Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stadsdirektören i Raseborg: Anonyma brev ska inte ställa i gång aktiviteter i staden - uppmanar stadsstyrelsen häva nämndens beslut om utredning inom hemvården

Från 2018
Uppdaterad 12.06.2018 05:52.
En rollator nedanför trappor.
Bildtext Många äldre bor hemma och behöver besök av vård i hemmet. I Ekenäs upplever personalen att arbetet är ostrukturerat och att informationen löper dåligt.
Bild: Mostphotos

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg beslutade om en utredning efter en anonym skrivelse från personal inom vård i hemmet i Ekenäs.

I brevet lyfts fram brister i verksamheten, men stadsdirektören Ragnar Lundqvist anser man inte kan agera utgående från ett anonymt brev.

Lundqvist har beslutat överta social- och hälsovårdsnämndens beslut från den 30 maj med ett tjänstemannabeslut.

Ärendet kommer upp i stadsstyrelsen på måndag (11.6) och han föreslår att stadsstyrelsen häver beslutet från social- och hälsovårdsnämnden.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist
Bildtext Stadsdirektör Ragnar Lundqvist.
Bild: Yle/Maria Wasström

Den 6 juni har ett nytt brev från personalen inom vård i hemmet i Ekenäs diarieförts i staden. Det brevet har undertecknats.

Förslaget till styrelsen är att man utöver att häva beslutet också remitterar ärendet till social- och hälsovårdsnämnden med anledning av det nya brevet.

Anonyma brev problematiska

Stadsdirektören motiverar sitt förslag med att det är problematiskt med anonyma brev.

Han skriver i sin beredning att ”ett beslut att skrida till åtgärder och utredningar på basen av anonyma brev eller annan anonym kommunikation är av prejudicerande karaktär och emot grundprinciperna i stadens verksamhet”.

Lundqvist säger att stadens verksamhet kontinuerligt ska ses över och förbättras. Det samma gäller servicen som erbjuds invånarna.

Det här bör ändå ”ske på ett strukturerat och definierat sätt”.

Han konstaterar att ett anonymt brev inte är något som ska leda till åtgärder.

En klubba i mörkret.
Bildtext Raseborgs stad ska inte fatta beslut om verksamheten på basis av anonyma brev, anser stadsdirektören.
Bild: Yle

Ytterligare ett problem i sammanhanget är att beslutet i social- och hälsovårdsnämnden fattades utan en ordentlig beredning.

På grund av formella skäl bör stadsstyrelsen därför anteckna det anonyma brevet till kännedom, skriver stadsdirektören i sin föredragning.

Däremot bör alltså social- och hälsovårdsnämnden nu behandla det undertecknade brevet med liknande innehåll som det anonyma brevet, skriver Lundqvist.

På måndag kväll (11.6) beslutade stadsstyrelsen inte häva social- och hälsovårdsnämndens beslut, men vill i stället att nämnden ska behandla det undertecknade brevet som handlar om samma sak.

Artikeln uppdaterad 12.6 klockan 5.50 med stadsstyrelsens beslut i ärendet. 12.6 8:24 Tolkningen av beslutet visade sig vara fel, stadsstyrelsen valde inte att häva beslutet. Tidigare stod de att de valde att häva beslutet.

Diskussion om artikeln