Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottningar samlades för att demonstrera mot varg

Från 2018
Uppdaterad 11.06.2018 21:14.
vargdemonstration på Vasa torg
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Antalet vargar har fördubblats i Österbotten. På måndagen samlades omkring 2 000 österbottningar på torget i Vasa för att demonstrera mot vargen.

Enligt nya beräkningar gjorda av Naturresursinstitutet lever 70 procent av Finlands vargar nu i västra Finland. Ökningen är speciellt tydlig i Österbotten där mängden vargar har fördubblats.

Arrangörerna uppskattar att 2 200 demonstranter tog sig till torget

Under den gångna vintern och våren har vargdebatten gått het. Enligt vissa är vargarna nu så många att de hotar landsbygdens framtid och bland annat därför ordnades vargdemonstrationen i Vasa.

vargdemonstration på Vasa torg
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Som arrangörer står Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) och Svenska Österbottens pälsodlarförening (SÖP).

Arrangörerna uppskattar att 2 200 demonstranter tog sig till torget. Flera österbottniska kommuner och jaktlag ordnade busstransport till demonstrationen.

Politikerna måste visa vilja att förändra läget

Dan-Ove Stenfors, verksamhetsledare för Svenska Österbottens pälsodlarförening, tycker att det gått för långt när producenterna måste oroa sig för sina djur.

Är det myndigheterna ni är irriterade på?

- Delvis. Men också på politiken. Det måste ju finnas en vilja att förändra något som inte fungerar, säger Madelene Lindqvist, verksamhetsledare för ÖSP.

Dan-Ove Stenfors från Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och Madelen Lindqvist från Österbottens Svenska producentförbund på vargdemonstration i Vasa.
Bildtext Dan-Ove Stenfors och Madelene Lindqvist.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Det går inte att leva med läget som det är nu då?

- Nej. Det finns väldigt mycket bosättning i västra Finland, det är inte hållbart, säger Lindqvist.

Borde inte den här demonstrationen ha ordnats utanför riksdagshuset?

- Jag anser att vi är på rätt plats och vi har ju riksdagsledamöter på plats plus media, säger Lindqvist.

Flera talare på torgscenen

Bland andra Niclas Sjöskog från Österbottens svenska producentförbund, Kaj Wik från Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening, riksdagsledamöterna Joakim Strand (SFP) och Peter Östman (KD) och småbarnsföräldern Johanna Borg höll tal på evenemanget.

Det ryktades om att motdemonstranter var på väg men inga syntes till. Om de var på plats var de väldigt tystlåtna.

Vargdemonstration på Vasa torg.
Bildtext Budskapet på Vasa torg var tydligt.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

"Vi ska skjuta varje varg vi kommer åt"

Bland publiken hittades Lars-Erik Staffans och Carl-Gustav Nykvist från Kimo.

- Vi vill inte ha varg i vårt närområde. Det som inte hör till faunan ska skjutas bort, var Nykvists bestämda åsikt.

- Vargen ska få jagas. Vi ska skjuta varje varg som vi kommer åt. På det viset får vi vargen att flytta dit den hör hemma, säger Staffans.

Lars-Erik Staffans och Carl-Gustav Nykvist från Kimo demonstrerade mot vargsituationen på Vasa torg.
Bildtext Lars-Erik Staffans och Carl-Gustav Nykvist.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vad skulle vara ett lämpligt antal vargar?

- Minsta möjliga. Skjut alla som vi kommer åt, säger Staffans.

Det går inte att leva med det antalet vi har nu?

- Absolut inte, säger Nykvist.

plakat på vargdemonstration i Vasa
Bildtext Några av plakaten på måndagens demonstration
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Panel debatterade vargen i Korsholm

Tidigare under dagen ordnades ett vargforum av Österbottens förbund i kulturhuset i Korsholm.

I samband med det hölls en paneldiskussion där man bland annat diskuterade vargstammens storlek, möjliga åtgärder och befolkningens oro.

I debatten deltog Niclas Sjöskog, Heli Siitari som är verksamhetsledare på Finlands jägarförbund, Peter Östman, Sirpa Thessler från Luke, Vesa Ruusila från jord- och skogsbruksministeriet, Mikael Luoma från Finlands viltcentral, Mikael Appel från polisen och Teemu Tuovinen från Finlands naturskyddsförbund.

Vem tar på sig ansvaret om en varg attackerar en människa?

Under diskussionen frågades det bland annat om hybrider. Sirpa Thessler från Luke säger att man under de senaste åren inte har hittat några hybrider, de senaste fallen torde ha varit år 2010.

