Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Reuters Institute: Finländarnas förtroende för massmedia är högst i världen, men vi är redo att tänka kritiskt

Från 2018
Uppdaterad 14.06.2018 14:25.
Pojke som ser på tv
Bildtext Finländarna litar mest på traditionella medier som tidningar, tv och radio. Nyheter från sociala medier får ett rejält mycket lägre förtroendevitsord.
Bild: Creative Commons / Vidmir Raic

Oxforduniversitetets årliga rapport visar att 72 procent av finländarna litar på de medier de använder. Yle är det mediehus med störst förtroende.

62 procent uppger att de litar på medier i allmänhet, vilket är högst i undersökningen. 37 länder innefattas av undersökningen och runt 2000 personer från varje land har intervjuats.

I övrigt litar inte folk blint på media. Under en femtedel säger sig lita på sociala medier och 29 procent litar på nyheter de hittar bara genom att söka.

Avsaknad av polarisering höjer tilliten

De i jämförelsen höga nivåerna av tillit tror forskarna på Reuters Institute vid universitetet i Oxford beror på Finlands låga politiska polarisering av media och samhället över lag.

För alla stora mediehus, tidningar och tv/radio, är förtroendet exceptionellt högt. Under 10 procent tvivlar på de mediernas rapportering.

I verkligheten kritiserar nog finländarna medierna men litar på dem på ett helt annat sätt än övrig information som sprids på nätet

Däremot betyder det inte heller att mediekritiskt tänk inte finns; finländarna är beredda att ifrågasätta nyheternas innehåll, utan att anklaga medierna för förvrängning av fakta.

- Vi har en väldigt högljudd minoritet som också i Finland sår misstro gentemot media och som påstår att man inte litar på media. I verkligheten kritiserar nog finländarna medierna men litar på dem på ett helt annat sätt än övrig information som sprids på nätet, säger ordföranden för Opinionsnämnden för massmedier Elina Grundström.

Tabell över de mest trodda medierna i Finland 2018.
Bildtext För Finlands del ligger Yle i topp vad gäller förtroende
Bild: Skärmdump från Reuters Institute

Goda poäng åt finlandssvenska tidningshus

Det mest pålitliga mediet är enligt de svarande Yle, följt av Kauppalehti, Helsingin Sanomat och Suomen Kuvalehti.

Kategorin lokal- och regionaltidningar, dit de flesta finlandssvenska tidningshusen hör, är sjunde respektive åttonde på listan medan Hufvudstadsbladet är tionde. Alla i topp tio får ändå anmärkningsvärt höga förtroendepoäng av sina användare.

Källa: Digital News Report

Digital News Report, Reuters Institute for the Study of Journalism

Esa Reunanen vid Tammerfors universitet har sammanställt den finländska analysen. Reunanens arbete och Finlands deltagande i DNR sedan 2014 finansieras av Viestintäalan tutkimussäätiö (kommunikationsbranschens forskningsfond).

Förtroendet lägst i Sydkorea och Grekland

Där finländarna litar mest på medier, 62 procent som sagt, är det sämre ute i världen.

44 procent är medeltalet för förtroende på media i allmänhet, medan 51 procent litar på de medier de själva använder.

I tolv länder litar över hälften på medier över lag, däribland Brasilien, Danmark, Kanada och de tysktalande länderna. Sverige, Norge och Storbritannien hör till dem som är strax under 50 procent.

Bottenskiktet består av starkt polariserade länder. USA, Turkiet, Frankrike och Tjeckien ligger alla under 40 procent. Minst tro på medier hittar vi i Ungern, 29 procent, Grekland, 26 procent och Sydkorea, 25 procent av befolkningen.

Litar du på massmedia? Kommentera gärna under artikeln!

Diskussion om artikeln