Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländska SS-soldaters delaktighet i mord på judar ska utredas

Från 2018
Uppdaterad 31.05.2018 13:46.
Vallonska SS-soldater vid östgränsen i januari 1944
Bildtext Vallonska SS-soldater vid östfronten i januari 1944.
Bild: Berliner Verlag / AOP

Statsrådets kansli har beställt en oberoende utredning om finländska SS-soldaters delaktighet i mordet på judar och civila under åren 1941 till 1943.

Utredningen ska göras av Riksarkivet och vara färdig före slutet av november.

Utgående från utredningen fattas sedan beslut om eventuella åtgärder.

Efraim Zurfoff, direktör för Simon Wiesentahl-centret, tog i januari kontakt med president Sauli Niinistö och bad Finland göra en utredning om i vilken utsträckning finländare som tjänstgjorde i Waffen-SS under åren 1941- 43 var delaktiga i mordet på judar under fälttåget.

Zurfoff fick som svar att Finland kommer att göra en oberoende utredning som grundar sig på vetenskaplig forskning.

För utredningen kommer det att tillsättas en egen projektgrupp och styrgrupp som kan anlita utomstående experter.

Till styrgruppen ska höra representanter som utses av statsrådets kansli, republikens presidents kansli och Riksarkivet.

Kostnaderna för utredningen ska uppgå till högst 69 000 euro.

En finländsk bataljon verkade på den tyska östfronten under åren 1941-43. Den var en del av SS-pansardivisionen Wiking. Till den hörde också trupper från andra länder som Tyskland hade erövrat eller som Tyskland samarbetade med.

Forskaren André Swanström har forskat i finländska SS-soldaters verksamhet och fått uppgifter som tyder på att de kan ha deltagit i avrättningen av judar.

För utredningen ska man nu försöka få uppgifter från ryska och ukrainska arkiv.

- Det är det som är nytt nu, säger Jussi Nuorteva, generaldirektör på Riksarkivet. De arkiven innehåller uppgifter från den sidan som kämpade emot SS.

Det är svårt att säga vilka åtgärder som kan vidtas, det beror på vad som kommer fram i utredningen.

- Det var 1 400 frivilliga som deltog från Finland och av dem är bara ett dussin vid liv, de yngsta var 17 år då de kallades in och är nu 95 år eller äldre, konstaterar Nuorteva.