Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Staten trött på kajornas hyss – kan strykas från listan på fridlysta fåglar

Från 2018
En kaja.
Bildtext Kajorna trivs både på landsbygden och i städerna.
Bild: Yle

Kajan orsakar kostsamma skador främst för jordbrukarna. Nu har jord- och skogsbruksministeriet tröttnat på den fridlysta fågeln. Ministeriet föreslår jakt på kaja för att spara in pengarna som betalas för skadegörelse.

Ministeriet föreslår att kajan inte ska vara fridlyst längre utan att jakt på kaja ska vara tillåten under den tid på året då fågeln inte häckar.

Ministeriets förslag bottnar i att kajstammen i Finland har ökat kraftigt under 2000-talet vilket också har inneburit att den skadegörelse som kajan åstadkommer också har ökat.

Kajan bidrar till minskad skörd då de rör sig i stora flockar på åkrarna. De pickar hål på de syretäta höbalarna, stockar till skorstenar då de bygger sina bon och dessutom orsakar kajornas spillning hygien- och smittorisker, anser ministeriet.

Dyr ersättning

Under perioden 2012-2016 betalade Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) ut 412 302 euro i ersättning för de skador kajorna orsakat. Det gör kajan till den kostsammaste fågeln räknat i ersättning. Den kostar mera för NTM-centralen än exempelvis de vitkindade gässen eller svanarna.

Tanken är att NTM-centralen inte ska betala ut skadeersättning mera om fridlysningen av kajan upphör.

Kajor förekommer mest i Sydvästra Finland, från Västra Nyland till södra Österbotten.

Kajor lär sig leva bland människor

Specialforskare Toni Laaksonen vid Naturresursinstitutet (Luke) har forskat i kajor och deras beteende. Enligt Laaksonen beror den kraftigt ökade kajstammen på att kajan har allt lättare att hitta mat och boplatser i Finland.

De milda vintrarna, det stora antalet sopkärl och skräp ökar tillgången på föda. Det finns dessutom allt mera övergivna skorstenar, pipor och kraftledningsstolpar för kajan att bygga bo i.

Populär liten rackare

Kajan fridlystes i Finland redan på 1920-talet men fick börja jagas igen i mitten av 1900-talet. Nu har den varit fridlyst sedan 1993.
Det är i slutändan riksdagen som fattar beslut om man ska få jaga kaja eller inte.

Kajan anses för övrigt som en rätt populär fågel i kulturlandskapet. Kajan är Egentliga Finlands landskapsfågel och den förekommer dessutom i Sagus kommunvapen.

Ornitolog Peter Uppstu berättar om kajorna

7:59

Diskussion om artikeln