Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ska du gifta dig i sommar? Var gärna romantiker men också realist, råder experter

Från 2018
Uppdaterad 14.06.2018 09:06.
Ett brudpar går med ryggen till kameran längs mittgången i en kyrka.
Bildtext Tills döden skiljer oss åt? Ifjol vigdes närmare 26 000 par i Finland. Drygt 13 000 skilsmässor registrerades.
Bild: Mostphotos

Högsäsongen för bröllop har inletts och många planerar bröllopsfesterna noggrant. Men det lönar sig också att planera för äktenskapet. Kommunicera, är både advokatens och familjerådgivarens hälsning till blivande makar.

Efter att bröllopet är avklarat väntar ett äktenskap som i bästa fall är livslångt. Men några garantier för att allt går som man tänkt finns inte.

Därför är det klokt att tänka igenom hur man vill ha det i framtiden och hur man kan undvika fallgropar i äktenskapet.

Fler finländare registrerade äktenskapsförord ifjol

På advokatbyrån Näsman & Båsk i Vasa upprättar man tiotals äktenskapsförord per år. Ifjol ökade antalet äktenskapsförord nationellt med drygt sex procent.

- Ur juridisk synpunkt är äktenskapet ett avtal mellan två parter. Man ingår ett avtal som har vissa kriterier men det är också ett avtal som kan sägas upp, konstaterar advokat Christian Näsman.

Christian Näsman
Bildtext Advokat Christian Näsman har hand om många familjerättsärenden, bland annat äktenskapsförord och vårdnadstvister.
Bild: Yle/Anna Kurtén

Näsman hoppas att alla är romantiker när de gifter sig och att äktenskapet är någonting som man faktist satsar på - att det har ett större värde än bara ett avtal.

- Men det är klart att det också är bra och viktigt att fundera på realiteterna. Allt går ju inte som på Strömsö, som man säger. Ibland sker problem i livet och då är det bra att vara förberedd.

Det kan vara bra för alla att ha ett äktenskapsförord, och i synnerhet om de två som gifter sig har olika stor förmögenhet, säger Näsman.

Fundera också på nästa generation

När man överväger äktenskapsförord är det bra att tänka på hurudan egendom man har, hurudan egendom man eventuellt ärver och hurudana önskemål man har.

- Är tanken att man ska ha allting 50-50 om man går skilda vägar eller har man egendom som man önskar att ska vara utanför det gemensamma?

Christian Näsman
Bild: Yle/Anna Kurtén

I ett äktenskapsförord kan man bestämma hur egendomen fördelas om man skiljer sig eller hur man gör om den ena parten dör. Det kan vara olika lösningar.

Det gäller också att fundera på nästa generation, eftersom barnens ställning också kan påverkas av ett äktenskapsförord eller testamente.

Ett testamente är därför ett annat viktigt dokument att fundera på när man gifter sig eller redan är gift, säger Näsman.

Äktenskapsförord kan göras också senare i livet

Ett äktenskapsförord behöver inte göras när man gifter sig utan kan också göras efter 20 eller 30 års äktenskap, så länge man är äkta makar.

- Men i alla situationer då man gör äktenskapsförord är det viktigt att veta vem som äger vilken egendom, eller äger man den gemensamt, säger Christian Näsman.

Oberoende av om man har ett äktenskapsförord eller inte lönar det sig att tänka på hur man skaffar egendom, råder han.

- Köper man till exempel bostaden i bara den enas namn? Har man då ett äktenskapsförord som utesluter giftorätt så är bostaden utanför en delning om man sedan går skilda vägar eller den ena dör.

Lukkoja kiinnitettynä sillan kaiteeseen Tampereella.
Bild: Yle, Stefan Brunow

Berätta modigt om dina önskemål

Att diskutera äktenskapsförord med sin blivande make eller maka kan låta oromantiskt, men Näsman rekommenderar att man modigt tar det till tals som vilken annan fråga som helst.

- Det är ju annars också vettigt med en öppen kommunikation när man gifter sig. Äktenskapsförordet kan vara en av flera saker man funderar på, som var man ska bo och om man vill ha barn.

En kvinna och en man sitter i gräset och blickar ut över sjön i ljus som påminner om solnedgång.
Bild: Kaisa Siren / All Over Press Finland

Näsman rekommenderar att man tar hjälp av en jurist för att upprätta äktenskapsförordet, även om det också finns färdiga dokument på nätet som man kan använda.

