Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Grundlagsutskottet: Många ändringar i valfrihetslagen men de är möjliga att göra i riksdagen

Från 2018
Uppdaterad 04.06.2018 20:36.
Annika Lapintie
Bildtext Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie och Centerns Tapani Tölli.
Bild: Lehtikuva

Grundlagsutskottet kräver flera ändringar i valfrihetslagen för att vård- och landskapsreformen ska kunna genomföras. Till dem hör tydligare krav för att få service på svenska i vården.

Grundlagsutskottet lämnar ett enhälligt utlåtande om valfrihetslagen till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottet har gått igenom valfrihetslagen för att granska hur förenligt det är med grundlagen, då vård- och landskapsreformen behandlas i riksdagen.

Ordföranden i utskottet Annika Lapintie konstaterar att förslaget till valfrihetslag innehåller flera problem som måste åtgärdas för att det ska vara förenligt med grundlagen.

- De är sådana ändringar som kan göras i social- och hälsovårdsutskottet, säger Lapintie. Det innebär att regeringen inte är tvungen att ge ett nytt lagförslag, vilket skulle innebära en längre process.

"För snäv tidtabell"

Utlåtandet innehåller flera krav på ändringar. Till dem hör tidtabellen, som utskottet bedömer att är för snäv. Det behövs en längre övergångsperiod.

- Tidtabellen är så snäv att den kan innebära en fara för patientsäkerheten, säger Lapintie.

Också det omtalade utgiftstaket för landskapen är ett problem, konstaterar utskottet.

- Man måste ha en tillräcklig finansiering, och i specialsituationer ha möjlighet till tilläggsfinansiering, säger Lapintie. Orsaken är att medborgare i olika delar av landet ska ha rätt till jämlik vård oberoende av vilken vård landskapet har råd att ge. Exempel på specialsituationer är till exempel epidemier.

Samlingspartiet har hittills krävt att utgiftstaket ska finnas med i lagförslaget.

Kräver bättre skydd för vård på svenska

Också språkfrågan har varit uppe till diskussion i utskottet. I lagförslaget sägs att vården ska ges på svenska "i mån av möjlighet". Grundlagsutskottet kräver en ändring för att den grundlagsskyddade servicen på svenska ska kunna garanteras oberoende av vårdgivare.

Diskussion om artikeln