Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Regatta Resorts tappar tålamodet - anser att Hangö stad inte följer avtalet

Från 2018
Uppdaterad 06.06.2018 10:30.
Regatta Resorts bostäder på Fabriksudden i Hangö.
Bildtext Det finns nu både bostäder och ett spa på Fabriksudden. I framtidsplanerna finns också ett hotell, men förverkligandet bromsas upp av besvär.
Bild: Marica Hildén / Yle

Fabriksudden bör snyggas upp enligt överenskommelse och Havsgatan bör bli en ordentlig gågata. Det kräver företaget Regatta Resorts, som nu börjar bli otåligt efter alla svängar i långdansen.

Regatta Resorts har lämnat in en skrivelse till Hangö stad. Den är undertecknad av Peder Planting.

I skrivelsen kräver man att Hangö stad ska uppfylla sin del av avtalet. Det handlar bland annat om en promenadstig runt Fabriksudden, båtplatser i Östra hamnen och att Havsgatan blir en ordentlig gågata.

I skrivelsen ifrågasätts Hangö stads vilja att uppfylla sin andel av avtalet.

Lång process

Hangö stad och företaget Regatta Resorts undertecknade i december år 2013 ett samarbetsavtal. Målet med avtalet var bland annat att utveckla Fabriksudden i Hangö.

Sedan dess har det på Fabriksudden byggts både bostäder och ett spa.

Men processen har varit allt annat enkel bland annat på grund av besvär.

Nyligen slog Helsingfors förvaltningsdomstol fast att staden måste riva upp sitt beslut om en ny detaljplan för Fabriksudden.

Planen borde ha lagts fram till påseende en gång till innan fullmäktigebehandlingen. Därför måste planen nu behandlas på nytt.

Havsgatan i Hangö.
Bildtext Havsgatan har varit en het potatis i Hangö länge.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Inom staden har också frågan om Havsgatans ställning som gågata eller gata för biltrafik stötts och blötts i flera repriser.

Hård kritik

Regatta Resorts kommer med tuff kritik.

Ärenden har bollats omkring i stadens olika beslutandeorgan utan att någon verkar ha en vilja att förstå eller uppfattning om vilka förpliktelser staden har bundit sig till via avtalet.

Det samma gäller vem som har beslutanderätt i olika ärenden, säger Regatta Resorts i sin skrivelse.

Regatta Resorts anser sig ha uppfyllt alla krav i tid. I det ingår bland annat ett byggprojekt värt nästan 40 miljoner euro, säger man.

Arbetsplats där en lyftkran syns ovanför bostäderna som byggs på Fabriksudden i Hangö.
Bildtext Regatta Resorts påtalar att man har byggt allt det man sade att man ska bygga.
Bild: Yle/Marica Hildén

Dessutom väntar ett hotellbygge värt tio miljoner euro på att bygglovet ska vinna laga kraft och att byggandet av de 45 rummen ska kunna komma i gång, säger företaget i skrivelsen.

Regatta Resorts hävdar i sin skrivelse att det verkar som om staden inte har förbundit sig att uppfylla kraven i avtalet.

Istället hänvisar staden till besvär som har lämnats in mot detaljplanen. Men planen har ingen praktisk inverkan när det gäller förpliktelserna i avtalet, säger företaget.

Havsgatan

För tillfället är motorfordonstrafik förbjuden på Havsgatan, men den har inte gjorts till officiell gågata.

I avtalet mellan staden och Regatta Resorts ska Havsgatan vara en gågata.

Havsgatan är utmärkt som gatuområde både i den gällande detaljplanen och i den nya detaljplanen som nu har hävts.

Att Havsgatan inte är utmärkt som gågata i detaljplanen utgör inget hinder för att göra upp en gatuplan där Havsgatan blir gågata, poängterar Regatta Resorts.

Berggatan i centrum av Hangö är en gågata, men är inte det i detaljplanen för området.

Berggatan i Hangö.
Bildtext Berggatan är gågata utan speciella markeringar i detaljplanen, påtalar Regatta Resorts.
Bild: Yle/Petra Thilman

Att det råder byggförbud på detaljplaneområdet tills planen är godkänd hindrar inte arbetet med en gatuplan.

Stadsstyrelsen remitterade ärendet

Skrivelsen från Regatta Resorts behandlades på stadsstyrelsemötet i Hangö i måndags (4.6).

