Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Betongfarsen är över - "T3-sjukhuset blir ett effektivt och modernt sjukhus"

Från 2018
Uppdaterad 12.06.2018 20:46.
T3-sjukhuset i Åbo
Bildtext Det nya T3-sjukhuset byggs över den livligt trafikerade riksettan, alltså motorvägen mot Helsingfors.
Bild: Yle/Peter Karlberg

På tisdagen lades grundstenen för det nya T3-sjukhuset som ska byggas på Åbo universitetscentralsjukhus område. T3 kommer att vara effektivt och ha allt som modern teknik kräver, säger Leena Setälä, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

T3-sjukhuset är en fortsättning på de sjukhusbyggen som började redan år 1881.

- Nu är det äntligen dags att bygga ett nytt sjukhus för barn. Barnkliniken har ju arbetat inom U-sjukhusets väggar i mer än 50 år. Nu får vi moderna utrymmen som uppfyller nutida och också framtida krav för förlossningar, livets början och för kvinnosjukdomar och sjukdomar i huvud- och halsområdet, säger Leena Setälä.

Leena Setälä.
Bildtext Leena Setälä, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Krävande konstruktion

Det nya T3-sjukhuset byggs över den livligt trafikerade riksettan som är motorvägen mot Helsingfors.

Projektchef Timo Seppälä som ansvarar för bygget berättar att det har varit synnerligen krävande att konstruera överbyggnaden ovanför tågbane- och gatuområdet.

T3-sjukhuset i Åbo
Bild: Yle/Peter Karlberg

Överbyggnadens areal uppgår till 9 000 kvadratmeter och blir fundament och passageområde för det nya sjukhuset.

- Överbyggnaden har konstruerats så att den inte bara tål själva sjukhusbyggnadens belastning, utan också belastningen av eventuella olyckor på tågbane- och gatuområdet.

Enligt Seppälä har man också gjort ett stort antal utredningar för att säkerställa att tågbane- och gatuområdet inte stör sjukhusverksamheten och vice versa.

Betongproblem försenade bygget med 10 månader

År 2016 uppdagades allvarliga brister i den betongmassa som hade levererats för byggandet av T3-sjukhuset. Betongen som användes för att gjuta sjukhusets fundament uppfyllde inte kraven på hållfasthet och måste rivas.

Det innebar att sjukhusets byggtidtabell försenades med tio månader. Dessutom tvingades man lägga om trafiken i närheten av byggplatsen för en längre tid.

T3-sjukhuset beräknas nu vara färdigt i slutet av sommaren 2021.

T3-sjukhuset i Åbo
Bild: Yle/Peter Karlberg

Fokus på familjen

Vid planeringen av det nya sjukhusets funktion har familjernas behov varit högt prioriterade. På den översta våningen kommer det att finnas en avdelning för nyfödda barn och där planeras rummen så att de känns hemtrevliga.

- Vår planering utgår från att familjen får vara tillsammans. Exempelvis sker vården av babyn och vid behov av mamman i familjerum på de nyföddas intensivvårdsavdelning, det vill säga prematuravdelningen, säger Riikka Aaltonen, projektchef för den funktionella planeringen av sjukhuset.

Väldigt modernt sjukhus

Ledaren för verksamhetsområdet för barn- och ungdomskliniken, Heikki Lukkarinen, säger att nya krav på utrymmena också ställs på grund av den snabba utvecklingen av tyngre behandlingar, som cancerbehandlingar och intensivvård.

- När T3-sjukhuset står färdigt, blir det möjligt att ge sjukhusvård för barn på ett väldigt modernt sätt såväl ur barnens och föräldrarnas som ur personalens synvinkel, säger Lukkarinen.

c
Bild: Yle/Peter Karlberg

Enligt sjukhusdirektör Petri Virolainen blir T3-sjukhuset en viktig del av hela universitetssjukhuset.

- Vi vinner på integrering, vi får till exempel tillgång till operationssalarna i det nuvarande T-sjukhuset.

Fotnot: Grundstensläggning är en tusenårig tradition och ett viktigt skede för dem som arbetat med att resa byggnaden. Seden härstammar från den babyloniska traditionen, där alla som deltog i byggarbetet lade de första teglen tillsammans.

T3-sjukhuset i Åbo
Bild: Yle/Peter Karlberg

Fakta om det nya T3-sjukhuset

Grunden har lagts med ca 500 borrade pålar (med en diameter på 40–80 cm) och en sammanlagd längd på ca 4,4 km.

Strukturen har byggts med 20 000 kubikmeter betong.

Betongen har blandats med 2,1 miljoner kg konstruktionsstål och 270 000 kg spännstål.

Den färdiga byggnadens totala areal uppgår till cirka 55 000 m2.

Funktionella nyttokvadrat 21 000 m2, överbyggnadens areal 9 000 m2.

Byggkostnader 189 miljoner euro.

Åtta våningar

1. Entréplan: modersmjölkscentralen, café, utrymmen för underhåll och teknik.

2. Barnens våning: pediatrisk samjour, avdelningen för infektioner och uppföljning samt vårdavdelning, dagsjukhus, barnpoliklinik, poliklinikerna för barnneurologi och barnortopedi, ortopedisk bilddiagnostik för barn.

3. Våningen för livets begynnelse: förlossningsavdelningen, avdelningen för graviditetsuppföljning samt nyföddas intensivvårdsavdelning (prematuravdelningen).

4. Operativ våning: operationsavdelningen, barnkirurgiska bäddavdelningen och intensivvårdsavdelningen för barn.

5. Enheten för pediatriska cancersjukdomar och hematologi, enheten för klinisk neurofysiologi och enheten för bilddiagnostik.

6. Våningen för kvinnor: moderskapspolikliniken, poliklinikerna för kvinnosjukdomar och gynekologiska cancersjukdomar, gynekologiska vårdavdelningen.

7. Våningen för huvud- och halssjukdomar: polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar, foniatri, hörcentralen och polikliniken för mun- och käksjukdomar.

8. Översta våningen: barnsängsavdelningen, uppföljningspolikliniken för förlossningar med kort eftervård och polikliniken för prematurer.

Diskussion om artikeln