Frågan om vems ansvaret är om en varg skadar en människa ställdes också.

- I första hand är det ministern men också vi övriga som sitter och stiftar lagar. Om vi inte får en ändring till stånd före något sånt händer så är vi delvis skyldiga, säger riksdagsledamot Peter Östman.

Östman påpekar dock att även de statliga tjänstemän som jobbar med frågorna har ett ansvar.

Peter Östman, Sirpa Thessler från Luke och Vesa Ruusila från jord- och skogsbruksministeriet på vargforum i Korsholm.
Bildtext Peter Östman, Sirpa Thessler från Luke och Vesa Ruusila från ministeriet.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vesa Ruusila från ministeriet svarar att ingen enskild person eller instans kan anses vara direkt ansvarig.

- Det finns många risker i olika områden i livet och det här är en av dessa risker. Vi måste jobba tillsammans för att minimera riskerna, säger Ruusila.

Polisen måste undersöka nödlägen

Mikael Appel konstaterade under diskussionens gång, som svar på en fråga som ställdes i ett tidigare skede, att polisen alltid inleder en förundersökning om någon skjutit en varg för att skydda sig själv eller sina djur, under så kallat nödtillstånd.

- Det är polisens uppgift att reda ut vad som har inträffat, säger Appel.

Enligt Vasabladet blev ingen av de tre hundägare som sköt varg i nödvärn i vintras åtalade.

Vargen vandrar och vi anpassar oss

Mikael Luoma från Finlands viltcentral konstaterade att vi måste lära oss att leva med vargen, den är inte på väg att försvinna.

- Det finns inget område i Finland där vargen inte får vara, säger Luoma.

Och här kommer man väl in på något av en kärnfråga: Är det vargen som ska bestämma var den rör sig, eller är det människan?

Där är beslutet från statligt håll alltså att vargen vandrar dit den vill och skapar ett revir och så försöker man få det att fungera så bra som möjligt mellan vargarna och invånarna.

Vargforum i Korsholms kulturhus.
Bildtext Uppslutningen på paneldebatten i Korsholm var måttlig.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Östman kritiserar Luke

Peter Östman ställer sig överlag kritiskt till Lukes siffror över vargstammens storlek i Finland.

- Det är ju bara en uppskattning, säger Östman.

- Ja, så är det, en uppskattning. Vargarna kommer inte och anmäler sig till oss, svarar Sirpa Thessler från Luke.

Problematiskt för polisen

Peter Östman fortsatte med att fråga Mikael Appel vad han personligen tycker om polisens riktlinjer när det gäller tillstånd att skjuta varg.

- Det här är en ny situation för oss. Alla poliser kan inte ha specialkunskap i just den här frågan. Vissa kan det här men de är inte alltid nödvändigtvis på jobb när en situation uppstår som kräver direkta åtgärder, säger Appel.

Mikael Appel, polis i Vasa.
Bildtext Mikael Appel.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Varför inte relatera vargarna till befolkningsmängden?

Från publiken kom frågan om det är rimligt att 70 procent av vargarna nu finns i västra delen av landet?

Är det inte föråldrat att tala om att man ska ha 25 vargflockar i landet, borde man inte i stället relatera antalet vargar till befolkningsmängden på olika områden?

Alltså: Fler vargar i glesbygden och färre i mer tätbebyggda områden.

Vesa Ruusilas svar är att om vår vargstam vore större än det nu uppsatta målet skulle det finnas större frihet att reglera stammen.

Teemu Tuovinen från Naturskyddsförbundet säger att inget säkert hindrar att man när man gör upp den nya skötselplanen för varg delar upp landet i områden och ser så att vargtätheten inte överskrider en viss gräns.

- Men då finns risken att mängden faller under skyddsnivån om man börjar ta bort vargar från ett visst område.

Kan vargen skilja på barn och djur?

Som avslutning ställdes frågan om man kan garantera att vargen inte ger sig på ett barn.

Så här svarar Vesa Ruusila:

- Inte ens den bästa forskaren kan säga med säkerhet vad som rör sig i vargens huvud. Jag tror att evolutionen sett till att vargen nog kan skilja mellan människor och djur. Men det är omöjligt att säga hur en enskild individ kommer att bete sig, det är så mycket som påverkar. Är den skadad? Är den sjuk?

Programmet är inte längre tillgängligt
Österbottningarna demonstrerar - antalet vargar fördubblades på ett år - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Artikeln uppdaterad flertalet gånger. Senast den 11 juni klockan 20:15.

Diskussion om artikeln