Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu ska kläder återanvändas i stor skala – "Vi vill skapa en inhemsk marknad för återanvändning av textilier"

Från 2018
Kungskonsumenten testar kalsonger. OBS Använd bara till Kungskonsumenten-artikel!
Bild: Yle/ Airi Saastamoinen

En ny förädlingsenhet på Sydvästra Finlands avfallshantering ska underlätta återanvändningen av textilier. Genom anläggningen hoppas invånarservicechefen Cati Huhta på att skapa en inhemsk marknad för textilavfallet.

Huhta är glad att så många aktivt lämnar in oanvändbara textilier i stället för att kasta bort dem.

Hon syftar på att Sydvästra Finlands avfallshantering förra året samlade in 118 ton textilier.

Den effektiva återvinningen stampar ännu på stället

Sedan tre år tillbaka har Sydvästra Finlands avfallshantering försökt hitta företag som kunde utnyttja textilmaterialet. Trots att många företag är intresserade är verksamheten ännu småskalig.

– Det handlar om små syateljéer som tar in jeans för att sy handväskor av materialet, eller bilföretag som river sönder textilier för att använda dem som isoleringsmaterial. Men för att få med flera företag behöver vi få textilierna i en mer användbar form, säger Huhta.

cati huhta i grå klädsel utanför sydvästra finlands avfallshanterings kontor
Bildtext Cati Huhta på Sydvästra Finlands avfallshantering är glad över att så många har velat lämna in lump som de inte längre behöver.
Bild: Yle/Heini Ruohonen

Textilieinsamling bara en del av återvinningen

Hittills har man kunnat lämna in avlagda textilier på avfallscentraler eller mindre avfallskärl. Hur insamlingen kommer att förverkligas i Finland i framtiden är ännu oklart.

Från och med 2025 ska alla textilier nämligen samlas in separat.

– Det är svårt att säga om det kommer att finnas textilinsamling i varje hus eller varje husbolag. Eller sedan samlas de in vid större butiker, på samma sätt som det finns för plastinsamling idag.

Vi vill skapa en inhemsk arbetsmarknad och få företagen att bli intresserade av förädlingsenheten.

Men att sortera sina textilier hemma och sätta dem i en insamlingslåda är inte ännu återvinning.

En av de centrala utmaningarna i återanvändningen av textilier är att många klädesplagg är gjorda av flera olika material. Före plaggen kan återanvändas måste de olika materialen skiljas åt.

– Själva återvinningen sker i en större anläggning där materialet kan hanteras på ett miljövänligt sätt. Därför behöver vi en egen förädlingsenhet.

Pilotprojekt startar i augusti

Tillsammans med andra kommunala avfallsbolag i Finland siktar Sydvästra Finlands avfallshantering på att skapa en inhemsk marknad där textilavfallet tas emot, förädlas och återanvänds inom landet.

– En stor del av textilierna skeppas till förädlingsenheterna i Europa. Men vi vill skapa en inhemsk arbetsmarknad och få företagen att bli intresserade av förädlingsenheten.

Genom pilotprojektet, som börjar i augusti, ska Sydvästra Finlands avfallshantering testa om det är ekonomiskt lönsamt att grunda en egen förädlingsenhet.

Förädlingsenheten kommer att utveckla sorteringstekniken så att maskiner kan ta över arbetet som nu göras för hand.

Anläggningen ska också testa på olika utrustningar som mekaniskt kan riva sönder och behandla textilierna.

Diskussion om artikeln