Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Unga marxister oroar Kinas kommunistparti - ideologi kinesisk spelbricka

Från 2018
Minnesmärke till den Långa Marschen.
Bildtext Kommunistpartiet och dess historia lovprisas på minnesmärken i många kinesiska städer. Även om kineserna dagligen utsätts för partiets propaganda ställer sig de flesta likgiltigt till dess ideologi.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Studeranden Yue Xin anses vara en osannolik marxist. Hennes familj representerar den välmående medelklassen i Peking, och hon studerar vid ett av huvudstadens elituniversitet som är känt för sina briljanta men materiellt inriktade studerande.

På de sociala medierna har Yue ofta skrivit om hur hon har inspirerats av marxismen. Hon är upprörd över hur dåligt de kinesiska arbetarna behandlas och över de ständigt växande inkomstklyftorna.

Också många andra studerande har blivit övertygade marxister. I stället för att välkomna utvecklingen har det styrande kommunistpartiet låtit fängsla en del av dem och anklagat dem för att sprida extrema tankegångar.

Kinesisk Metoo, tragiskt självmord

Yue är den mest kända av de unga marxisterna även om hon inte har blivit häktad. Hon har blivit en av galjonsfigurerna för Kinas spröda Metoo-rörelse, och hon har också på de sociala medierna vågat kritisera kommunistpartiets tolkning av marxismen.

De som vill lära sig om den verkliga ideologin måste ändå studera på egen hand, för den kinesiska versionen är inte korrekt.

― Yue Xin, marxistisk influencer

- Marxism är ett obligatoriskt ämne vid alla universitet. De som vill lära sig om den verkliga ideologin måste ändå studera på egen hand, för den kinesiska versionen är inte korrekt, har hon skrivit.

Yue har irriterat kommunistpartiet också genom att kräva att ledningen för hennes universitet offentliggör resultaten av en undersökning av en professor som misstänks för att ha våldtagit en studerande som senare begick självmord. Professorn har blivit förflyttad till ett annat universitet, men han har inte åtalats för något brott.

Yue utsattes för hårda påtryckningar för att stoppa sin kampanj för att ställa professorn till svars. Hon gav inte vika, men tillsvidare har hon trots det fått fortsätta sina studier.

Kraftfull kampanj, överraskande studier

Också presidenten och partichefen Xi Jinping har under den senaste tiden fäst mycket uppmärksamhet vid marxismen. Han förutsätter att partiet satsar allt hårdare på att ge vägledning i ideologin både för partimedlemmar och övriga medborgare.

Personkulten kring Xi Jinping växer i Kina. Affisch på honom och hans fru i privat lokal.
Bildtext Också i privata utrymmen finns det ofta affischer på Xi. Här är han tillsammans med sin likaså populära hustru Peng Liyuan.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Xi har själv i flera tal lovprisat de marxistiska principerna. Nyligen sammankallade han också medlemmarna av partiets mäktiga politbyrå för att studera Karl Marxs och Friedrich Engels verk Det kommunistiska partiets manifest.

- Det är rätt att ständigt arbeta för att sprida marxismen. Det är rätt att fortsätta att modernisera marxismen och att anpassa ideologin till omständigheterna i Kina, har Xi konstaterat.

Falsk ideologi, hårda tag

Yue och de andra unga marxisterna motsätter sig uttryckligen partiets ansträngningar för att förändra de ursprungliga marxistiska principerna. De anser att det har lett bland annat till de rekordartade inkomstklyftorna och till att företagare har kunnat utnyttja arbetarna.

I den sydliga metropolen Kanton samlades studerande regelbundet för att diskutera bland annat arbetarnas rättigheter. För några månader sedan fängslades arrangörerna, och de frigavs först efter att de lovade att de inte utan tillstånd ordnar nya diskussionsforum.

Staty av kinesiska landsfadern Mao Zedong.
Bildtext Det finns fortfarande 180 stora statyer av Mao Zedong i olika kinesiska städer. Också de flesta universiteten i Peking har sådan statyer.
Bild: Yle/Björn Ådahl

Arbetarnas ställning är en speciellt känslig fråga för kommunistpartiet. År 2016 dömdes några ledande fackföreningsaktivister till långa fängelsestraff för att ha hjälpt arbetare att ordna strejker.

Total kontroll, inga alternativ

Partiet förmodas nu vara oroat för att de unga marxisternas tankegångar ska sprida sig. Idag finns det inga tecken på att de försöker organisera sig, men sedan Xi kom till makten har partiet gått in för att omedelbart oskadliggöra alla företeelser som på något sätt kan ses som ett hot.

- Xi anser att det är nödvändigt att kontrollera allt som pågår i samhället för att försäkra sig om att inget oförutsett händer. Ingen aktivitet som inte styrs av partiet tolereras, konstaterar den ansedda Kinakännaren Roderick MacFarquhar, professor vid Harvard i USA.

MacFarquhar säger att Xi inte har något annat val än att hålla fast vid marxismen. Han konstaterar att partiet behöver en ideologisk förankring och att marxismen av historiska skäl är det enda alternativet.

Från maoism till statskapitalism

Formellt är Kina ett socialistiskt land som styrs av kommunistpartiet. Det finns också åtta andra tillåtna partier, men deras enda uppgift är att ge ett intryck av att Kina inte är en auktoritär enpartistat.

Det socialistiska Kinas fader Mao Zedong utvecklade en särskild form av socialism, maoismen. Under den våldsamma kulturrevolutionen som Mao inledde år 1966 drevs maoismen till sin spets, och ideologin fungerade då närmast som en religion.

Efter Maos död år 1976 uppstod en maktkamp mellan radikala maoister och pragmatiska socialister som leddes av Deng Xiaoping. När Deng utgick som segrare i slutet av 1970-talet började han genast avvika från de maoistiska principerna genom att verkställa ekonomiska reformer och öppna Kina för omvärlden.

På 1980-talet gav Deng kommunistpartiet i uppgift att utveckla något som han kallade socialism med kinesiska förtecken. I praktiken innebar det att Kina snabbt blev ett allt mer kapitalistiskt land.

Deng förklarade sitt synsätt genom att använda fraser såsom "det är ingen skillnad om en katt är vit eller svart så länge som den dödar råttor". Han konstaterade också att det inte är fel att en del kineser gör sig rika snabbare än andra.

Sedan dess har inkomstklyftorna ständigt blivit allt större. En hel del kineser har därför börjat längta efter den skenbart jämlika samhällsordningen under Maos maktperiod.

Diskussion om artikeln