Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fattiga pensionärer tvingas spara på mediciner och mat

Från 2018
Närbild av händerna på en äldre person med slantar i ena handen
Bild: All Over Press

Pensionsskyddscentralen slår larm om att var tionde pensionär har allvarliga ekonomiska svårigheter. De tvingas skära ner på nödvändiga utgifter för medicin och hälsovård, och också mat.

Det är i synnerhet låginkomsttagare, arbetsoförmögna och ensamboende som har svårt att få sin ekonomi att gå ihop, visar den omfattande enkät som Pensionsskyddscentralen har gjort.

För sjukpensionärer blir inget kvar

Den här gruppen tvingas på grund av penningbrist dra ner på utgifter för mat och mediciner. I synnerhet sjukpensionärernas ställning är dålig eftersom vårdkonstnaderna tar en stor del av inkomsterna.

Hälften av alla pensionärer säger att de i någon mån har svårt att klara av sina utgifter, medan en tredjedel uppger att det inte blir några pengar kvar efter att de nödvändiga utgifterna klarats av.

För hälften räcker pengarna till

Men - hälften av pensionärerna som tillfrågades i enkäten upplever att de klarar sig bra. 40 procent säger att de till och med kan spara, medan 20 procent kan ge ekonomiskt stöd till sina närstående.

Pensionärer som inte bor ensamma klarar sig bättre än ensamstående. God hälsa är också en faktor som gör att pensionärerna upplever sin situation som positiv.

Omfattande utredning

Pensionsskyddscentralens enkät gjordes bland 4 000 pensionärer hösten 2017. 3 000 personer svarade på enkäten.

Det finns 1,5 miljoner pensionärer i vårt land - bland dem är 174 000 låginkomsttagare. Som låginkomsttagare uppfattas en person vars inkomster understiger 1 200 euro per månad.

Diskussion om artikeln