Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sjutton dykare letar efter granater i farleden till Karleby

Från 2018
Djuphamnen i Karleby
Bildtext Djuphamnen i Karleby
Bild: Yle/Kjell Vikman

Djuphamnen och 19 kilometer farled till Karleby ska fördjupas från 13 till 14 meter och muddringsområdena måste först rensas från eventuella granater som dumpats under tidigare decennier.

Mätningar har utförts och ett mer än 100 ställen har lokaliserats där det är sannolikt att granater kan hittas.

Muddringen och fördjupningen av farleden är ett treårigt projekt som beräknas kosta uppemot 50 miljoner euro.

Kartläggning av hotspots har gjorts i samband med projekteringen.

Rensningen av farleden från granater görs av försvarsmakten. Lokaliseringen av de platser som ska undersökas har däremot gjorts redan tidigare med magnetiska mätningar av de företag som står för muddringsprojektet.

- Vi vet nog ganska exakt var vi ska leta. Vi har historiska uppgifter och vi erfarenhet från tidigare eftersökningar av granater i samband med de muddringsarbeten som gjorts, säger kaptenlöjtnant Joakim Rosenlöf från Kustflottan.

- Det handlar om 76 millimeters artillerigranater och 120 millimeters granatkastarammunition och det handlar om kilovis med sprängämnen i granaterna.

Kaptenlöjtnanterna Joakim Rosenlöf och Tuomas Runola
Bildtext Kaptenlöjtnanterna Joakim Rosenlöf och Tuomas Runola.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Chef för röjningsarbetet är kaptenlöjtnant Tuomas Runola och vicechef är kaptenlöjtnant Joakim Rosenlöf.

Sjutton dykare på plats

Försvarsmakten har en personal på drygt 20 personer på plats varav 17 är dykare som ska leta efter den dumpade ammunitionen. Det här är det största enskilda projektet för försvarsmakten i sitt slag i år.

- Som arbetet ser ut kan vi inte ens vara fler , vi har säkerhetsbestämmelser som styr vårt arbete. Dykarpatrullerna kan inte vara för nära varandra. Är vi alltför många, blir det för mycket dötid för dykarna.

Hur jobbar dykarna?

Dykarna arbetar i båtlag och i varje båtlag finns mellan en och tre dykare. en av dem är i vattnet och utför röjningsarbete, den andra är i båten och styr och berättar vad som skall göras.

En dykare är en så kallad säkerhetsdykare. När dyktiden tar slut för en dykare, tar en annan över.

- Vi strävar efter att vara ute åtminstone tre timmar per gång. Efter det kommer vi i land och byter besättning och ger oss ut på nytt. Dagarna blir tolv timmar långa.

Inomhuskajen i Karleby hamn
Bildtext Inomhuskajen i Karleby hamn.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Ammunitionen förs till Etseri för att förstöras

Försvarsmakten har en destruktionsanläggning i Etseri för gammal ammunition. Ammunitionen kan förstöras på olika sätt, sprängas, brännas eller smältas beroende på vad det handlar om för ammunition.

- Hittar vi ett objekt som inte kan transporteras bort så flyttas det under vattnet till ett tryggt område och sprängs där. Ingen person befinner sig i vattnet när objektet flyttas.

Karlebyborna kommer inte att märka desto mera av eventuella sprängningar under vattnet.

- En dov duns kanske hörs av sprängningen om man är i närheten, en vattenpelare kan synas och så syns det kanske sju döda fiskar.

Kaptenlöjtnant Joakim Rosenlöf
Bildtext Kaptenlöjtnant Joakim Rosenlöf
Bild: Yle/Kjell Vikman

Varför har ammunition dumpats i farleden?

Ammunition får enligt lag inte längre dumpas i havet men ännu för trettio år sedan var det fullt lagligt.

- I slutet på 80-talet när jag gick röjningskursen var regeln en halv sjömil från en farled och på minst 40 meters djup.

I Karleby har det funnits en vapendepå och en vapenskola. Det kan vara en anledning till att ammunition har dumpats i havet i Karleby.

- Under kriget kom det en massa felaktig ammunition och på den tiden kanske samvetet var rymligare och det man inte såg behövde man inte bry sig om.

- Enligt hörsägen anlitades lokalbefolkningen för att sköta dumpningarna och man förde kanske inte ut ammunitionen till korrekta områden och därför ligger de där de ligger.

Rensningen av farleden från ammunition beräknas ta en månad.