Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Årets lärare skippar proven: "Målet är att skapa intresse för matematik och proven har en motsatt effekt"

Från 2018
Porträttbild på William Barman.
Bildtext Ekenäsbon William Barman vill jobba på andra sätt än att stå och undervisa bakom katedern.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Om en lärare lyckas väcka elevens intresse för matematik kommer kunskapen på köpet. Det här tänkesättet utgår matematikläraren William Barman från i sin undervisning.

William Barman som jobbar som matematiklärare i Karis svenska högstadium kan numera titulera sig Årets lärare.

Teknologiindustrins 100-årsstiftelse tilldelade Barman titeln och 5 000 euro i stipendiepengar tack vare hans arbete med att sätta eleven i fokus och sitt lyckade arbete med att utveckla elevernas matematiska tänkande.

Glöm katedern och korvstoppningen

Det är arbetsprocessen som är det intressanta i den metod Barman tillämpar i sin undervisning.

Proven kan dra ner intresset väldigt mycket hos elever som blir missnöjda med resultat

William Barman

- Man kan glömma det här med att läraren står vid katedern och bara försöker mata information till eleverna. I stället introducerar man eleverna till områden, introducerar dem till intressanta problem och så får de jobba tillsammans för att lösa dem.

- Medan de gör det går läraren runt och handleder dem i stället. Det betyder att det är processen som är intressant. Vi vill att de utvecklar kompetenser för livet också i klassrummet.

Skippa proven

Barman har prövat på att skippa en av de mest självklara beståndsdelarna i den traditionella undervisningen, nämligen proven.

Proven fyller en funktion i den traditionella undervisningen där läraren vill kontrollera om eleverna har tagit till sig den information som läraren har lärt ut.

Däremot passar proven inte lika bra in i Barmans klassrum.

Fasad och ingång till Karis svenska högstadium och Karis-Billnäs gymnasium.
Bildtext William Barman jobbar i Karis svenska högstadium.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Jag vill att eleverna aktiverar sig, jag vill att de hela tiden gör sitt bästa för att klara av att lösa problem. Det är det vi vill bedöma nu. Kunskapen kommer i alla fall om man jobbar korrekt. I den här bilden behövs inte proven alls för det är inte det som är det intressanta.

Målet är att skapa intresse för matematik och proven kan ha en motsatt effekt, säger Barman.

- Orsaken till att jag skippade proven från början är att jag vill utveckla metoder som skapar intresse bland elever. Proven kan dra ner intresset väldigt mycket hos elever som blir missnöjda med resultat.

Studier
Bildtext Prov passar in i traditionell undervisning men inte då det är intresset och processen som står i fokus.
Bild: Mostphotos

Hur vet du att eleverna har den kunskapen de behöver ha efter en avslutad kurs?

- Man ser att de lär sig när de jobbar. Därför är det också viktigt med arbetsutrymme åt eleverna. Det finns massor med stora vita tavlor. Jag ser dem hela tiden när de jobbar på lektionen så jag kan enkelt följa med att alla vet vad de håller på med. Det är faktiskt inga problem alls att följa upp det här under till exempel lektionstid.

- Sedan har vi också ett digitalt läromedel där det finns digitala förhör som de gör på egen hand hemma och då kan man alltid följa med resultaten där också.

Mångsidig bedöming

I enlighet med den nya läroplanen utgår Barman i sin undervisning från en så kallad mångsidig bedömning där han som lärare också bedömer annat än ren matematikkunskap.

- Elever som jobbar väldigt hårt och hela tiden gör saker korrekt förtjänar enligt mig ett bra vitsord. Jag är helt säker på att efter tre år som de har jobbat perfekt så kommer deras kunskap att bli väldigt bra.

Piirroskuvassa aikuinen maksaa lapselle hyvästä koenumerosta
Bildtext En mångsidig bedömning utgår från att läraren bedömer annat än ren kunskap i matematik.

Principen utgår alltså ifrån att kunskapen kommer mer eller mindre som en biprodukt då eleven väl har fattat intresse för ämnet.

Intresse för matematik har ökat

Barman har gjort en undersökning som visar att han verkligen har nått fram till det mål han strävar efter i sin undervisning, det vill säga att väcka elevernas intresse för matematik.

- Det var en klok man som en gång sa till mig att om man vill kolla hur framgångsrik skolan är så vill man veta vad barnen gör efter skolan: Går de hem och bara vill glömma bort skolan och spela Playstation? Eller går de hem till familjen och berättar om allt intressant de har lärt sig?

- Jag frågade vårdnadshavarna om de har märkt någon skillnad i elevernas attityd. Jag fick hemskt bra respons så det visar att det funkar. De vill komma hem och de vill berätta och de vill prata om matematiken där hemma.

Jag vill att de här metoderna sprids. Det hoppas jag att de gör tack vare de här priserna

Den metod du använder dig av skiljer sig ganska mycket från de traditionella metoderna. Hur har dina metoder tagits emot av dina kollegor i branschen?

- Det som jag skriver och berättar om så brukar vi sprida på sociala medier och där kan man få skeptiska kommentarer av andra lärare, men resultaten som jag publicerat visar ju att det funkar.

Hoppas sprida sina metoder

Det här var inte första gången Barman uppmärksammas tack vare innovativa metoder. För två år sedan fick han och Sebastian Laxell årets lärarpris som Svenska tekniska vetenskapsakademien delar ut.

Nu hoppas Barman att de metoder han använder sig av ska spridas också bland andra lärare.

- Jag vill att de här metoderna sprids. Det hoppas jag att de gör tack vare de här priserna.

Artikeln baserar sig på en intervju gjord av Malin Valtonen.

Diskussion om artikeln