Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tvärnit i förhandlingarna med spanska ägarna - Vasa stad kommer inte åt problemen vid nedlagda Wasalandia

Från 2018
Uppdaterad 14.06.2018 15:00.
Wasalandia
Bildtext Wasalandia och området omkring förfaller.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Förfallet vid den nedlagda nöjesparken Wasalandia kan i värsta fall fortsätta i åratal. Områdets spanska ägare Aspro har meddelat Vasa stad att man fortsätter hyra tomten.

Så sent som i februari var beskedet det rakt motsatta. Då skrev tidningen Pohjalainen att Aspro vill slippa sina åtaganden i Vasa så fort som möjligt.

Aspro är bundet av ett långt arrendeavtal på Wasalandia-tomten på Vasklot. Avtalet gäller ända till år 2037, och bolaget har också ansvaret för byggnaderna på tomten.

Wasalandia om området runtom förfaller.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Under vårvintern fick staden beskedet att Aspro vill bryta arrendeavtalet eller åtminstone förkorta avtalet betydligt.

Men nu gör bolaget en helomvändning och meddelar att man fortsätter hyra tomten och att inget finns att tillägga utöver det.

Byggnader borde rivas

Markku Järvelä, teknisk direktör i Vasa, uppger för Yle Österbotten att förhandlingarna med Aspro strandade efter att det spanska bolaget inte kunde acceptera något av de förslag eller alternativ som staden lade fram.

Markku Järvelä
Bildtext Markku Järvelä
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

- Utgångspunkten i samtliga alternativ var att Aspro skulle ha ansvaret för att riva byggnaderna på området och snygga upp, uppger Järvelä.

Järvelä påpekar samtidigt att staden varit noggrann med att i förhandlingarna föra fram de stora nackdelarna med att situationen fortgår som hittills.

Sedan nöjesparkens verksamhet upphörde har området utsatts för upprepad vandalism.

Bland annat Wasalines vd Peter Ståhlberg ondgjorde sig nyligen över det dåliga första intryck som möter de turister som anländer till Vasa med färjan Wasa Express.

- Vid Aspro är man fullt medveten om att området riskerar utsättas för ytterligare vandalism om inget görs, uppger Markku Järvelä för Yle Österbotten.

Åratal av förfall framför?

Det överlånga arrendeavtalet kan i värsta fall leda till att förfallet i det gamla nöjesparksområdet fortgår i åratal. Staden har ingen rätt att åtgärda något på området utan lov från Aspro.

Wasalandia sett från Blå vägen.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Detta sätter käppar i hjulet också för stadens planeringsarbete.

Staden är nämligen mitt uppe i arbetet med en ny delgeneralplan för Vasklot och hade hoppats ha friheter och möjligheter i planeringsarbetet som i och med Aspros helomvändning nu riskerar gå om intet.

Härnäst ska staden på nytt inspektera området tillsammans med Tuomas Luukkonen, som fungerar som Aspros lokala representant.

Rätt pris avgör

Tuomas Luukkonen kan inte säga mycket om det låsta läget i förhandlingarna, hans roll har närmast varit att fungera som budbärare mellan staden och Aspro.

Enligt Luukkonen är alla parter ändå överens om att det var olyckligt att man i tiderna skrev ett så långt arrendeavtal. Idag skulle ingen komma på tanken att göra något motsvarande, tror han.

- Bäst skulle det kanske vara om en tredje part skulle vilja bedriva någon form av verksamhet på området, det är alla öppna för. Men det har ju visat sig att de idéerna inte växer på träd, säger Luukkonen och syftar inte minst på projektet Craft Park som torkade in i brist på pengar.

Luukkonen påpekar att Aspro betalar hyran som man ska, även efter att nöjesparken stängdes. Det exakta värdet på avtalet har inte fått offentlighet men att det rör sig om tiotusentals euro per år är klart.

Vad skulle det då kosta Vasa stad att lösa upp avtalet och så att säga köpa loss området och byggnaderna?

- Jag kan inte gå ut med några exakta summor. Ett erbjudande har redan förkastats, men jag hoppas att man fortsätter förhandla, säger Luukkonen.

Även Luukkonen beklagar att området idag ser så förfallet ut och han hoppas att unga och deras föräldrar kunde diskutera kring den pågående vandalismen så att man i bästa fall kunde få den att upphöra.

- Jag besöker området minst en gång i veckan och det är verkligen olyckligt med den här förstörelsen. Till exempel stängslena runt området söndras i samma takt som de blir reparerade.

Artikeln uppdaterad kl.14:59 med kommentarer av Tuomas Luukkonen.

Diskussion om artikeln