Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skulle du vara beredd att betala 10 cent mer för en liter mjölk för att stödja den inhemska bonden?

Från 2018
Uppdaterad 12.06.2018 08:08.
En brunvit kalv till en mjölkko.
Bildtext Tusentals beredda att betala mer för inhemsk mjölk.
Bild: Yle/ Nora Engström

Nästan 20 000 personer har skrivit under en namninsamling som stödjer en prishöjning av inhemsk mjölk med 0,10 euro per liter. Igår överlämnades namninsamlingen till centrala representanter inom mjölksektorn som hade samlats på Centralförbundet för lant- och skogsbrukscenter MTK:s kansli i Helsingfors.

Bakom namninsamlingen står Ari Hämäläinen från Nummela. Hämäläinen har ingen bakgrund inom lantbruket utan beskriver sig själv som en vanlig konsument och familjefar.

Det var efter att han gång på gång tagit del av mjölkböndernas allt mer trängda situation som han bestämde sig för att agera.

- Jag startade insamlingen för att jag upplever saken som viktig, säger Hämäläinen.

Bild på initiativtagare Ari Hämäläinen.
Bildtext Ari Hämäläinen är initiativtagare till namninsamlingen om att höja mjölkpriset.
Bild: YLE/Jenna Emtö

Hämäläinen öppnade namninsamlingen på webbplattformen -adressit.fi i mitten av maj. På några veckor har den fått över 19 000 namnunderskrifter.

- Jag hade inte alls räknat med så här många underskrifter. Jag hade tänkt att 5000-6000 skulle vara fantastiskt, men redan efter ungefär en vecka hade den över 10 000 underskrifter. Det var helt otroligt.

Undertecknarna är villiga att betala 0,10 euro mer för den inhemska mjölkkartongen om prishöjningen går direkt till producenten. De anser att det nuvarande priset inte motsvarar producenternas arbetsbörda.

Väcka uppmärksamhet

Hämäläinen poängterar att även om man som enskild konsument nog kan påverka, genom att till exempel köpa inhemska produkter, blir budskapet kraftigare när det stöds av många.

Mjölkhylla i mataffär
Bildtext Namninsamlingen startades för att uppmärksamma de inhemska mjölkproducenternas situation.
Bild: Yle/Lucas Dahlström

Förhoppningen är att insamlingen nu ska rikta uppmärksamhet på producenternas situation.

En annan förhoppning är att det också ska leda till konkreta åtgärder.

Genom namninsamlingen uppmanas detaljhandeln, mejerierna samt fack- och intresseorganisationerna att sätta sig ned för att tillsammans se vad man kan göra för att förbättra lönsamheten för bönderna.

- Mejerierna har sagt att det inte finns mycket man kan göra då lagstiftningen kommer emot. Men någon lösning borde man kunna hitta. Jag hoppas att aktörerna tillsammans kan komma fram till en bra, vettig och kostnadseffektiv lösning, säger Hämäläinen.

Hämäläinen har också lovat undertecknarna att han kommer följa upp hur utvecklingen framskrider.

Positivt att jordbrukare uppmärksammas

Johan Åberg, lantbruksdirektör på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, välkomnar namninsamlingen.

- Det är alltid positivt när jordbrukarnas situation väcker intresse hos enskilda konsumenter och att intresset nu är så stort att det utmynnar i en sådan här konkret aktivism.

Bild på lantbruksdirektör Johan Åberg.
Bildtext Att jordbrukarnas situation uppmärksammas är positivt, säger Johan Åberg, lantbruksdirektör på MTK.
Bild: YLE/Jenna Emtö

Åberg säger att förbundet dagligen arbetar med att föra samtal mellan de olika aktörerna inom lantbruket för att försöka förbättra jordbrukarnas situation.

- Det är inte bara mjölkproducenterna som lider av svag lönsamhet, säger Åberg.

Ingen enkel lösning finns

Åberg betonar dock att problemet inte kan lösas så enkelt som genom en höjning av mjölkliterpriset.

- Om vi ser på hur vår mejerisektor fungerar så finns det inga mekanismer som skulle göra att de 10 cent mer som konsumenten betalar för mjölken skulle gå oavkortat till producenten.

En annan stötesten är konkurrenslagstiftningen, vilken inte gör det möjligt för parterna att sinsemellan komma överens om en prishöjning.

Åberg är även skeptisk till att detaljhandeln skulle gå med på att dra ned sina marginaler för att ge jordbrukarna en bättre ersättning.

- Vi måste söka efter gemensamma åtgärder som gynnar alla parter i den här kedjan. Jag tror det också finns bra möjligheter för detaljhandeln att göra bättre affärer på inhemska produkter. Det verkar ju som sagt finnas en högre betalningsvilja för inhemsk mat.

Välj mer inhemska produkter för att hjälpa bonden

Åberg betonar att det viktigaste är att öka lönsamheten för mejerimarknaden i sin helhet.

- Om jag ska uppmana enskilda konsumenter att göra något så är det att konsumera inhemskt. Kolla i butikerna efter Gott från Finland-märket eller i innehållsförteckningen varifrån mjölken kommer.

Det konsumeras också mycket mejeriprodukter inom hotell- och restaurangbranschen och där uppmanar Åberg alla att fråga om produktens ursprung.

- Speciellt gällande ost och yoghurt kunde vi konsumera mera inhemska produkter eftersom nästa hälften av konsumtionen i dessa produktgrupper är importerade varor.

Avslutningsvis konstaterar Åberg att namninsamlingen skickar ett budskap om att det finns ett brett stöd i samhället för inhemsk mjölkproduktion.

- Den viktigaste signalen ur mjölkproducentens synvinkel är att konsumenternas förtroende för inhemska mjölkprodukter är högt. Man vill ha kvar dem i butikshyllorna.