Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Viktigt att manifestera mot varg anser österbottniska kommuner och ordnar transport – inte kommunens uppgift säger jurist

Från 2018
Uppdaterad 08.06.2018 13:24.
Manifestation för Vasa centralsjukhus på torget i Vasa.
Bildtext I oktober 2016 samlades tusentals österbottningar till demonstration för Vasa centralsjukhus, något färre väntas demonstrera mot vargen nu på måndag.
Bild: Yle/Anna Ruda

På måndag väntas många österbottningar till Vasa torg för att demonstrera mot vargen. Vörå ordnar med busstransport till demonstrationen och i Nykarleby var man villig att att göra detsamma. Kommunförbundet ifrågasätter förfarandet.

- Vi vill ju att det kommer folk till demonstrationen, jag tycker att det är viktigt att vi manifesterar kring just den här frågan som vi tycker är besvärlig, säger Rainer Bystedt (SFP) som är kommunstyrelsens ordförande i Vörå.

Bakom sig har Bystedt ett halvår då vargfrågan exploderat i kommunen i takt med antalet vargobservationer.

Under en del av vårterminen ordnade kommunen med extra skolskjutsar för att trygga barnens skolväg. De extra skolskjutsarna kostade kommunen drygt 10 000 euro per månad.

- Jämfört med de kostnaderna pratar vi om småpengar nu när vi ordnar skjuts till måndagens demonstration, säger Rainer Bystedt.

Busshållplats
Bildtext I Vörå kan invånarna åka till demonstrationen med buss som betalas av kommunen.
Bild: Yle/Sune Bergström

För Vörås del handlar det om två chartrade bussar som plockar upp Vöråbor på sammanlagt fyra platser i kommunen och skjutsar dem till Vasa torg för demonstrationen och senare tillbaka igen.

Rainer Bystedt tycker att det är en självklarhet att kommunen ska stå för den lilla transportkostnaden.

- Den här frågan är mycket viktig för Vörå kommun och det handlar om invånare som har burit sitt skatteöre till kommunen. Inte ska de behöva betala för den här bussen, den ska kommunen står för.

Rainer Bystedt
Bildtext Rainer Bystedt
Bild: Yle/Pia Lagus

"De folkvaldas uppgift att få något gjort"

Också från Nykarleby åker bussar till demonstrationen i Vasa. Ett lokalt bussbolag står för kostnaden, men stadsstyrelsen var också redo att låta kommunen bekosta transporten.

Thomas Karv, SFP-ledamot i Nykarleby stadsstyrelse och även statsvetare vid Åbo Akademi i Vasa, är på samma linje som kollegan Bystedt i Vörå.

- Vi var fullständigt eniga i kommunen kring att det här är något som vi bör vara med och stöda, eftersom trycket från kommuninvånarna har varit väldigt stort på oss politiker, säger Thomas Karv.

En varg ligger på en gräsplätt.
Bildtext Vargen väcker starka känslor i Österbotten.
Bild: Mostphotos

Såväl i Vörå som i Nykarleby har politikerna jobbat aktivt på att få gehör för invånarnas oro i vargfrågan. I bägge kommunerna har resultatet hittills varit besvikelse.

- Eftersom det inte har gett resultat att försöka utöva påtryckningar via de politiska kanalerna så blir den här demonstrationen ett naturligt nästa steg, vi vill ju visa att vi tar kommuninvånarnas oro på största allvar, säger Karv.

Tycker du då att det hade varit helt okej att använda skattebetalarnas pengar till det här?

- I fall man nu känner att majoriteten av kommunens skattebetalare är överens om att något behöver göras och samtliga av kommunens folkvalda tycker likadant så är det ingen diskussion. I en demokrati är det ändå aldrig så att precis alla tycker exakt likadant i en fråga.

Thomas Karv, statsvetare på Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Thomas Karv
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Inte kommunens uppgift

Vid Finlands Kommunförbund rf hanterar juristen Ida Sulin ofta frågor om vad som hör till kommunernas kompetens, något som är tydligt reglerat i lag.

- Det här med att ordna busstransport till demonstrationer så tycker jag nog faktiskt låter som en sådan sak som faller utanför den här kompetensen, säger Sulin.

Sulin påpekar att hon mycket väl förstår att kommunerna vill organisera sig i vargfrågan.

- Men det att man är med och finansierar eller sponsrar de här skjutsarna faller utanför det som kommunerna enligt lagen ska syssla med.

Är det relevant vad skattebetalarna i kommunen anser?

- Inte egentligen. Kommunen gör i sitt arbete hela tiden sådant som en del skattebetalare tycker om och andra inte tycker om, tänk till exempel på kommunfusioner. Det som är relevant är att kommunen har en viss uppgift och den uppgiften är lagstadgad. Att ordna skjutsar till en demonstration är inte kommunens uppgift.

Har inte diskuterats vid Kommunförbundet

Enligt Sulin är det lika irrelevant hur stora eller små pengar det är fråga om.

Frågan om busstransporterna är ändå inget som diskuterats vid Kommunförbundet, varken nu eller hösten 2016 då många österbottniska kommuner ordnade transport till demonstrationen för Vasa centralsjukhus.

- Nej, det är nog ingen som har frågat oss om lov, säger Sulin och skrattar.

Och är det här något ni kommer att näpsa kommunerna för?

- Nej. Som det ut i dagens läge så nej. Det är nog inget vi har på vår högsta prioritetslista.

Bystedt: Ska vi också sluta lobba för vägar?

Rainer Bystedt håller inte med Ida Sulins resonemang om kommunens uppgifter till alla delar.

- Ska vi till exempel sluta lobba för vägar som bör åtgärdas som är statens, eller sluta uppvakta ministerier?

Enligt Bystedt är vargfrågan viktig på landsbygden och kan till exempel påverka kommunens möjlighet att få nya invånare.

Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och Svenska Österbottens pälsodlarförening (SÖP) har tagit initiativet till måndagens demonstration.

Demonstrationen inleds klockan 17 och före den arrangerar Österbottens förbund ett vargforum, där bland annat tjänstemän från Jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet Luke och Finlands viltcentral deltar.

Artikeln kompletterad med kommentarer av Rainer Bystedt den 8 juni klockan 10:38.

Diskussion om artikeln