Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Endast personer med studentvitsord i matematik kan söka till Hanken med betyg - se vilka ämnen som ger de högsta poängen i universitetens betygsurval

Från 2018
Elever sitter på lektion.
Bildtext Studentbetyget ska i framtiden spela en större roll i urvalet till högskolorna
Bild: Mostphotos / Matej Kastelic

Universiteten har fattat beslut om vilka vitsord som tas i beaktande då man väljer nya studerande 2020 på basis av studentbetyg. Till exempel kommer det att vara onödigt att söka in till Hanken med sitt studentbetyg ifall man inte har ett godkänt vitsord i matematik.

Högskolorna har kommit överens med Undervisnings- och kulturministeriet om att antagandet av studerande ska förändras. En klart större andel studerande blir antagna på basis av studentbetyget, i alla andra studieinriktningar än kultur och konst.

Vitsorden kommer att tas i beaktande enligt poängtabeller beroende på inriktning och fungera som en huvudsaklig inkörsport till högskolorna från och med våren 2020. Parallellt med det kommer också inträdesprov att fungera som en alternativ väg in.

Dessutom ska också personer som studerat vid öppna universitet ha en större möjlighet att bli antagna.

Krav på vitsord i matematik för Hanken

I ekonomiutbildningen antas redan i år 60 procent av de nya ekonomistuderandena på basis av studentexamensbetyget och bara 40 procent på basis av inträdesprovet.

Endast personer som räknas som förstagångssökande tas i beaktande i ansökan. Det betyder personer som inte har utexaminerats från en finsk högskola och inte har tagit emot en högskoleplats i Finland sedan hösten 2014.

För att kunna söka till en ekonomiutbildning krävs ett vitsord i antingen lång eller kort matematik. Förutom det tas också modersmålet, det språk som ger de bästa poängen samt två andra vitsord i beaktande. Totalt tas alltså fem vitsord i beaktande.

Tabell med poängen för olika vitsord för ekonomiutbildning
Bildtext Poängen för vitsord i betygsurvalet för ekonomiutbildning
Bild: Yle Uutisgrafiikka

Juridiska utbildningar bromsar

Från och med 2020 kommer ungefär 40 procent av de nya juridikstudenterna att antas på basis av sina vitsord. De rättsvetenskapliga fakulteterna anser att det här räcker.

Finlands juristförbund har talat för inträdesprov, eftersom förbundet anser att ett prov bäst mäter ifall man lämpar sig för branschen.

Inom rättsvetenskapen tas modersmålsvitsordet samt de fyra andra vitsord som ger mest poäng i beaktande för personer som ansöker på basis av sitt studentbetyg. Poängen för vitsorden följer samma tabell som för ekonomiantagningen.

Också inom rättsvetenskap gäller betygsansökning endast förstagångssökande.

Sex vitsord beaktas för potentiella medicinstuderande

Från och med 2020 kommer högst 51 procent av nya medicinstuderande att antas på basis av betyg.

I urvalet beaktas modersmål, matematik, kemi och biologi. Dessutom har fysikvitsordet en jämförelsevis stor betydelse. Även om den ansökande inte har ett vitsord i alla ämnen beaktas hen ändå i urvalet.

Poäng för studnetexamensvitsord i medicinurvalet
Bildtext Poäng för studentexamensvitsord i medicinurvalet
Bild: Yle Uutisgrafiikka

Hur stor andel av platserna inom medicin som är öronmärkta för förstagångssökande är ännu oklart. Det är också möjligt att man sätter en minimipoänggräns eller ordnar ett lämplighetsprov för de som antagits i betygsurvalet.

Diskussion om artikeln