Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lokalt live: Gamla järnvägsbrons sista dag - se avskedskaffet på bron i Karis

Från 2018
Uppdaterad 08.06.2018 07:23.
Lokalt live: Farväl till gamla järnvägsbron i Karis - se kaffebjudningen på bron dagen innan den rivs - Spela upp på Arenan

Det är svårt att tänka sig Karis centrum utan en järnvägsbro. Järnvägen kan ses som orsaken till att Karis centrum utvecklades. Men bangården delar också Karis centrum mitt itu.

Järnvägsspåren liknar en flod som strömmar genom Karis. Järnvägen har hämtat och fört bort människor. Tågen har kommit med resenärer som haft med sig nya intryck till Karis.

Järnvägsspår med bro och ett fotomontage av Eiffeltornet i bakgrunden.
Bildtext Tågtrafiken har varit ett fönster ut i stora världen. Bildmontage.
Bild: Yle / Annan extern källa

Järnvägsstationens miljö med stationshuset, bostäderna och många andra byggnader har också stort kulturhistoriskt värde. Området är officiellt klassat som byggd kulturmiljö av riksintresse.

Trähus invid Karis järnvägsstation.
Bildtext Stationsmiljön med bostäder och andra byggnader bildar en värdefull helhet.
Bild: Yle/Minna Almark

Tidigare gick Karisborna över spåren när de skulle ta sig från den ena sidan till den andra. Men sedan 1930-talet har en betongbro bundit ihop de två sidorna i Karis centrum.

Bron har hunnit bli både sliten och trång.

Endast en körfil är i bruk för bilar och det är ont om plats också för fotgängare och cyklister.

Karis järnävgsbro fotograferad underifrån.
Bildtext Den gamla bron har sett sina bästa dagar.
Bild: Yle/Minna Almark

Nu ska den gamla bron rivas och en ny, bättre och bredare bro byggas i stället.

Karisbor och tågpendlare får i ett helt år lov att klara sig utan bro i centrum.

Yle Västnyland var på plats när staden bjöd på avskedskaffe dagen innan rivningsarbetet började.

Diskussion om artikeln