Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”En morgon satt 15 turister på våra trädgårdsmöbler” – Borgå stad vill få besökarna i Gamla stan att visa mera hänsyn

Från 2018
Uppdaterad 14.06.2018 12:05.
Turister på solig gata i Gamla stan i Borgå.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Borgå stad satsar nu på att utveckla hållbar turism. Närmare en miljon turister besöker Borgå varje år.

Längs med Mellangatan i Gamla stan vandrar den ena turistgruppen efter den andra förbi de pastellfärgade gamla trähusen. Det vackra vädret gör att köerna vid glasstånden är långa. Det är sommar.

En idyll som ska delas av både invånare och turister. Då Yle Östnyland träffar några aktiva invånare i Gamla stan är deras tongångar positiva.

- Ja, inte stör de mig, turisterna hämtar ju in pengar till staden, säger Martin Rotkirch, som har bott i stadsdelen i 29 år och alltid har sina portar öppna till gården.

Invånare i Gamla stan.
Bildtext Anton Frankenhaeuser, Lotten Lindborg-Suhonen, Martin Rotkirch och Max Lundell
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Han får stöd av Max Lundell.

- De är välkomna. Jag tycker det är trevligt när det är mycket turister här.

Att le och vara glad i turistmängden ser Lotten Lindborg-Suhonen som viktig sak.

- En morgon satt 15 turister från Kina på våra trädgårdsmöbler. Vi bjöd dem på vatten och skildes som vänner. Vi ska absolut ha mycket turister här och gärna också mera av dem.

Anton Frankenhaeuser, som är ordförande i invånarföreningen, hoppas att turisterna skulle stanna en lite längre tid i Gamla stan.

Turister på solig gata i Gamla stan i Borgå.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lite andra tongångar förmedlas i den undersökning, som stadens turism- och marknadsföringsavdelning under våren har gjort med invånarna och företagarna i Gamla stan, samt Borgå museum och församlingarna.

Enligt enkätsvaren tar turisterna sig in på privata gårdar och fotograferar, turistbussarna bryter mot tomgångsförbud och kyrkliga förrättningar störs i domkyrkan.

- Det gäller att få turisterna att förstå att här också bor människor, att Gamla stan är ett hem för 800 invånare och att det bör respekteras, säger marknadsföringsplanerare Jessica Backman vid Borgå stad.

Inför och under turistsäsongen har ett par hundra researrangörer fått en påminnelse av Borgå stad om hur turistgrupperna bäst ska beakta invånarna i Gamla stan.

Stentrappa och krukväxter.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Invånarföreningen å sin sida önskar mera hjälp från stadens sida.

- På vår önskelista finns åtminstone bättre underhåll och fler toaletter, säger Anton Frankenhaeuser. Vi samtalar månatligen med staden om situationen i Gamla stan.

Enligt marknadsföringsplanerare Jessica Backman kommer nya toaletter att tas i bruk vid kanonen intill Gamla bron redan den här veckan.

Fler sopkärl, fler övernattningsställen och askfat är andra önskemål som invånarna har.

- Med tanke på brandrisken borde det finnas lättillgängliga askfat som staden regelbundet tömmer på många platser, säger Martin Rotkirch.

Turister på solig gata i Gamla stan i Borgå.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Att hänvisa till kostnadsskäl för att inte satsa mer på Gamla stan tycker invånarna är ogrundat.

- Turismen hämtar årligen omkring 80 miljoner euro till Borgå, påpekar Max Lundell.

Satsningen på hållbar turism i Gamla stan kommer också att synas i form av kart- och informationsskyltar, broschyrer och på webbsidor.

Enligt staden är kärnbudskapet: njut av Gamla stan men respektera dess invånare.

14.6.2018 Nyfikna turister på villovägar och Sibbos senaste stjärnskott

Programmet är inte längre tillgängligt