Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Yles lyrikpris till fantasidikt om katter, översättarbjörnen till samisk antologi

Från 2018
Lassi Hyvärinen och Kaisa Ahvenjärvi.
Bildtext Den dansande björnen och Översättarbjörnen delades ut under Diktveckan i Kajana.
Bild: Teos

Yles Den dansande björnen-diktpris år 2018 tillfaller Lassi Hyvärinen för verket Tuuli ja kissa. Översättarbjrönen går till Kaisa Ahvenjärvi för antologin Tuulisolmut med översättning till finska av samisk dikt. Priserna är värda 4 000 euro respektive 1 500 euro.

Den dansande björnen-priset delas ut sedan år 1994, och årets pris delades ut idag under Diktveckan i Kajana.

Prisjuryn bestod i år av författaren/dramaturgen Jukka Viikilä (juryns ordförande), Yle kulturredaktörer Minna Joenniemi och Marit Lindqvist samt skådespelaren/producenten Erja Manto.

Juryns prismotiveringar:

Lassi Hyvärinen: Tuuli ja kissa

Katten har i alla tider haft en höglitterär roll såväl i dikten som i prosan. Idag, i kattvideornas tid, är det glädjande att få en uppdatering av denna nyckfulla tradition som likt katten har nio liv.

Kattdikterna i Lassi Hyvärinens strofer är tillsynes kontrollerade, men på och mellan raderna möter vi en anarkistisk miniatyrvärld där vinden, katten, biodlaren och kvinnan iklädd lökblast härskar.

Vindens och kattens värld kan sägas vara absurd eller att den fungerar enligt drömmens logik. Men där läsaren upplever att hen går i dimma ser katten klart och dikten blir överraskande och tydlig. De poetiska och fantasifulla bilderna får läsaren att tappa andan.

Tuuli ja kissa är fantasidikt som inte på ett uppenbart sätt tar fasta på teman från dagens värld, men som trots allt handlar om vår tid. Verkets egensinniga fabel växer obemärkt till att handla om stora frågor som vänskap och naturens tillstånd.

Aldrig tidigare har dikter om katter skrivits med sådan poetisk ömhet och konstfärdighet som Lassi Hyvärinen gör i den nu prisade samlingen Tuuli ja kissa.

Pärmarna till Lassi Hyvärinens diktsamling "Tuuli ja kissa" och antologin "Tuulisolmut" med översatt samisk samtidsdikt.
Bildtext Den dansande björnen tillfaller Lassi Hyvärinen för diktsamlingen "Tuuli ja kissa" och Översättarbjörnen Kaisa Ahvenjärvi för översättningar av samtida samisk litteratur till finska.
Bild: Poesia

Kaisa Ahvenjärvi: Tuulisolmut

Kaisa Ahvenjärvi har på ett förtjänstfullt sätt redigerat och översatt dikterna i antologin Tuulisolmut som presenterar samtida samisk poesi för en finsk publik.

Antologin lyfter fram fyra norgesamiska poeter som förnyat den samiska poesin: Hege Siri, Rawdna Carita Eira, Irene Larsen och Sigbjørn Skåden.

Samtliga poeter får en bred och koncentrerad avdelning i antologin och helheten visar upp den samiska poesins många röster och höga kvalitet.

I dikterna kan man avläsa samtiden och forntiden som parallella spår. Renskötselkulturen och olika traditioner står i bredd med språket på Internet och versmått från Shakespeares tid.

Ett centralt och djupt berörande tema i dikterna är förhållandet till det förlorade modersmålet. Ännu in på 1970-talet fick samerna inte tala något annat språk än majoritetsspråket i skolan, inte ens på rasterna fick man tala sitt eget språk.

Kaisa Ahvenjärvi har på ett skickligt sätt översatt den samtida samiska lyriken till finska. Antologin vidgar vår lyrikkultur, och vi får hoppas att vi också i fortsättningen får ta del av den betydelsefulla samiska lyriken på finska.

Diskussion om artikeln