Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen ser ut att rösta om vårdreformen först i höst - vice talman Haatainen till HS: "Omöjligt" att hinna rösta före sommarpausen

Från 2018
Suuri Vaalikeskustelu 25.01.2018, TV1. Tuula Haatainen
Bild: Derrick Frilund / Yle

Riksdagen har diskuterat tidtabellen för omröstningarna om vårdreformen under början av veckan i olika konstellationer. Bland annat talmanskonferensen har behandlat frågan. Och enligt uppgifter till Yle ser omröstningarna ut att skjutas fram till hösten. Det samma säger riksdagens vice talman Tuula Haatainen (SDP) till Helsingin Sanomat. Riksdagen hinner omöjligen rösta före sommarpausen, säger hon.

Grundlagsutskottets utlåtande om valfriheten var en central del av vårdreformslagpaketet, men nu fortsätter arbetet i social- och hälsovårdsutskottet.

I gårdagskvällens A-studio konstaterade utskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) att det är så mycket jobb att utskottets betänkande inte blir klart ännu nästa vecka.

Riksdagen kan rösta om de lagar som gäller vårdreformen först då betänkandet är klart, och har behandlats av grundlagsutskottet på nytt.

Det har funnits sådana tankar i luften att riksdagen skulle besluta om det här före sommarloven. Jag anser att det är omöjlig

Tuula Haatainen

Nu verkar man enligt Yles uppgifter ha kommit fram till att man inte skyndar på utskottet. I praktiken betyder det att omröstningarna inte ordnas i början av juli utan först i september då riksdagen är tillbaka från sin sommarpaus.

Utskotten skulle kunna arbeta i augusti om det behövs, men hela riksdagen skulle samlas först i september.

Haatainen: "Omöjligt" att hinna rösta

Åtminstone riksdagens andre vice talman är inne på den här linjen. Tuula Haatainen (SDP) säger till Helsingin Sanomat att riksdagen omöjligt hinner rösta om vårdreformen före sommarpausen.

- Det har funnits sådana tankar i luften att riksdagen skulle besluta om det här före sommarloven. Jag anser att det är omöjlig. Inte kan man gå igenom hela den här processen före riksdagens normala sommarpaus.

Det är långt kvar innan riksdagen kan rösta, konstaterar Haatainen.

Nu håller regeringen på att göra upp ett genmäle till social- och hälsovårdsutskottet. Sen ska social- och hälsovårdsutskottet göra upp ett utkast till ett betänkande – och det är inget litet jobb. Därefter skickas ärendet ännu tillbaka till grundlagsutskottet.

Allt det här borde ske före början av juli, då riksdagen i vanliga fall inleder sin sommarpaus.

Riksdagen kan jobba in i juli om det behövs, men det skulle knappast försnabba processen, säger Haatainen. Grundlagsutskottet skulle till exempel få svårt att höra de experter som behövs i juli, mitt i semestersäsongen.

Tre val på tre månader?

Förutom Tuula Haatainen består talmanskonferensen av riksdagens talman Paula Risikko från Samlingspartiet, förste vice talman Mauri Pekkarinen från Centern och ordförandena för riksdagens utskott.

Riksdagens talman Paula Risikko (Saml)  och Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (Vf)
Bildtext Riksdagens talman Paula Risikko.
Bild: Lehtikuva

Omröstningarna och, som följd av det, tidpunkten då lagarna träder i kraft avgör om och när landskapsvalet kan hållas. Enligt justitiekanslern kan man ordna landskapsval tidigast ett halvår efter att lagarna har klubbats igenom.

Om vårdreformslagarna godkänns i september skulle landskapsval kunna hållas tidigast i februari-mars. Nästa vår kan alltså bli riktigt valstinn, för i april är det riksdagsval och i maj Europaparlamentsval.

Talmanskonferensen beslutar sannolikt om tidtabellen för behandlingen av vårdreformen i morgon, torsdag.

Diskussion om artikeln