Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya bron över bangården blir kortare - brobanken i Karis jämnas med marken

Från 2018
Bilar vid Bangatan i Karis.
Bildtext Så här körde bilar ner från bron till Bangatan. Korsningen upplevs som krånglig och farlig.
Bild: Yle/Minna Almark

Karis centrum förändras märkbart i och med den nya bron över järnvägen.

En av de största förändringarna blir att den höga brobanken i centrumändan av bron och ramperna nedåt både till höger och vänster försvinner helt och hållet.

Orsaken är att den nya bron inte behöver bli lika lång som den gamla.

Pilen visar ungefär var rampen från den nya, kortare bron kommer ner.
Bildtext Pilen visar ungefär var rampen från den nya kortare bron kommer ner mot Karis centrum.
Bild: Yle

Brobygget i Karis har fått undantagslov av statliga myndigheter för de säkerhetsavstånd från rälsen som gäller i vanliga fall. Därför kan bron nu byggas kortare och då behövs den gamla brobanken inte längre.

När man i framtiden kommer längs med bron från Kilahållet viker vägen ner redan där som rälsen slutar. I praktiken kör man mot dagligvaruaffären Lidl.

En gata med lövträd vid vägrenen invid en brobank. En vit bil kör på gatan. Bron syns till höger. Sommar,
Bildtext Bron uppe till höger. Brobanken mellan gatan och bron kommer att försvinna. Också den nuvarande rampen för fotgängare och cyklister försvinner med brobanken.
Bild: Yle / Pia Santonen
En T-korsning mellan två gator. Bilar kör och andra bilar står parkerade bakom korsningen. I bakgrunden en grön bank och gröna lövträd. Trafikmärken.
Bildtext På Bangatans sida av brobanken är trafiken ofta livlig. Mellan gatan och banken finns också en markremsa för snedparkering mellan stora lövträd. Den krångliga korsningen mellan nuvarande rampen och Bangatan finns till vänster om bilden.
Bild: Yle / Pia Santonen

De trassliga korsningsarrangemangen nere vid Bangatan kring mataffärerna kan också förbättras då brobanken försvinner och det finns mera utrymme.

Enligt stadens gatuchef Piia Nordström ska tekniska nämnden redan före midsommar behandla gatuplanen och trafikarrangemangen för både bron och för korsningen från den nya rampen till Bangatan.

Tillfällig gång- och cykelbro redan nästa vecka?

Det verkar som om den tillfälliga gångbron vid Karis järnvägsstation kommer tidigare än väntat.

Den gamla järnvägsbron rivs delvis under veckoslutet och på fredag kväll (8.6) stängs den av också för fotgängare och cyklister. Bilister har sedan i måndags inte fått köra på bron.

Det byggs en tillfällig bro för gång- och cykeltrafik så att man ska kunna komma över bangården under broarbetets gång.

Informationen om när den tillfälliga bron tas i bruk har varit motstridig.

I förgrunden en tom asfalterad parkering. Längre borta syns en bro över en bangård samt en tillfälllig träbro. Karis järnvägsstations, en gul stockbyggnad, syns till höger.
Bildtext Den tillfälliga bron för fotgängare och cyklister är nästan klar.
Bild: Yle / Pia Santonen

Budet så sent som i onsdags (6.6) var att den tillfälliga bron av säkerhetsskäl kan tas i bruk först om två eller tre veckor.

Men på torsdagen (7.6) meddelade man ändå från Trafikverket att den kommer att tas i bruk redan nästa vecka. Det enda som verkar säkert är att den inte går att använda på måndag.

Gatuchefen Piia Nordström vid Raseborgs stad säger att huvudansvaret för informationen ligger hos entreprenören VR Track.

Men flera aktörer är involverade och flera saker spelar in när det gäller till exempel den tillfälliga bron.

VR Track har vissa önskemål, myndigheterna ställer krav på säkerheten och Raseborgs stad pressar på med krav att den tillfälliga bron måste tas i bruk så snabbt som möjligt.

Att bron blir klar betyder med andra ord inte att den genast kan tas i bruk. Den måste vara godkänd av myndigheterna.

De grövsta rivningsarbetena kan också utgöra en fara för bron och tvärtom. Därför tas den tillfälliga bron ännu inte i bruk under helgen när den gamla järnvägsbron börjar plockas i bitar med start från Kilahållet.

Diskussion om artikeln