Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu kom beskedet: Mäenpää bygger inget köpcentrum i Norra hamnen i Ekenäs, staden i ny situation

Från 2018
Uppdaterad 13.06.2018 16:03.
Plan över Norra hamnen
Bildtext Så här såg köpcentrumet i Norra hamnen ut i skisser 2013. Till höger skymtar bostäderna.
Bild: Arkitektbyrå R.Wingren Ab

Det finns inga förutsättningar att bygga ett köpcentrum i Norra hamnen i Ekenäs. Det meddelar byggföretaget Mäenpää som enligt ett avtal med staden skulle bygga ett stort affärscentrum på området.

Staden Raseborg befinner sig i och med Mäenpääs beslut i en ny situation.

Blir handelskvarteren i stället bostadskvarter?

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) säger att Mäenpääs beslut var ganska väntat.

Men vad som ska hända nu är öppet.

- Just nu finns inga andra aktörer för området så vitt jag vet.

Det var från första början svårt att hitta företag som kan tänka sig bygga både affärer och bostäder - hur sannolikt är det att staden nu hittar ett företag som skulle bygga enbart affärsdelen?

- Det är klart att det inte är lätt att hitta någon att förverkliga affärsdelen.

SFP-politikern Anders Walls.
Bildtext Anders Walls vill inte att hela området blir bostadskvarter.
Bild: Yle/Tove Virta

Intresset bland företag har varit betydligt större att bygga bostäder än köpcentrum i Norra hamnen.

Kan du som ordförande för stadsstyrelsen tänka dig att planen ändras ytterligare en gång så att också den här sista delen kan bebyggas med bostäder i huvudsak?

- Jag anser att man först söker en fortsättning inom ramen för nuvarande plan. Men om det visar sig omöjligt, kan jag tänka mig en ny ändring av planen.

Walls hoppas hur som helst att Norra hamnen inte enbart blir bostadskvarter.

- Jag tycker att det på området också ska finnas annat än bostäder eftersom platsen är så pass centralt belägen.

Kavla upp ärmarna?

Tekniska direktören Jan Gröndahl har jobbat med planerna länge. Han tycker att staden nu borde börja marknadsföra affärscentrumdelen aktivt igen.

Gröndahl tror att marknadsföringen till nya företag kan ta fart efter sommaren. Han poängterar att marknadsläget hela tiden varierar och det som någon part har sagt för ett år sedan kanske inte längre gäller.

- Staden äger området och planen. Avtalet med Mäenpää gäller inte längre. Nu kan vi försöka hitta stora aktörer och vid behov ändra på planen.

Centralt men sovande område skulle vakna till nytt liv

Yle Västnyland tittade på vad som egentligen har hänt med Norra hamnen under det gångna decenniet.

Norra hamnen är ett stort platt område som ligger centralt i Ekenäs. Hamnen ligger vid havet alldeles invid Stallörsparken, anrika restaurang Knipan och småbåtshamnen.

Tidigare var den här platsen Ekenäs handelshamn. Men hamnverksamheten har i åratal varit ytterst blygsam.

Ett staket med förbudstext: Obehörig vistelse förbjudet inom hamnområdet. Tekniska centralen.
Bildtext Norra hamnen våren 2013.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Staden Ekenäs tänkte redan för länge sedan att hamnplanen borde användas på ett vettigare sätt.

Tanken var att ge staden en vitaminspruta och locka både nya invånare och nya företag till staden.

Ekenäs ordnade en arkitekturtävling och efter den togs en ny detaljplan för området fram.

Planen gav möjlighet att bygga såväl bostäder som affärer och annan service i Norra hamnen. Ekenäs stadsfullmäktige godkände den nya planen år 2008.

När det blev aktuellt att göra verklighet av planen, gav staden - som nu hette Raseborg - ett österbottniskt byggföretag rätt att sondera marknaden. Året var 2013.

Det stod mycket snabbt klart för Mäenpää Byggnads att byggrätten för affärsdelen var alltför liten.

Mäenpääs meddelade genast staden att det behövs mera byggrätt för affärer för att projektet ekonomiskt ska kunna lyckas. I den meningen var köpcentrumet alltså Mäenpääs idé.

Mats Mäenpää på en byggarbetsplats.
Bildtext Mats Mäenpää är vd för byggbolaget. Hans bror Kim är styrelseordförande.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Staden var direkt med på noterna och började en planändring som stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP) då betecknade som riktigt liten.

