Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny rapport: Vargstammen växer och rör sig västerut – 70 procent av vargarna uppskattas nu leva i västra Finland

Från 2018
Uppdaterad 06.06.2018 16:48.
Varg som ligger på marken
Bildtext Lukes rapport bekräftar vargobservationerna i Svenskfinland, tyngdpunkten för vargen finns nu i västra Finland.
Bild: Mostphotos.com

Vargstammen har rört sig från östra Finland mot väst. Under det gångna året har flockarna också blivit fler: 2017 var flockarna 14, i mars 2018 uppskattades antalet flockar ligga kring 20.

Enligt nya beräkningar gjorda av Naturresursinstitutet lever 70 procent av Finlands vargar nu i västra Finland. Det är 16 av Finlands 20 vargflockar.

Sammanlagt handlar det om till och med 120 vargar i väster, vilket betyder en ökning på nästan en tredjedel sedan våren 2017 då antalet vargar i samma trakter låg på 70–80 stycken.

Speciellt tydlig är ökningen i Österbotten där mängden vargar har fördubblats.

I öst har vargstammen minskat från 75–90 vargar år 2017 till 52–57 vargar i mars 2018. Vargarna lever i sammanlagt nio vargflockar varav fem är så kallade gränsflockar, som alltså lever på båda sidorna av riksgränsen.

Forskare: Anmärkningsvärd förändring

Vid Naturresursinstitutet säger Forskningsprofessor Ilpo Kojola att det är betydelsefullt att antalet flockar som lever helt inom Finlands gränser har vuxit.

- Ökningen från 14 till 20 flockar är anmärkningsvärd. Med tanke på skötselplanen för vargen går utvecklingen i rätt riktning, för där är målsättningen att det finns 25 sådana flockar, konstaterar han.

Det är Jord- och skogsbruksministeriet som står bakom skötselplanen för vargen och där konstaterar konsultativa tjänstemannen Sami Niemi att ett av planens mål är att den koncentration av varg man tidigare hade i östra Finland ska spridas till ett större område.

- Vi är överraskade över att den förändringen har gått så snabbt, säger han.

Enligt Niemi ska skötselplanen förnyas i höst.

Jämfört med andra europeiska länder är vargstammen i Finland inte särskilt stor.

― Sami Niemi, Jord- och skogsbruksministeriet

Vid Finlands viltcentral uppger chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen att det är främst i västra Finland man fått lov att skjuta störande vargar. Han tillägger att antalet sådana fall i år har varit mindre än tidigare i landet.

I en kommentar till vargforskningen säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) att det är viktigt att beakta lokalbefolkningens synpunkter då skötselplanen uppdateras.

Nästan 200 vargar i Finland

Att vargstammens tyngdpunkt har flyttat från östra Finland mot väst förklaras av många faktorer.

De flesta av vargparen som lever i väst fick ungar under våren 2017. Näringsläget är också betydligt bättre i väst än i öst, enligt rapporten. Varför näringsläget är bättre i väst än i öst framkommer inte.

Exakt varför vargstammen minskat så mycket i östra Finland är emellertid oklart.

Räknar man med de enstaka vargarna som lever på renskötselområdet och hälften av gränsflockarna stiger antalet vargar i Finland till mellan 165 och 190. Det är en ökning med tiondel från året innan.

Stammen växer till sommaren

Siffrorna i mars representerar läget före vargens förökningstid, alltså då mängden vargar är som minst.

Under sommaren växer stammen i och med att de nya kullarna föds under april och maj. Vargen får vanligtvis sin första kull i tvåårsåldern och efter det föder den ungar årligen.

En förstfödande varghona får i medeltal 3,7 ungar. För äldre honor är antalet ungar vanligtvis större.

Artikeln är uppdaterad med uttalanden från Naturresursinstitutets presentation av vargforskningen på onsdagsmorgonen 6.6.2018.
Formuleringen att "siffrorna representerar läget efter jaktsäsongen" har efter att Naturresursinstitutet preciserat sin formulering ändrats till "före vargens förökningstid".

Diskussion om artikeln