Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: Receptfria läkemedel ska få säljas i butikshyllan – men kunderna måste få rådgivning

Från 2018
apoteksinteriör
Bild: YLE/ Nora Engström

Det borde gå att köpa receptfria läkemedel också utanför apoteken - men på vissa villkor. Det anser en arbetsgrupp tillsatt av dagligvaruhandelns förbund PTY.

En förutsättning för att läkemedlen ska få säljas i butikshyllan är att kunderna ska ha tillgång till farmaceutisk rådgivning, åtminstone i samma utsträckning som i de nuvarande nätapoteken eller vid apotekens läkemedelsautomater.

Arbetsgruppen, som har letts av FPA:s tidigare generaldirektör Liisa Hyssälä, konstaterar i sin rapport att internationella aktörer också kommer att utvidga sin verksamhet till hälsovård och läkemedelsdistribution, när näthandeln utvecklas och ökar.

– Som ett EU-land måste vi vara beredda på den europeiska läkemedelsnäthandeln och att den digitala inre marknaden fördjupas, vilket öppnar upp nya möjligheter för dem som använder mediciner, skriver arbetsgruppen i rapporten.

Bättre tillgång till mediciner i glesbygden

Enligt rapporten behövs det nya sätt att utveckla läkemedelsdistributionen så att den utgår från kundernas behov, bland annat med hjälp av närbutiken, kiosken, matdistributionen och posten.

Samtidigt ökar också behovet av rådgivning för att använda receptfria läkemedel, eftersom patienten inte nödvändigtvis har fått en diagnos eller ordination av en läkare.

Apoteken får inte göra diagnoser, men om kunden vill så försöker man välja ett lämpligt preparat utifrån symtomen.

Enligt arbetsgruppen blir ändå läkemedelsservicen bättre i glesbygden om det blir möjligt att organisera apoteksservice på ett mer mångsidigt och flexibelt sätt.

Rea på mediciner

Arbetsgruppen anser priskonkurrens borde tillåtas för läkemedel. Det innebär att medicinerna inte längre skulle ha samma pris i alla apotek.

Arbetsgruppen skulle också luckra upp regleringen gällande apoteksägandet. Förutom universitetsapoteken är alla apotek i dagens läge personbolag som ägs av provisorer.

För närvarande är det bara apotek som får sälja läkemedel i Finland. Nikotinpreparat är undantag, de får säljas i butiker, kiosker och vid servicestationer.

Arbetsgruppen som nu har publicerat slutrapporten gav en mellanrapport i mars. Apotekarförbundet vill inte att mediciner ska säljas i butikshyllorna.

Diskussion om artikeln