Yle Västnyland skrev i september 2013:

"I måndags beslöt stadsstyrelsen att initiera en planändring för Norra hamnen. En ändring som stadsstyrelsens ordförande Anders Walls från SFP beskriver som "så liten som möjligt", utan att nämna något om funderingarna kring en stormarknad."

Men det blev en lång historia.

Norra hamnens hamnplan  i Ekenäs med ett järnvägsspår i förgrunden.
Bildtext Hangöbanan. Det nya köpcentrumet skulle byggas över banan.
Bild: Yle/ Pia Santonen

I den nya planen är det tänkt att köpcentrumet byggs över Hangöbanan.

Under processens gång har byggnader i gamla handelshamnen också rivits och en ny åretruntrestaurang är på väg. Förorenad mark har forslats bort från området på stadens bekostnad.

Mäenpääs plan höll bara delvis

Bolaget Mäenpää Byggnads från Jakobstad avtalade med staden om att bygga både bostäder och ett köpcentrum i Norra hamnen samt köpa marken där de bygger.

Av de planerade bostadshusen står fyra eller ungefär hälften redan klara. En del av bostäderna har sålts. Projektet går vid namnet Port 19.

Yle Västnyland har inte lyckats nå bolagets vd Mats Mäenpää, men i brevet till staden skriver bolaget att försäljningen av bostäderna i första fasen av Port 19 går "långsammare än beräknat".

Ett gult hus som är ett av de nya bostadskomplexen i Norra hamnen i Ekenäs.
Bildtext December 2017. Första halvan av Port 19 står nästan klar. Men bostäderna hade inte sådan åtgång som Mäenpääs hoppades.
Bild: Marica Hildén / Yle

Bolaget har ännu inte börjat bygga de den andra halvan av bostadshelheten.

Intresset för att bygga i Norra hamnen var aldrig stort.

Det kanske förklarar varför det blev ett företag från Jakobstad i stället för någon av byggjättarna som ofta tar sig an stora helheter.

Efter åratal av förhandlingar var Mäenpää och YIT Rakennus år 2013 de enda intresserade. Men YIT ville bygga enbart bostäder.

Också lokala byggföretag uppgav att de skulle ha betalat för bostadsbyggrätt. Men köpcentrumbygget lockade inte.

Nu 2018 står det klart att affärscentrumet inte blir verklighet i Mäenpääs regi.

Byggbolaget från Jakobstad fick med andra ord göra det som flera företag skulle ha gått med på från starten: bygga bostäder med havsutsikt på paradplats i Ekenäs.

Köpcentrumplanerna 2013-2018: Keskos ja, Keskos nej, namnlistor som försvann

Det torde inte överraska någon att Mäenpää nu inte ser några möjligheter att bygga ett köpcentrum.

Den ursprungliga tanken var att den största och drivande affären i köpcentrumet skulle bli en Citymarket.

Pier 25 flygbild
Bildtext Så här kunde det ha sett ut med både köpcentrum (den större gråa lådan nere på bilden) och bostäder (den slingrande formationen längst nere).
Bild: Arkitektbyrå R.Wingren Ab

Kesko var till en början med på noterna.

Dåvarande områdeschefen Timo Huurtola sade år 2013 att Kesko vill etablera en Citymarket i Ekenäsområdet.

Det planerade köpcentrumet hade döpts till Pier 25. Kesko tyckte att Norra hamnen var en utmärkt plats i Ekenäs och trafikförbindelserna var också goda.

Men marknadssituationen för affärscentrum än i ständig förändring. Förutsättningarna för en Citymarket har försämrats sedan 2013.

Allt fler väljer att handla mycket på nätet. Andra föredrar småbutiker. Raseborg är heller för närvarande inte en växande stad.

Keskos slutsats blev att köpkraften inte räcker till.

Citymarket
Bildtext Kesko tänkte om.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Planerna väckte från starten också kraftigt lokalt motstånd.

Varken politikerna eller invånarna i Raseborg var eniga om hur bra en stormarknad och ett stort affärscentrum skulle bli för Ekenäs.

Debatten var livlig.

Motståndarna samlade också in namn mot planerna som många trodde skulle döda de små affärerna till exempel vid gågatan Kungsen, ett stenkast ifrån Norra hamnen.