- En mening kan ändra mycket i ett juridiskt dokument. Därför är det viktigt att veta vad det är man önskar uppnå. Anlitar man en jurist har juristen också ansvar för de dokument man gjort upp.

Unga i dag rätt förberedda för äktenskap

Siv Jern jobbar som familjerådgivare inom Vasa kyrkliga samfällighet. Hon tycker att unga i dag på ett sätt är mer förberedda än tidigare generationer för äktenskapet.

Familjerådgivare Siv Jern
Bildtext Ta hand om varandra, säger familjerådgivaren Siv Jern till alla som är på väg att gifta sig i sommar.
Bild: Yle/Anna Kurtén

- De flesta har ju redan hunnit bo tillsammans och är medvetna om hur vardagen tillsammans fungerar. Sedan beror det ju på om de hunnit få barn redan eller om familjelivet kommer när de gifter sig. Då kan det bli ganska annorlunda i alla fall.

Tänk på att ni har olika bagage i ryggsäcken

Förväntningarna på äktenskapet har inte förändrats under åren, tycker Siv Jern.

- Man har väl den förväntningen att man ska få ett gott liv tillsammans. Det betyder inte att man inte grälar och ibland är osams, men att man ska känna att man hör ihop och vill utvecklas tillsammans.

Hurudana förväntningar är det realistiskt att ha när man går in i ett äktenskap?

- Jag tror att det är viktigt att man tänker på att man är två människor som har sin egen bakgrund. Det betyder att man fått med sig olika saker i sin ryggsäck och att man därför behöver vara beredd att titta lite på det. Hur har du haft det och hur har jag haft det och hur vill vi ha det?

Kakdekoration som föreställer ett brudpar.

Många har svårt att kommunicera

Den allra största utmaningen med att leva i ett äktenskap ligger i att få kommunikationen att fungera, säger Siv Jern.

Kommunikationsproblem är också den vanligaste orsaken till att par söker hjälp på familjerådgivningen.

- Man börjar ibland ta saker och ting för givna och tänker att "du vet ju hurudan jag är eller "du vet ju hur jag tänker". Och så glömmer vi bort att man behöver kommunicera med varandra. Man glömmer kanske också bort att man måste skapa tid för varandra.

Säg: Vi behöver prata

För att undvika kommunikationsproblem är det viktigt att säga att man behöver prata.

- Det är också viktigt att verkligen vara öppna för varandra så att man lyssnar när den andra talar och inte genast går i försvar om man diskuterar någon fråga som känns jobbig. Fråga istället: Hur tänker du? Hur menar du? Förstod jag dig rätt?

Hur vet man om man lever i ett bra äktenskap?

- Jag tänker att det handlar om en inre känsla av trygghet som man har. Att man känner att fast det är stressigt så vet jag att du finns där för mig.

Vihkipari käsi kädessä.
Bild: Pixabay CC0 / Yle

Man utvecklas både tillsammans och var för sig

Siv Jern säger att man inte heller ska glömma bort glädjen, leken och humorn som behöver finnas i äktenskapet.

Under ett livslångt äktenskap utvecklas båda parterna tillsammans men också var för sig. Det är viktigt att man kommunicerar så att man vet var den andra befinner sig i sin utveckling just nu.

- Ibland kan man hänga med den andra i utvecklingen, ibland kommer man ikapp senare och ibland kanske man kan konstatera att det fortfarande finns ett vi trots att man utvecklats åt olika håll.

Nästan hälften av äktenskapen spricker i dag, vilket Jern tycker är tråkigt.

pepparkakshjärta som gått itu
Bild: NeydtStock

- Siffran skulle kunna vara mycket mindre. Jag hoppas att man mera skulle kunna sköta sina relationer på det sättet att man inte skulle behöva skilja sig.

Besikta äktenskapet en gång om året

Som familjerådgivare tycker Siv Jern att man ska ha en låg tröskel för att söka hjälp om man får problem i sitt äktenskap.

- Vi diskuterade med mina kolleger en dag att det skulle vara ganska bra om man kunde införa ett system av årlig "besiktning" av äktenskapet, precis som man för bilen på service.

- Man kunde komma till familjerådgivningen en gång om året och bara fundera hur man har det. Vad fungerar och vad känns mindre bra? Det är mycket bättre än att man kommer och säger att vi borde ha kommit redan för tre år sedan.

Diskussion om artikeln