Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Barnträdgårdslärarna vill ha högre löner i Raseborg

Från 2018
En röd leksaksvattenkanna med vatten och maskrosor i. En barnhand håller i kannan.
Bild: Yle/ Anna Aaltonen

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU vill att barnträdgårdslärarna i Raseborg ska få en högre lön.

I dag har barnträgårdslärarna i Raseborg en uppgiftsrelaterad lön som landar på 2 466,45 euro/månaden. FOSU föreslår att lönen ska ligga på 3 000 euro för att motsvara arbetsuppgifterna.

- Barnträdgårdslärarnas uppgifter har ändrat ganska mycket under de senaste åren. Det har tillkommit flera uppgifter gällande småbarnspedagogikens lagstadgade uppgifter. Ändå har det inte gjorts ändringar i barnträdgårdslärarnas löner, säger Jari Salminen som är huvudförtroendeman för FOSU.

Man har under årens lopp tagit i bruk nya planer för småbarnspedagogiken där man bland annat ska arbeta mer utgående från barnens intressen. Det här kräver mera kunskap av personalen.

Huvudförtroendeman Jari Salminen i Raseborg.
Bildtext Jari Salminen är huvudförtroendeman för FOSU som för fram de FOSU-anställdas röst
Bild: Yle/Tove Virta

Det är folkrörelsen Lekpengar duger inte (Ei leikkirahaa) som vill höja barnträdgårdslärarnas löner. I slutet av april uppmanade de kommunerna att höja lönerna.

Raseborgs stad höll därför en lokal förhandling i slutet av maj. Den ledde inte till något enhälligt beslut.

- Vi beslutade att vi fortsätter med utvecklingen av ett motiverande lönesystem och fortsätter med förhandlingarna i höst, säger Salminen.

Ett motiverande lönesystem innebär att man får lön enligt uppgiftens svårighetsgrad. Ett sådant lönesystem används inte i dag i Raseborg.

I dagsläge finns det sannolikt inte pengar för staden att betala en hög lön, säger Salminen. Han säger att arbetsgivaren ändå var positiv till förslaget att höja lönen och man ska se över lönerna i samband med andra grupper på hösten.

- Jag tror nog att alla på staden vill fortsätta utveckla lönesystemet, säger Salminen.

Personalsektionen beslutade på sitt möte 6 juni att barnträdgårdslärarnas löner ses över i samband med att det
finns lönepotter att fördela.

Ökning med nästan en miljon

FOSU efterlyser en lön på 3 000 euro i enlighet med folkrörelsen Lekpengar duger inte:s förslag. De anser att lönen i dag inte motsvarar utbildningsnivån och de krav som ställs på barnträdgårdslärarna. Barnträdgårdslärarna i Raseborg är högutbildade kvinnor.

Ei leikkirahaa-demonstration på Narinken i Helsingfors.
Bildtext Barnträdgårdslärarna protesterade i slutet av april bland annat på Narinkens torg i Helsingfors.
Bild: Max Rantakangas

Ifall lönen höjs till 3 000 euro så behövs det en ökning i Raseborgs årsbudget på ungefär 900 000 euro.

Även om det är en stor summa skulle en ändring vara bra.

- Barnträdgårdslärarnas löner i Raseborg har inte ändrats sedan kommunsammanslagningen utan staden har bara harmoniserat lönenivåerna, säger Salminen.

Då man harmoniserar löner så justerar man lönerna så att alla har samma lön.

Före kommunsammanslagningarna hade de olika kommunerna Ekenäs, Pojo och Karis olika löner för samma position.

Bättre lön i grannkommunerna

Den lön som Raseborg har i dag är lite högre än kollektivavtalets miniminivå, närmare bestämt 5,7 procent högre.

Har barnträdgårdslärarna i Raseborg bättre eller sämre lön än andra kommuner?

- Enligt den bild jag har så har Raseborg en lönenivå som är ganska lik medeltalet i Nyland, men lite lägre än grannarna.

Då jämför Salminen med Hangö, Ingå och Lojo.

När man jämför löner är det viktigt att komma ihåg att Raseborg inte har ett motiverande lönesystem. Det har många andra kommuner.

Brist på barnträdgårdslärare

Enligt Yrkesbarometern kommer det att råda brist på barnträdgårdslärarsökande i Raseborg och Helsingfors i framtiden.

I övriga huvudstadsregionen tror man att det kommer vara stor brist på sökande.

Yrkesbarometern bygger på bedömningar som arbets- och näringsbyråernas har gjort av framtidsutsikterna inom en viss bransch.