Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Politikerna vill ha sommaröppet vid hälsostationen i Dalsbruk – tjänstemännen tvekar

Från 2018
Lääkäri
Bild: Derrick Frilund / Yle

Hälsostationen i Dalsbruk ska vara öppen i sommar - det vill politikerna, men frågan är hur, för Kimitoöns tjänstemän anser att det inte finns resurser att ha hälsostationen öppen.

Tjänstemännen har beslutat att Dalsbruk hälsostation är sommarstängd under tiden 18.6-19.8.2018, och så står sedan länge på Kimitoöns webbplats.

Omsorgsnämnden möttes på tisdagen och man gav tjänstemännen i uppgift att inom nästa vecka komma med en plan över hur stängningen kunde undvikas.

- Framför allt vill nämnden att det ska redas ut alternativ. Det får inte vara så enkelt att man bara säger att den är stängd hela sommaren, säger omsorgsnämndens ordförande Niklas Guseff.

Enligt nämnden är alternativen att hålla mottagningen delvis eller åtminstone begränsat öppen, eventuellt utreda anställdas intresse för att jobba extra eller senarelägga sin semester mot en skälig extra ersättning, och att förhandla med privata vårdföretag.

Omöjligt att få personal till två hälsostationer?

Tjänstemännen har ansett att det en omöjlig uppgift att sommartid få tillräckligt mycket personal till två hälsostationer, till Dalsbruk och till Kimito, och ville därför stänga den i Dalsbruk i två månader.

- Grunden för den här situationen är hur man ser på saken. Tjänstemännen anser att det här är en operativ arbetsledningsfråga, där tjänstemännen och ledande läkare ska besluta om kommunens resurser. Politikerna anser att det här mera är principbeslut och riktlinjer om vilken service som ska finnas tillhanda för kommuninvånarna.

Omsorgsnämnden påpekar att dess uppgifter och beslutanderätt är att besluta om principerna för servicen inom social och hälsovården. Därför vill nämnden att omsorgsavdelningen omprövar sitt tidigare beslut gällande hälsovårdens sommararrangemang.

Beslutet i omsorgsnämnden lyder

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom tio dagar återkomma med förslag på hur hälsovårdsservicen i Dalsbruk skulle kunna ordnas på ett för kunderna tillfredsställande sätt.

Alternativ som bör utredas är

  • att hålla mottagningen i Dalsbruk endast delvis öppen
  • utreda anställdas intresse för att eventuellt jobba extra eller senarelägga sin semester mot extra ersättning
  • förhandla med privata vårdföretag om deras möjligheter att sälja tjänster, till exempel sjuksköterskeledd mottagning

Omsorgsnämnden tar del av förvaltningens förslag och fattar beslut senast den 22 juni 2018.

Diskussion om artikeln