Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Föreningen Vårt Åbo ger inte upp - vill fortfarande stoppa torgparkeringen i Åbo

Från 2018
Örter och plantor till salu på Salutorget i Åbo.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Föreningen Vårt Åbo fortsätter med sin kamp om att upphäva beslutet om den underjordiska parkeringen under Salutorget i Åbo. Därför har föreningen inlett en ny process och har lämnat in ett dokument till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vårt Åbo vill att Högsta förvaltningsdomstolens beslut från 2014 då besvären förkastades, ska upphävas. Föreningen vill också upphäva fullmäktiges beslut om att godkänna torgparkeringen.

Enligt Vårt Åbo har behandlingen av besvären gällande detaljplaneändringen av Salutorget varit bristfällig. Dessutom anser föreningen att nya uppgifter har framkommit, uppgifter som föreningen inte hade vetskap om under detaljplanearbetets gång.

Invånarföreningen hänvisar till paragraf 63 förvaltningsprocesslagen och anser att torgparkeringen och beslutet kring den har ett stort allmänt intresse.

Kritiserar stadsfullmäktige

Föreningen riktar hård kritik mot Åbo stadsfullmäktige och anser bland att hyresnivån för Salutorget är alldeles för låg och att byggprojektet är alldeles för riskfyllt och anser att det finns en stor risk för att Åbo stad får stå för kostnaderna.

Vårt Åbo är också oroad över byggnaderna runt Salutorget och hur de påverkas av byggarbetet.

Det förberedande arbetet kring torgparkeringen har inletts och stora arkeologiska utgrävningar pågår som bäst på Salutorget.

Det slutliga tillståndet för bygget har inte ännu getts av Åbo stad, eftersom man väntar på en utförlig utredning över finanseringen av projektet.

Diskussion om artikeln