Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Familjevåldet är fortfarande ett stort problem i Finland - Expert: 30 procent av kvinnorna har upplevt våld i en närrelation

Från 2018
Helena Ewalds, uvecklings- och enhetschef vid THL.s skyddshemstjänster.
Bildtext Helena Ewalds, uvecklings- och enhetschef vid THL.s skyddshemstjänster.
Bild: Niklas Evers

Familjevåldet är fortfarande ett stort problem i Finland, säger Helena Ewalds, utvecklingschef på Institutet för hälsa och välfärd. Jämfört med andra länder toppar vi listorna när det handlar om familjevåld.

I Ryssland dör tusentals kvinnor årligen till följd av familjevåld. Om vi vänder blicken mot Finland kan vi konstatera att våldet också här är ett stort problem, säger Ewalds.

- Ungefär 30 procent av alla kvinnor i Finland har upplevt våld i närrelationer, säger Ewalds.

Ewalds är utvecklingschef på THL och jobbar med den nationella skyddshemsverksamheten.

Hon berättar att de som tar tillflykt i skyddshemmen oftast inte anmäler våldet till polisen.

- 62 procent av dem har inte gjort polisanmälan fast de var på skyddshem, vilket betyder att våldssituationen var allvarlig.

Ewalds berättar att få vill eller vågar anmäla en person som står dem mycket nära. Vill man faktiskt anmäla den personen? Leder det till någonting? Många upplever också att situationen kan förvärras om en anmälan görs.

En annan fråga som till stor del står obesvarad gäller det psykiska våldet.

- De flesta har upplevt psykiskt våld, men det är mycket svårare att bevisa. Vad handlar det om och är det våld överhuvudtaget?

Dödsfall även i Finland

Enligt färsk statistik har situationen i Finland förbättrats. På basis av polisrapporter har mängden våld i äktenskap och i samboförhållanden minskat en aning sedan år 2009.

Det är svårt att få exakta tal.

När det kommer till dödsfall är siffrorna i Ryssland hisnande i jämförelse med Finland. Våldet är ändå ett allvarligt problem också här.

- Tyvärr är dödsfall också vanliga. Om vi jämför med andra nordiska länder ligger vi högt över det normala. 2017 dödades 26 kvinnor i en närrelation, säger Ewalds.

Det största problemet är enligt Ewalds att det inte finns tillräckligt med kunskap för att känna igen familjevåld.

- Det är vanligast att man söker hjälp hos hälso- och sjukvården. Där har man inte tillräckligt med kunskap för att känna igen våldet. Man frågar inte efter våld. Om man inte känner igen så ingriper man inte.

Ewalds anser att den enklaste lösningen skulle vara att man frågar en patient om den har blivit utsatt för våld.

- Ett annat stort problem är att vi fortfarande har dålig samverkan mellan myndigheterna.

Nästan fördubblat antal skyddshem

Enligt Ewalds skulle en attitydförändring krävas. Hon anser också att de yrken som handskas med våldsfrågor borde få mer utbildning.

- Man borde ta det som ett obligatoriskt ämne för de yrken som har att göra med de här frågorna.

Hur många grannar är det som ingriper och ringer polisen om de hör våld genom väggen?

Hon anser också att resten av samhället borde få mer information om familjevåldet och hur man bör handskas med det.

- Hur många grannar är det som ingriper och ringer polisen om de hör våld genom väggen?

Ewalds berättar att den finska skyddshemssituationen har blivit bättre. Läget har förbättrats sedan staten tog på sig finansieringsansvaret och man började koordinera på nationell nivå.

- Det har förbättrats men vi har fortfarande platser i Finland där vi inte har tillräckligt eller så fattas skyddshem helt. Men de platserna är inte så många.

- Vi har inte så många vita fläckar som vi hade innan 2015. För tillfället har vi nästan ett fördubblat antal skyddshem sedan 2015. Det är bra men inte tillräckligt. Det är ju bara i nödsituationer man söker sig till skyddshem.

Enligt Ewalds kommer det att ta generationer innan vi kommer ifrån familjevåldet.

- Våldet som fenomen handlar inte bara om våld mellan individer utan det har också att göra med våra strukturer och med vår kultur och attityder som möjliggör våldet.

Hon tror att det är möjligt att våldet kan upphöra helt och hållet.

- Det måste vara möjligt.