Turister kommer till Ekenäs på grund av den lummiga och gammaldags känslan som finns i staden, en sömnig och mysig småstad

Citat ur namninsamlingen år 2014 mot Citymarket

Namn samlades in både på papperslistor och på nätet. En del av namnlistorna försvann under oklara omständigheter. Det hette att de svunna listorna hade 700 av totalt över 2 000 underteckningar.

På motståndsadressen år 2014 stod det bland annat att planerna hotar turismen i Ekenäs.

Styrelsen för föreningen Norra hamnen på hamnplanen i Ekenäs, från vänster viceordförand Gustav Hafrén, ordföranden Ylva Rancken-Lutz och kommunikatör Fia Doepel.
Bildtext Motståndet kallade sig "Ingen Citymarket i Norra hamnen".
Bild: Jonathan Lutz

”Båtfarare och andra turister kommer till Ekenäs på grund av den lummiga och gammaldags känslan som finns i staden, en sömnig och mysig småstad. Vi frågar: Vilken båtfarare skulle vilja ställa sin båt utanför en Citymarket?”

Dessutom drog planläggningen ut på tiden på grund av besvär; planen som tillät ett köpcentrum vann laga kraft så sent som 1.6.2018.

Kesko meddelade hur som helst redan i fjol att de inte längre vill bygga en Citymarket i Norra hamnen.

Keskos regionchef för södra Finland, Antti Palomäki, sade att Kesko noggrant överväger om det finns köpkraft i området för en Citymarket eller för en stormarknad överhuvudtaget.

I praktiken betydde det nej.

- Helst utvecklar Kesko de nuvarande affärstjänsterna i tätorten, slog Palomäki fast.

Samtidigt planlägger staden ett område i Läpp där Keskos konkurrent S-kedjans Varuboden-Osla vill etablera en Prisma-stormarknad.

När allt var klart var inget klart

Planen vann alltså laga kraft först den första juni i år trots att de formella hindren undanröjdes redan i höstas i och med ett domslutsbeslut.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade då besvären mot köpcentrumplanerna.

I samband med beslutet kunde planen ha vunnit laga kraft, alltså börja gälla på riktigt, men det dröjde ändå ett tag innan man kom så långt.

I det skedet skulle Mäenpää också betala den andra tredjedelen av köpesumman för köpcentrumområdet och ansöka om bygglov.

Men nu gick det inte alls som planerat och som det stod i avtalen.

Köpcentrumprocessen hade stått stilla länge. Staden förhandlade därför på nytt med Mäenpää om läget.

Kronomagasinet i Ekenäs
Bildtext Kronomagasinet på Handelshamnens område skulle ha blivit granne med eller inhyst i köpcentrumet.
Bild: Yle/ Minna Almark

Tekniska direktören Jan Gröndahl talar om några uppföljningsmöten. Under dem blev det klart att Mäenpää tackar slutligt nej till köpcentrumbygget.

Planen vann laga kraft först den 1 juni år, över åtta månader efter HFD-beslutet.

Det beror enligt Gröndahl på att staden Raseborg valde att inte kungöra planen medan förhandlingarna ännu pågick och det ännu inte var klart om Mäenpääs är med. Staden ville inte ge upp.

Men förhandlingarna ledde inte till resultat.

Slutligen bad staden Mäenpää skriftligen meddela om de tänker bygga köpcentrumet och då också betala.

I maj kom brevet med nej tack från Mäenpää.

Mäenpää ser i dag inga realistiska möjligheter att fullfölja tidigare planer att maximalt utnyttja byggrätten med en affärsenhet som täcker järnvägen

De låter i brevet förstå att de eventuellt kunde tänka sig bygga något i mindre skala än ett köpcentrum som skulle byggas över Hangöbanan.

Vi är medvetna om att vi skulle presenterat en tänkbar konceptförändring som i huvudsak skulle omfatta en betydligt mindre byggrätt och ingen täckning av järnvägen

Det är oklart hurdant koncept Mäenpää här avser.

Men det kunde tolkas som något också den gamla planen från år 2008 skulle ha tillåtit, mycket bostäder och inte så mycket affärsbyggen.

Det konceptet var för småskaligt för Mäenpää år 2013.

De sista breven mellan staden och Mäenpää kan du läsa på stadens webbplats (§285).

