Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad letar efter en baddare på affärsutveckling och näringsliv - jobbet som utvecklingschef ledigförklaras

Från 2018
Uppdaterad 14.06.2018 12:02.
En kanna häller vatten på en hög med euromynt som en planta växer ut från.
Bildtext Utvecklingschefen ska ha bra kännedom om affärsvärlden och vara bra på att utveckla nätverk.
Bild: Yle / Mostphotos: josef muellek

Jobbet som utvecklingschef i Raseborg kommer att ledigförklaras både externt och internt. Utvecklingschefens roll ses över så att betoningen ligger på näringslivsfrågor.

Det var år 2016 Raseborgs stad såg över sin förvaltning och det grundades en ny avdelning som kallades för stadsutveckling.

Till stadsutvecklingen hör näringsliv, turism, kultur, information, marknadsföring, kollektivtrafik, skärgårdsfrågor och evenemang.

Avdelningen koordinerar också projekthanteringen och intressebevakningen.

Internt

Efter en del stötande och blötande år 2016 beslutade Raseborgs stad att ungdomssekreterare Fredrika Åkerö internt flyttades till tjänsten som utvecklingschef.

Då hette det att det skulle vara framförallt stadsdirektören som har hand om näringslivsfrågorna.

Tjänsten var tidsbundet fram till slutet av år 2018 och skulle utvärderas innan tiden löper ut.

Utvecklingschef Fredrika Åkerö
Bildtext Fredrika Åkerö.
Bild: Yle/Maria Wasström

Fredrika Åkerö är ledig från jobbet fram till årsskiftet och stadsstyrelsen har nu alltså funderat på framtiden.

Under Åkerös ledighet vikarieras hon av stadens kultursekreterare Lotta Lerviks.

Ny betoning

Jobbet kommer att kunna sökas under tiden 13.8-31.8.

Utvecklingschefen tillträder senast den 1 januari 2019, men kan börja arbeta tidigare enligt överenskommelse.

Totalt nio personer jobbar på stadsutvecklingsavdelningen med olika typer av uppgifter.

De olika verksamheterna fortsätter på avdelningen, men utvecklingschefens roll förändras.

Det har visat sig att stadsdirektören inte hinner jobba tillräckligt mycket med näringslivsfrågorna.

Därför ska den nya utvecklingsdirektören mer än tidigare fokusera på just de här frågorna tillsammans med stadsdirektören.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist
Bildtext Stadsdirektör Ragnar Lundqvist behöver stöd i arbetet med näringslivet.
Bild: Yle/Maria Wasström

Behörighetskravet är lämplig högskoleexamen. Den nya chefen ska vara förtrogen med affärsutveckling, företags- och näringslivsfrågor och ha ett aktivt utvecklingsgrepp.

På stadens önskelista finns också god samarbetsförmåga, idérikedom och utvecklandet av nätverk.

Sökande till tjänsten kommer att intervjuas av en intervjugrupp som består av stadsstyrelsens presidium, stadsdirektören och stadssekreteraren.