Styrelsen remitterade ändå efter omröstning ärendet. Orsaken till att ärendet remitterades var att översättningen i beredningen från finska till svenska inte var helt rätt.

- Svenskan överensstämde inte med finskan, säger stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP).

En man med glasögon. Han heter Sture Söderholm.
Bildtext Sture Söderholm.
Bild: Yle/Petra Thilman

Det var Vänsterförbundets Birgitta Gran understödd av De obundnas Eero Koli som föreslog att ärendet remitteras.

- Jag tyckte att det inte fanns något skäl att stressa med ärendet. Det är bra att tänka efter ordentligt. Det här ärendet är lite ömtåligt liksom allt annat som handlar om Fabriksudden, säger Gran.

Porträttbild på Birgitta Gran.
Bildtext Birgitta Gran.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Vid omröstningen understödde också Aila Pääkkö (SDP), Bernt Förström (SDP), Jari Karvinen (Saml), Torbjörn Ekholm (SFP) och Sture Söderholm (SFP) att ärendet remitteras.

Jorma Nousiainen (SDP) och Helena Lesch-Saarinen (SFP) ansåg å sin sida att man kunde ha fortsatt behandla ärendet.

Förslaget

Förslaget till stadsstyrelsen var att ge tekniska nämnden i uppgift att göra upp gatuplaner som gör Havsgatan till en gågata.

Regatta Resorts påtalar också att strandområdet inte har snyggats upp.

Förslaget var att stadsstyrelsen skulle ha gett tekniska och miljöverkets parksektion i uppgift att snygga upp strandområdet. Arbetet har redan påbörjats.

Sandstranden har inte utvidgats så att den också finns framför spaet, säger Regatta Resorts.

I förslaget till stadsstyrelsen stod att badstranden nog är förverkligad i enlighet med avtalet.

Vy från Fabriksudden mot stranden vid Havsgatan i Hangö
Bildtext Stranden från simhuset på Fabriksudden in mot centrum.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Regatta Resorts påtalar också att det promenadstråk som skulle byggas runt Fabriksudden inte har förverkligats.

I det remitterade förslaget till stadsstyrelsen stod att styrelsen skulle ha gett tekniska och miljöverket i uppgift att utan dröjsmål förverkliga promenadstråken på Fabriksudden.

Tanken vara att de som rör sig på området tydligt ska veta var det går ett tillfälligt promenadstråk.

Innan man förverkligar promenadvägarna ska parterna enligt förslaget i enlighet med avtalet slå fast exakt var promenadstråken ska finnas.

Regatta Resorts påtalar också att det inte finns förbudsskyltar mot camping på Fabriksudden. Det finns inte heller skyltar som slår fast att bara de som besöker simhuset får köra längs stranden vid Fabriksudden.

Fabriksudden i Hangö.
Bildtext Den som besöker simhuset på Fabriksudden får köra dit och parkera där.
Bild: Yle/Petra Thilman

I förslaget till Hangö stadsstyrelse skulle tekniska och miljöverket få i uppdrag att vid behov sätta upp förbudsmärken mot camping och motorfordonstrafik.

Också skyltar om att man bara tillfälligt får parkera på Fabriksudden om man besöker simhuset skulle enligt förslaget vid behov sättas upp.

Staden har också lovat att Regatta Resorts spa får tillgång till minst 20 båtplatser i Östra hamnen. Platserna är inte avgiftsfria utan parterna ska komma överens om var båtplatserna finns och vad båtplatserna kostar, förtydligar kanslichef Lasse Tallqvist på Hangö stad.

Förslaget till stadsstyrelsen var att stadsdirektören skulle få i uppgift att fortsätta beredningen av just den här frågan. Stadsstyrelsen skulle sedan fatta beslut som berör båtplatserna efter en skild beredning.

Hur det går och vad stadsstyrelsen svarar på skrivelsen klarnar senare. Det remitterade ärendet kommer sannolikt upp till ny behandling på stadsstyrelsens följande möte 18.6.

Artikeln uppdaterades klockan 10:30 6.6.2018 med att Regatta Resorts får använda minst 20 båtplatser i Östra hamnen och att båtplatserna inte är avgiftsfria. Tidigare stod det att Regatta Resorts får minst 20 båtplatser.

Diskussion om artikeln