Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medborgarinitiativ om samtyckeslag har öppnat - "Skulle sänka tröskeln för våldäktsanmälan"

Från 2018
Uppdaterad 05.06.2018 13:26.
En kvinna demonstrerar mot våldtäkt med texten "en kyss är inget kontrakt".
Bildtext Bild från en Slut Walk-demonstration i London för några år sedan.
Bild: All Over Press

Finland borde följa i Sveriges fotspår och definiera våldtäkt enligt brist på samtycke, tycker en rad organisationer som i dag öppnar ett medborgarinitiativ i frågan. Den lagmotion som riksdagens kvinnonätverk gjorde om samma fråga i våras väntar ännu på behandling.

Medborgarinitiativet Samtycke 2018 har öppnat för underskrifter i dag på sidan kansalaisaloite.fi. Initiativet vill att sexualbrottslagstiftningen ändras så att det inte längre är våld eller hot om våld som definierar våldtäkt: i stället är det brist på samtycke som ska avgöra.

Det här är samma linje som också Sverige precis valt, och som också Tyskland valde för några år sedan. Tio länder i Europa har redan samtyckeslag.

En modell som baserar sig på samtycke skulle klargöra att gärningsmannen alltid bär ansvaret i våldtäkt

Iiris Suomela

- En modell som baserar sig på samtycke skulle klargöra att gärningsmannen alltid bär ansvaret i våldtäkt, säger Iiris Suomela, initiativtagare.

Suomela är aktiv inom föreningen för sexuell självbestämmanderätt, Seksuaalinen itsemääräämisoikeus ry. Suomela förklarar att en samtyckeslag både skulle sänka tröskeln för våldtäktsanmälan och förbättra rättssäkerheten. Föreningen lyfter fram att lagstiftningen i Finland i dag inte motsvarar definitionen av vårt allmänna rättsvetande.

Medborgarinitiativet och kampanjen kring det stöds av en lång rad organisationer, bland annat Amnesty Internationals Finlandsavdelning, Kvinnosaksförbundet Unionen, Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Förbundet för Mänskliga Rättigheter.

Justitieministern hör experter om sexualbrott

Samtyckeslag i Finland föreslogs också av Riksdagens kvinnonätverk i en lagmotion i vintras. För- och nackdelarna med en samtyckeslag har efter det diskuterats av rättsexperter i Finland, och en fråga som anses svår är bevisbördan. De rättsexperter som förespråkar en samtyckeslag säger att den framför allt skulle vara viktig för värdegrunden i samhällsdiskussionen.

Motionen fick inte tillräckligt många underskrifter för att automatiskt tas till behandling i lagutskottet, för det krävs hälften av riksdagsledamöternas namn. 79 ledamöter från flera olika partier skrev under motionen, 31 av undertecknarna var män.

När det var remissdebatt om samtyckeslagmotionen i riksdagen var det inte särskilt många ledamöter som deltog, och de som var med hörde främst till förespråkarna.

Justitieminister Antti Häkkänen har ändå meddelat att en samtyckesbaserad lagmodell kommer att utredas. Justitieministeriet ska höra experter om sexualbrott och samtyckesfrågan är bordlagd i lagutskottet i väntan på bland annat det.

Olika tankar om lagformuleringar

I den motion som kvinnonätverket lade fram i februari var förslaget att ändra bara på några ord i den första paragrafen i den nuvarande strafflagens kapitel 20 om sexualbrott.

Kvinnonätverkets förslag var att lägga till en kort formulering om samtycke i början av paragraf 1, som sedan skulle fortsätta som den gör i dag. Texten skulle då lyda:

"Den som har samlag med någon utan den personens samtycke, eller som genom våld på person eller med hot om sådant våld...

I förslaget som det aktuella medborgarinitiativet lyfter fram inleds paragraf 1 med samma ord som i kvinnonätverkets förslag, men sedan följer också flera punkter med vidare definition av olika situationer där samtycke saknas.

Medborgarinitiativet lägger också in en samtyckesformulering i paragraf 4 som handlar om tvingande till sexuell handling.

Dessutom föreslår medborgarinitiativet att paragraf fem om sexuellt utnyttjande upphävs. Formuleringar om offer under 18 år och om offer i beroendeställning till gärningsmannen skulle i stället finnas redan i paragraf 1.