hela diskussionen här!

18:42

Diskussion om artikeln