Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

I särskilda rum får missbrukare injicera droger i en hygienisk miljö – Finland kan få sitt första men först krävs en tyst överenskommelse med polisen

Från 2018
Uppdaterad 13.06.2018 14:15.
Sprutbyte i Sörnäs, Helsingfors.
Bildtext På rådgivningspunkten för missbrukare i Sörnäs, Helsingfors, går det att plocka ut nya sprutor. Dagen innan Svenska Yle kommer på besök har 87 personer hämtat ut nya redskap. Vissa kommer för 3-4 sprutor andra returnerar upp till 600 sprutor per gång.
Bild: Niklas Evers

Säkra rum för drogmissbrukare tros kunna minska både överdoser, sjukdomar och antalet använda sprutor i parkerna. Idén har stöd både av politiker och av tjänstemän i Helsingfors men för att förverkligas kräver den en tyst överenskommelse med polisen.

Drogberoende behöver mera stöd och resten av befolkningen behöver mindre kontakt med använda sprutor och knarkare som härjar på gatorna.

Så motiverar 21 Helsingforspolitiker, med Kati Juva (Gröna) i spetsen sitt förslag, att staden utreder om det är möjligt att öppna så kallade konsumtionsrum för missbrukare.

Kati Juva sairaalan puutarhassa
Bildtext Kati Juva står bakom förslaget att upprätta konsumtionsrum för narkotika i Helsingfors.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Alltså rum där missbrukare under hygieniska och kontrollerade förhållanden skulle få injicera droger.

- Med rena sprutor och nålar minskar spridningen av hepatit C och HIV. Sjukdomar som är dyra att behandla, säger Juva.

Och stadens tjänstemän verkar hålla med. Enligt det förslag som Helsingfors social- och hälsovårdsnämnd väntas klubba igenom på tisdag (19.6) kommer staden att utreda konsumtionsrum ännu under 2018.

Sprutbyte i Sörnäs, Helsingfors.
Bildtext Över den här disken kvitterade missbrukare ut drygt 1,4 miljoner sprutor år 2017. De flesta, cirka 1,2 miljoner av dem returnerades men kring 200 000 sprutor hamnade i sopkärl eller i värsta fall återanvänds de av missbrukare.
Bild: Niklas Evers

Kan ge färre sprutor i parkerna: “Det är tryggare för oss alla”

Det finns närmare 100 konsumtionsrum för missbrukare i världen. Största delen ligger i Västeuropa.

Konsumtionsrum erbjuder för det mesta både sprutbyte, hygieniska utrymmen, rådgivning, akutvård vid överdoser och stöd för att få hjälp med missbruk. Ibland bjuds det också på kaffe och mat.

- De här människorna använder narkotika oberoende. Det är ju bättre att de gör det i en trygg och hygienisk miljö än på allmänna toaletter och i parker. Det är tryggare för oss alla, säger Juva.

Sprutbyte i Sörnäs, Helsingfors.
Bildtext Sopkärl för använda sprutor i Sörnäs, Helsingfors.
Bild: Niklas Evers

Även om 90 procent av de sprutor som delas ut till missbrukare i Helsingfors lämnas tillbaka blir tusentals sprutor kvar i parker och på gator. Också det här problemet skulle troligtvis minska med konsumtionsrum.

- Alla som har små barn i Helsingfors och går till parkerna vet att man hela tiden hittar nålar och sprutor.

I Barcelona minskade antalet sprutor som skräpade på allmänna platser med 75 procent i närheten av ett nyöppnat konsumtionsrum. Det visar en undersökning som citeras av EU:s narkotikacenter EMCDDA.

Läkare inom missbruksvården: “Våra kunder vill ha det här”

Den Europeiska Narkotikarapporten 2018 visar att användningen av så gott som alla olagliga droger fortsätter att öka i Finland.

Mest oroväckande är den ökande användningen av tunga droger som tas intravenöst, alltså injiceras med hjälp av sprutor.

I Finland handlar det för det mesta om opioiden buprenorfin och olika amfetaminer. En signifikant andel missbrukare använer en kombination av de här drogerna.

- De här användarna är de som skulle dra mest nytta av ett konsumtionsrum. Speciellt de som är mest marginaliserade, hemlösa, som inte har tillgång till en säker användningsplats, säger Outi Kuikanmäki, chefsläkare på Helsingfors diakoniinstitut

Outi Kuikanmäki, överlägare vid Helsingfors diakoniistitut.
Bildtext Överläkare Outi Kuikanmäki är oroad över den ökande användningen av opioider i Finland. Men att vända trenden är hela samhällets uppgift, inte bara missbrukarvårdens.
Bild: Niklas Evers

Helsingfors diakoniinstitut sköter flera av rådgivningspunkterna för missbrukare, där det också går att byta till sig nya sprutor.

- Många av våra kunder önskar att det skulle grundas utrymmen för användning, säger Kuikanmäki.

Hon välkomnar försöket och tror att det skulle ha en positiv effekt på missbrukarnas hälsa. Däremot köper hon inte argumentet om att konsumtionsrum skulle minska överdoser.

- Buprenorfin, som är den vanligaste opioiden i Finland, verkar långsamt. Flera timmar efter användningen. För heroin kommer toppkoncentrationen på några minuter.

I praktiken betyder det här att de som överdoserar på buprenorfin troligtvis har hunnit lämna lokalen innan vårdbehovet uppstår.

Frankrikes första konsumtionsrum för narkotika öppnade i Paris 2016.
Bildtext Frankrike fick sitt första konsumtionsrum 2016 när den här lokalen öppnade i Paris.
Bild: EPA/PATRICK KOVARIK/POOL

Polisen kritisk men inte omöjlig

I sitt utlåtande till Helsingfors stad ser polisen naturligtvis flera problem med att tillåta det olagliga. I det här fallet användning av droger.

I utlåtandet skriver polisen att konsumtionsrum är olagliga och ur polisens synvinkel inte möjliga att genomföra. Samma sak har polisen redan tidigare uppgett för Svenska Yle.

Juva låter sig ändå inte slås ner av polisens utlåtande.

- Polisen kan absolut inte ge ett utlåtande där de välkomnar användning av droger. Men jag tror det är möjligt att skapa en gentelmennaöverenskommelse. Det har fungerat i andra länder också.

Frankrikes första konsumtionsrum för narkotika öppnade i Paris 2016.
Bildtext Nytt injiceringskit vid ett konsumtionsrum i Paris, Frankrike.
Bild: EPA/PATRICK KOVARIK/POOL

I sitt utlåtande skriver polisen också att deras arbete mest fokuserar på smuggling och organiserad spridning av narkotika och att man inte lagt sig i sprutbytet.

Polisen konstaterar också att en vårdbetonad verksamhet inte bryter speciellt mycket mot polisens syn på missbruket.

Mellan raderna kan man läsa att polisen lämnat bakdörren öppen för försöket.

Artikeln korrigerades 13.6.2018 klockan 14.15. Stycket som beskriver droganvändningen i Finland preciserades. En tidigare version beskrev amfetamin som en opioid trots att opioider och amfetaminer är substanser med olika egenskaper.

Diskussion om artikeln