Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samlingspartiet föreslår: Passiva arbetslösa kan förlora upp till 40 procent av stödet

Från 2018
Närbild av händerna på en äldre person med slantar i ena handen
Bild: All Over Press

Samlingspartiet har lagt fram sin modell för hur socialskyddet ska reformeras. Centrala stöd ska slås ihop till ett allmänt stöd, som föreslås förutsätta motprestation.

Utkomststödet, arbetsmarknadsstödet, grunddagpenningen och det allmänna bostadsstödet ska ersättas med ett allmänt stöd som enligt Samlingspartiet ska förutsätta att den arbetslösa aktivt söker jobb och använder sig av tjänster som främjar sysselsättning.

Samlingspartiet anser att de tjänsterna borde förbättras.

Låter den arbetslösa bli att delta ska leda till att stödet minskar under en månads tid med 20 procent. Om den arbetslösa är helt passiv kunde stödet tillfälligt minska med upp till 40 procent.

Också uppmuntrande element

På motsvarande sätt kunde man bygga in uppmuntrande element för att främja sysselsättning.

Det allmänna stödet skulle bestå av en basdel och utöver den skulle man betala ett individuellt tillägg vars storlek ska vara beroende av bostadsort, antal barn och eventuellt ensamförsörjarskap.

- Gällande kravet på aktivitet föreslår vi egentligen inte annat än det att nuvarande bestämmelserna följs. Också nu är det så att om man vägrar ta emot aktiverande tjänster kan stödet skäras ner med 20 procent och tillfälligt upp till 40 procent, säger riksdagsledamoten Arto Satonen som har utarbetat modellen tillsammans med kollegan Juhana Vartiainen.

Enligt Satonen är avsikten inte att skära ner eller spara, utan att få människor till att aktivera sig.

Intryck från Storbritannien

Samlingspartiet har tagit intryck av modellen Universal Credit, som är i bruk i Storbritannien.

En central utgångspunkt i Samlingspartiets förslag är att reformen av socialskyddet ska minska på flitfällorna och uppmuntra till att jobba eller bli företagare.

Det allmänna stödet ska minska då arbetsinkomsterna stiger på ett sätt som kan förutspås så att den som lyfter stöd inte behöver vara rädd för att det blir avbrott i stödet eller krävs arbetsdryg rapportering om man tar emot ett tillfälligt jobb.

Oberoende av utgångsnivån för stödet får stödet minska och beskattningen skärpas bara så att det av varje intjänad euro ska bli kvar en tredjedel hos den arbetslösa.

Separat stöd för långtidsarbetslösa

För dem som har svårast att få jobb, som långtidsarbetslösa eller personer som bara delvis är arbetsföra, skulle Samlingspartiet bygga upp en ny form av socialstöd som de kallar deltagandeinkomst. Nivån och funktionen ska påminna om det allmänna stödet.

Villkoren för att få stödet ska bestämmas individuellt. Motprestationerna kunde i de här fallen vara till exempel frivilligarbete, föreslår Samlingspartiet.

Källor: STT, Pressmeddelande

Diskussion om artikeln