Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå centrum ska få ett lyft – allt startar från torget

Från 2018
Uppdaterad 08.06.2018 05:06.
bild på ett torg
Bildtext Borgå torg
Bild: Sandra Crawford/Yle

I ett av rummen i Konstfabriken i Borgå sitter åtta olika grupper kring var sitt bord. De går igenom och kommenterar olika förslag på hur Borgå centrum kunde utvecklas. Stämningen är god och idéerna flödar.

Torget, trafiken, parkeringen och kompletterande byggande är i fokus. Två konsultföretag har utarbetat preliminära planer som utgångspunkt för diskussionerna.

- Jag tycker att det var inspirerande och det uppstod mycket fina tankar, säger Borgåpolitikerna Laura Karén (SFP).

Laura Karén presenterar visioner för Borgå centrum
Bildtext Laura Karén presenterade det ena bordets slutsatser.
Bild: Yle/ Carmela Walder

För konsulten Olli Metso har dagen i Konstfabriken fört med sig många överraskningar. Han hade inte väntat sig att Borgåborna skulle stöda de radikala förslag som konsultbolaget presenterade.

Konsultbolaget presenterade till exempel ett maximialternativ för tilläggsbyggande och hade väntat sig protester.

- Men det blev helt tvärtom. Deltagarna var ivriga att utveckla centrum.

Tiden verkar enligt Olli Metso vara mogen för förändringar. Också biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz konstaterade efter seminariet att det hade kommit många modiga förslag.

Ska bussarna bli kvar på torget?

Tanken är att börja med att förändra de områden som staden äger, det vill säga torget och grönområdena. Borgå stad äger också en del av Elantotomten vid Fredsgatan.

Det gäller för det första att bestämma om bussarna ska bli kvar på torget eller inte. Det är en avgörande fråga då staden besluter om hur torgmiljön ska se ut i framtiden.

Busstationen i Borgå
Bildtext En stor del av torget är i dag busstation.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Enligt konsulten Olli Metso förändras verksamheten på torgen i Finland. De orangefärgade tältens tid är förbi.

- Torgets betydelse borde uppfinnas på nytt.

Metso ser torget som ett allmänt utrymme, öppet för alla. Torget skulle kunna vara ett vardagsrum.

Centrum ska få flera cykelvägar

Tanken på en parkeringsgrotta under torget verkar vara begravd. Den visade sig vara för dyr att bygga.

Konsultbyråns kartläggning visar dessutom att det finns lediga parkeringsplatser i centrum dagtid. Det är inte heller särskilt långt att gå om man lämnar bilen till exempel på västra åstranden.

Cykelställ vid Borgå torg
Bildtext Ett led i att göra Borgå centrum mera cykelvänligt är att göra det enklare att parkera sin cykel.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Enligt konsult Olli Metso är bilar och trafik en del av stadsbilden, men centrum ska bli lämpligare för fotgängare och cyklister.

I konsultbyråns ritningar är torget en lummig oas med gröna träd. Det finns en naturlig, betydligt bredare öppning mot Stadsparken.

Gångvägen vid Seurahovi
Bildtext Öppningen mot Stadsparken kunde bli bredare.
Bild: Yle/ Carmela Walder

En sista chans att utveckla centrum

Utgående från de kommentarer och förslag som kom in ska konsultbyråerna nu utarbeta ett konkret förslag för hur Borgå centrum ska utvecklas. Förslaget ska presenteras för stadsplaneringsnämnden i höst.

Borgås stadsplaneringschef Eero Löytönen anser att seminariet öppnade upp mycket och att det är en bra bas för konsulterna då de gör upp sitt förslag under sommaren.

Mannerheimgatan delar staden i tu
Bildtext Mannerheimgatan delar i dag alltför tydligt centrum i Gamla stan och övriga centrum.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Borgå stad har redan i flera år arbetat fram olika förslag för att skapa ett mera livskraftigt centrum. Trots det är flera centrala tomter fortfarande obebyggda.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen ser det här som en sista satsning på att få till stånd någonting konkret.

- Om utvecklingen inte startar efter det här har staden nog använt alla tänkbara knep.

Diskussion om artikeln