Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Finländarna litar på media – Yle är det mest betrodda nyhetsmediet

Från 2018
Uppdaterad 28.06.2018 10:34.
En man som skriver på en laptop. Bredvid honom står en kaffekopp.
Bild: Robert Kneschke / Alamy

De traditionella nyhetsmedierna klarade sig bra i undersökningen Digital News Report 2018 av Reuters Institute. Undersökningen bygger på en jämförelse av nyhetsanvändningen i 37 länder. Av alla länder var förtroendet för nyheter högst i Finland

De finländska mediebolagen har bevarat sin starka publikrelation och den internationella konkurrensen utgör inte ett hot, konstateras det i Reuters-rapporten. Finska språket och ett litet marknadsområde är bidragande orsaker till detta.

I Finland är Yle det nyhetsmedium man litar mest på. I kategorin för tv, radio och tryckta nyheter används Yles nyheter mest. Näst mest använder finländarna MTV3:s nyheter, rikstidningar samt landskapstidningar och lokaltidningar.
På webben använder finländarna mest Ilta-Sanomat, Iltalehti och på tredje plats Yles nyheter.

Andelen personer som betalar för nyheter på webben har stigit i Finland och i övriga Norden. I Finland betalar 18 procent för nyheter på webben (+4%).

I Finland är Facebook den överlägset populäraste nyhetskällan bland sociala medier, men dess användning som nyhetskälla har sjunkit. Youtube, Whatsapp, Twitter och Instagram har ökat i betydelse.

Av svarspersonerna är över hälften mycket eller väldigt oroliga för vad som är sant på nätet och vad som inte är det.

Reuters Institutet utför årligen undersökningen Digital News Report 2018. Finland har varit med i undersökningen sedan år 2014.

Pressmeddelandet har korrigerats 28.6.2018. i jämförelsen av medier är det användningen som granskats, inte förtroendet. Också rubriken har preciserats.
“Yles nyheter i tv och radio får det högsta förtroendet” har korrigerats enligt “Yle är det mest betrodda nyhetsmediet”
Följande meningar har korrigerats:
“I kategorin för tv, radio och tryckta nyheter fick Yles nyheter det högsta förtroendet. Näst mest litade finländarna på MTV3:s nyheter, rikstidningar samt på landskapstidningar och lokaltidningar.”
Korrigering: “I Finland är Yle det nyhetsmedium man litar mest på. I kategorin för tv, radio och tryckta nyheter används Yles nyheter mest. Näst mest använder finländarna MTV3:s nyheter, rikstidningar samt landskapstidningar och lokaltidningar.”
“På webben litar finländarna mest på Ilta-Sanomat, Iltalehti och på tredje plats Yles nyheter.”
Korrigering: På webben använder finländarna mest Ilta-Sanomat, Iltalehti och på tredje plats Yles nyheter.