Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mobilapplikation för dig närmare din lokalpolitiker

Från 2018
Statsvetarna Janne Berg och Jenny Lindholm utanför Åbo Akademi i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

En applikation i telefonen där du enkelt kan hålla koll på vad "din" politiker sysslar med. Det är målet för statsvetarna Janne Berg och Jenny Lindholm på Åbo Akademi i Vasa.

Berg och Lindholm ser att intresset för traditionella former av politik minskar. I det senaste kommunalvalet röstade endast 58,8 procent av de röstberättigade.

- Detta sagt är finländarna generellt sett politiskt intresserade och detta intresse har faktiskt vuxit de senaste 25 åren, säger Janne Berg, och hänvisar till Lauri Rapelis och Sami Borgs undersökning från 2016.

- Men många kanske vill påverka på andra sätt än att bara delta i val vart fjärde år.

Ett enkelt sätt att följa med

Berg och Lindholm tror att det finns ett intresse för kommunalt beslutsfattande, men det gäller i så fall specifika frågor.

Alla kommunala nämnders beslut finns att tillgå men det kan vara tidskrävande att gräva fram just det beslut som intresserar en.

- Vi hoppas kunna erbjuda ett enkelt sätt att följa med och förstå, säger Jenny Lindholm.

De har valt att kalla projektet för "Pocket democracy", alltså "Fickdemokrati". Det handlar om en applikation med vars hjälp man ska kunna följa med vad enskilda politiker gör och hur de röstar.

Händer och smarttelefon.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Man ska också kunna följa med vissa ämnen som intresserar en, till exempel nedläggning av byskolan.

Kunde även omfatta rikspolitiken

Till en början ska den appliceras på lokalpolitiken, men man slänger också fram tanken på att den i framtiden kunde omfatta även rikspolitiken.

- Det som sägs i riksdagen är ju väldigt väldokumenterat, ännu bättre än på lokal nivå, säger Janne Berg.

Man ska inte heller glömma att vi snart också har ytterligare en nivå att hålla koll på när landskapsfullmäktige börjar jobba.

- Det kommer att finnas ett stort behov av information om hur saker fungerar på landskapsnivå. Där kunde vår app fylla en funktion, säger Lindholm.

Hur skulle applikationen fungera rent konkret?

- Vi befinner oss på idéstadiet än så länge. Vi funderar på vilka funktioner appen kunde ha, säger Berg.

Nu går man igenom tidigare forskning. Sen behöver man också en eller flera kommuner som är med på noterna. I det här fallet är den kommunen Malax, där ledningen gillar idén.

- Det är också viktigt att vi pratar med kommuninvånarna. Vad vill de veta, vad vill de få ut av den här applikationen, säger Lindholm.

- De som ska använda appen ska komma med i processen så tidigt som möjligt. Så det inte blir vi som sitter och bestämmer vad invånarna tycker att är viktigt, säger Berg.

Minimikraven klara - offentlig information samlat i ett och samma verktyg

Projektet har säkrat finansiering för två år framåt. En grundtanke gällande appens funktioner finns redan.

Minimikravet är att man kan följa med en viss politikers förehavanden. Säg att man röstat in politiker X. Sen kan man konstatera att hen sitter i till exempel kommunstyrelsen och i vårdnämnden.

Man kan kolla vilka motioner politikern gjort, hur hen röstat och vilka bindningar hen har. Man ska också kunna följa med olika ämnesområden.

- Offentliga data samlat i ett och samma verktyg, sammanfattar Janne Berg.

- Sen när det händer något i just det ärende som intresserar en så blir man informerad om det, säger Jenny Lindholm.

I det här skedet ser det inte ut som att politikerna behöver engagera sig på något sätt för att applikationen ska fungera.

- Det de gör dokumenteras ju redan på kommunen. Vi vill skapa ett verktyg som suger upp all information och gör den mer lättillgänglig, säger Berg.

Tanken är att applikationen också ska fungera i en vanlig bordsdators webbläsare.

Malax agerar provkanin

Berg och Lindholm kommer att samarbeta med ett företag som utför den tekniska delen. Den första versionen av appen ska sen testas i en kommun, och som redan nämnts är det Malax som gäller.

- För att hålla det hanterbart. Sen är tanken att få med fler kommuner, säger Berg.

På Malax kommun tycker förvaltningsdirektör Jenny Malmsten att Lindholms och Bergs idé är ypperlig. Än så länge har man bara haft ett möte plus korrespondens per mejl.

- Det känns rätt i tiden. Till verksamhetsmålen för den allmänna förvaltningen finns att verka för en öppen, effektiv och lättillgänglig förvaltning, säger Malmsten.

Appen skulle göra det lättare för invånarna att följa med vad som händer, bedömer Malmsten.

- Vi är ju i ett väldigt tidigt skede. Men oavsett tror jag att en dylik app gör att det blir lättare att följa med och sålla bland all information.

Fullmäktigeordförande positiv

Vissa politiker är medvetna om att projektet är på gång, men man har inte hållit något allmänt informationsmöte.

Lorenz Uthardt sitter på soffan i sitt vardagsrum.
Bildtext Lorenz Uthardt.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Fullmäktigeordförande Lorenz Uthardt (SFP) blev glad när han fick höra om projektet.

- Det kom upp under ett möte gällande motioner. Och det här skulle betyda att man till exempel kan följa med hur en motion behandlas och var den rör sig, säger Uthardt.

Diskussion om artikeln