Vem äger nu vad i Norra hamnen?

Bostadstomterna

Byggbolaget Mäenpää har av staden köpt de två bostadstomterna för 1,2 miljoner euro. Avtalet undertecknades i slutet av år 2015.

Priset bygger på ett kvadratmeterpris för bostadsbyggrätten som är 6 500 kvadratmeter. Detaljplanen för området bestämmer vad och hur mycket man får bygga.

För en kvadratmeter byggrätt för bostäder i Norra hamnen betalade Mäenpää cirka 185 euro.

Handelsområdet

Mäenpääs undertecknade samtidigt (2015) ett förköpsavtal som gällde affärscentrumet.

Bolaget betalade då en tredjedel av priset.

Men ägorätten har inte övergått till Mäenpää så staden Raseborg äger fortfarande området. Staden har också för avsikt att lösa in en större del av Trafikverkets områden omkring banan.

Priset för köpcentrumområdet grundadar sig på byggrätten, precis som för bostäderna.

Men byggrätten för bostäderna i grannkvarteret är mångfaldigt mer värdefull än byggrätten för affärer.

Militärer övar landstigning i terrängsdräkter med vapen. Män tar i land från en båt.
Bildtext Innan bostadsbyggandet började, kunde försvaret också öva på det stora området. Foto från 2013.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Priset för köpcentrumområdet landade på cirka en miljon euro. I föravtalet från år 2014 stod det att byggrätten för affärer kostar cirka 50 euro per kvadratmeter.

En miljon euro innebär en byggrätt om ungefär 20 000 kvadratmeter.

Av hela priset betalade Mäenpää en tredjedel (334 000 euro) när föravtalet undertecknades. Det fungerade som en handpenning.

Resten skulle betalas senare.

Den andra tredjedelen skulle staden få när Mäenpää och staden undertecknar det slutliga köpebrevet.

Det i sin tur skulle ske senast två månader efter att planen vinner laga kraft.

pengar
Bildtext Staden räknade med klirr i kassan då bolaget betalar för mark och byggrätt. Också fastighetsskatten för köpcentrumet skulle ge betydande intäkter.
Bild: Mostphotos / Josef Muellek

Planen började gälla först i början av juni i år. Men Mäenpää meddelade redan i slutet av maj att de inte bygger köpcentrumet.

Den sista tredjedelen skulle Mäenpää ha betalat till staden när de fick ägorätt till handelsområdet. Det skulle de ha fått när bygglovet för köpcentrumet vinner laga kraft. Den dagen lär inte komma.

Hur mycket måste staden betala tillbaka?

Avtalet mellan Mäenpääs och staden tillåter att den ena parten kan dra sig ur.

I så fall återbetalar staden inte handpenningen (334 000 euro) till Mäenpää.

Det finns tolkningsmån i avtalet

Jan Gröndahl om föravtalet för markköpet som gäller köpcentrumet

Här finns ändå ett undantag.

Raseborg betalar tillbaka ersättning för planeringskostnader för byggplatsen till Mäenpää.

Raseborgs stad blir samtidigt ägare till planerna som är värda 200 000 euro - så står det i alla fall i föravtalet från år 2014.

Planerna handlar om sådant som grundundersökningar, konstruktionsplaner och mätningar.

Enligt den matematiken skulle staden betala tillbaka endast 134 000 euro till Mäenpää.

Två tjänstemän i Raseborg sitter, båda i kavaj och skjorta. Den ena tittar på sina papper och den andra håller pappren i handen och tittar i kameran. Till vänster Mårten Johansson och till höger Jan Gröndahl.
Bildtext Jan Gröndahl (till höger) med dåvarande stadsdirektören Mårten Johansson år 2014. Också stadsdirektörerna har bytts ut under de åren som Norra hamnen varit aktuell. Tom Simola efterträdde Johansson och nu heter stadsdirektören Ragnar Lundqvist.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Men tekniska direktören Jan Gröndahl säger att det inte är helt klart hur mycket pengar som nu ska åka mellan parterna.

- Vi följer avtalet där det finns en så kallad exitklausul som är normalt i sådana här avtal.

Hur mycket ska staden då betala tillbaka till Mäenpää?

- Det finns tolkningsmån i avtalet. Parterna kan ha olika syn så jag kan inte kommentera summorna.