Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstadsregionen börjar ge gratis preventivmedel åt unga - beslutet togs efter omröstning

Från 2018
Uppdaterad 13.06.2018 09:18.
närbild på färggranna p-pillerplattor
Bild: Areeya Yodplob / Alamy

Jakobstadsregionen börjar ge gratis preventivmedel till under 25-åringar från och med 2019. Beslutet kom efter en omröstning i social- och hälsovårdsnämnden.

Beslutet innebär att alla sorters preventivmedel, också kondom, är gratis. Det första läkarbesöket är också avgiftsfritt.

- Det är ett bra beslut, ett modernt och tidsenligt beslut, säger Johanna Holmäng (SFP) i social- och hälsovårdsnämnden som tog beslutet.

Johanna Holmäng
Bildtext Johanna Holmäng.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Holmäng motiverar sin ståndpunkt med att man genom beslutet kan motarbeta könssjukdomar och försöka få ner antalet aborter.

- Dessutom är det ett bra sätt att få unga att besöka preventivrådgivningen. Vi kan nå flera med sexualupplysning än tidigare.

Utdelningen av preventivmedel ska enligt beslutet ske i samband med besök på mottagning som till exempel skolhälsovården eller rådgivningen.

Mötte också motstånd

Beslutet var ändå inte enhälligt. Bernice Törnqvist (KD Larsmo) och Stefan Grahn (SFP Nykarleby) föreslog att man inte ska gå in för gratis preventivmedel.

Omröstningen slutade 11-3 för beredningens förslag. Två ledamöter röstade blankt.

Törnqvist och Grahn hade också lämnat in en skrivelse inför nämndmötet. I den skriver de bland annat att Finland har en lagstiftning som säger att barn under 16 år inte får ha sex med någon som är 16 år eller äldre. De frågar sig då varför man ska dela ut gratis preventivmedel till minderåriga.

De skriver också att om vuxensamhället delar ut gratis preventivmedel så kan det inte ge annat intryck än att det är okej med sex från de tidigaste tonåren.

Johanna Holmäng ser annorlunda på saken.

- Man kan inte blunda för verkligheten, man måste agera enligt hur den ser ut i dag. Man kan tycka att det borde vara på ett sätt, men man kan inte basera beslut på hur man tycker det borde vara, säger Holmäng.

Yle Österbotten har försökt men inte lyckats nå Stefan Grahn eller Bernice Törnqvist för en kommentar.

Fyra av tio elever har haft sex

Enkäten Hälsa i skolan från Institutet för hälsa och välfärd, THL, visar att ungefär fyra av tio gymnasieelever i Jakobstads gymnasium har haft samlag. I nejdens högstadier uppger mellan 5 och 18 procent av eleverna att de haft sex.

kondom
Bild: Ludovic Di Orio

Ungdomsråden i alla fyra kommuner som berörs har gett utlåtanden i ärendet. I Nykarleby skriver ungdomsfullmäktige att man helhjärtat stöder initiativet.

Motsvarande organ i Jakobstad och Pedersöre vill också se gratis preventivmedel.

I utlåtandet från Larsmo ville man se ett beslut på landskapsnivå. Man ansåg också att man vid sidan om gratis preventivmedel bör fästa uppmärksamhet vid ungas beteende i relation till sexuell hälsa.

Unga litar på tur och säkra perioder

En arbetsgruppen bestående av sakkunniga har berett ärendet inför nämndens möte. Enligt gruppen har de klienter som till exempel vill ha p-piller oftast redan varit sexuellt aktiva en tid.

- De flesta har tidigare använt kondom, men vill avstå från den. En del har förlitat sig på säkra perioder, avbrutet samlag till och med turen, skriver arbetsgruppen i sin beredning.

Man skriver också att det är en bra sak då en ung person kontaktar preventivrådgivningen eftersom det betyder att klienten känner ett ansvar för att inte bli gravid.

Diskuterar tvång och könssjukdomar

När en ungdom kommer för att få preventivmedel diskuterar personalen kring till exempel menscykel, könssjukdomar och parförhållandet.

Enligt arbetsgruppen försöker man alltid också pejla om förhållandet är sunt och att det inte förekommer tvång till sex, i synnerhet om kvinnan är ung.

Preventivmedlen delas ut av sakkunniga vid skolhälsovården, rådgivningen och gynekologiska- och mödrapolikliniken i samband med personliga besök. Den som får preventivmedel följs också upp via flera besök.

Kostar cirka 50 000

Gratis preventivmedel uppskattas kosta kring 60 000 euro per år i de fyra kommunerna.

Bokstavsblock som bildar ordet "sex".
Bild: Morad Hegui

För 2019 budgeteras 50 000 euro eftersom man uppskattar att förbrukningen ökar stegvis.

Enligt arbetsgruppens beräkningar kostar aborterna för 13-24-åringar i Jakobstadsregionen ungefär 30 000 euro per år.

Uppskattningsvis 20 kvinnor under 25 år gör abort varje år i regionen.

Flera liknande motioner

Beslutet kom till efter att flera liknande motioner och skrivelser lämnades in i ärendet. I Jakobstad var det Jakob Storbjörk (SDP) med flera som lämnade in en motion.

I Pedersöre lämnades en motion in i mars av Victor Kock (SDP). Johanna Holmäng (SFP) i Pedersöre lämnade också in en skrivelse i ärendet i februari.

Karlebyregionen började erbjuda gratis preventivmedel i februari. I Korsholm finns ett beslut i fullmäktige från maj om gratis preventivmedel. Vårdnämnden ska enligt beslutet jobba vidare med de praktiska detaljerna.

Diskussion om artikeln