Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tvärvetenskaplig vaccinforskning får 360 000 euro av Finlands Akademi – “Syftet med vårt projekt är att förbättra kommunikationen människor emellan”

Från 2018
Uppdaterad 11.06.2018 06:32.
mikael lindfelt och anna soveri ler in i kameran, de står på en inomhusbalkong i arken vid åbo akademi
Bildtext Vi är genuint nyfikna och representerar ingen part, säger professor Mikael Lindfelt och forskardoktor Anna Soveri om forskningsprojektet "VaccAtt".
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Målet med projektet är att öppna upp resultaten för andra än forskare och forskarna ska göra mera populariserade utgåvor, upprätthålla nätsidor och försöka kommunicera så alla kan ta del av resultaten.

Mikael Lindfelt, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi och Anna Soveri, forskardoktor i psykologi vid Åbo Universitet leder projektet.

Lindfelt är projektledare för hela forskningen medan Soveri har hand om de psykologiska undersökningarna och insamlingarna.

Med bidraget från Finlands akademi har målsättningen uppfyllts, genom att man nu kan anställa fyra människor på heltid i projektet, berättar Lindfelt.

En hand med en blå gummihandske håller i en vaccinspruta som tryckts in i en persons arm.
Bildtext Tidigare forskning har visat att bland de som funderat på att inte vaccinera finns det tankar om att man inte litar på hälsovårsmyndigheter och/eller hälsovårdspersonal, säger Soveri.
Bild: EPA-EFE/STR

Utöver det kommer man också samarbeta med andra som forskar inom attityder genetemot vacciner, både nationellt och internationellt.

– Pengarna från Finlands Akademi betyder också ett erkännande från den mest prestigefyllda forskningsfinansiären, att detta är ett projekt med hög kvalitet och internationell bärkraft, säger Lindfelt.

Attityder till vacciner ska undersökas

Projektet ska pågå i tre år. Under dessa tre år ska forskarna undersöka hur människor förhåller sig till vacciner och vaccinpraxis.

– Det här har blivit en het potatis de senaste åren, inte bara i Finland utan i stora delar av västvärlden och välfärdsvärlden, där människor upplever att de har råd att diskutera frågor om det är bra eller inte bra med vacciner.

Som Svenska Yle tidigare i vår har skrivit tidigare kommer forskningsprojektet att vara uppdelad i tre större datainsamlingar.

– En har redan gått ut till hälsovårdspersonal i hela landet. Och så har vi en annan stor datainsamling som går till småbarnsföräldrar i Åboregionen och den tredje går ut till vuxna i Jakobstadsregionen, berättar Soveri.

Vill göra resultaten lättillgängliga för alla

Forskning görs på forskningens villkor, säger Lindfelt, och menar att även om resultaten kan vara öppna för alla så kan det vara svårt för icke-forskare att kunna förstå och ta till sig vad forskningen kommer fram till.

Därför vill forskarna i det här projektet också vartefter resultat lanseras sprida det på ett lättillgängligt sätt.

– Det betyder att vi i vårt projekt tagit åt oss att göra mera populariserade utgåvor av det vi gör. Vi kommer att upprätthålla nätsidor, köra twitter och leverera den typen av resultat när vi kommit så långt i projektet att vi kan kommunicera till alla så alla kan ta del av det, säger Lindfelt.

– Men det huvudsakliga syftet med projektet är att förbättra kommunikationen mellan hälsopersonal och patienten, så att när man förstår bättre varför patienten fattar vissa beslut är det lättare att bemöta patienten också, tillägger Soveri.

"Finns likheter mellan attityder gentemot vacciner och dieter"

Vacciner och vaccinattityder figurerar med jämna mellanrum i social medier, men är absolut inte det enda som man kunnat forska i kring attityder, säger Lindfelt.

– Vi har också kunnat studera silvervatten. Nu har man en jättestor diskussion om vargen och vargstammarna och tar du in ny forskning kring dieter eller kost så förs samma dialoger som kring vaccin.

En läkare som sprutar in vaccin, genom en spruta, in i armen på en patient.
Bildtext Det som är gemensamt mellan vacciner och kost är att vi människor är individer som på något sätt har förstahandsinformation om hur vi mår. Och den trenden, att jag litar mer på hur jag har det, hur jag känner mig och hur det är för mig blir som grund för all kunskap. Och sedan kommer någon forskande myndighet som säger att det på populationsnivå är såhär, såhär och såhär, och det är ett svar som inte möter individens bekymmer, säger Lindfelt.
Bild: All Over Press

“Vi är genuint nyfikna och representerar ingen part”

Lindfelt poängterar att varken de eller den forskning de gör har någonting att göra med huruvida vacciner fungerar eller inte.

– Vi är inga medicinare. Vi har absolut noll koppling till den industrin och noll koppling till de myndigheter som ansvarar för de nationella vaccinprogrammen.

Vi försöker som forskare i den här projektgruppen hitta en position där människor vågar tro på att vi är nyfiket intresserade av hur människor tänker, utan att vi har en viss position, utan att vi liksom står på någons sida.

― Mikael Lindfelt, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi.

Det är både utmanande och krävande att hitta en gyllene medelposition, säger Lindfelt.

– Jag vet inte om vi lyckas, men jag vill göra allt så att vi har förutsättningarna att göra det.