Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den finländska läkarutbildningen är bra men för splittrad säger experter – hurdan tycker du att en läkare ska vara?

Från 2018
Lääkäri

De fem finländska utbildningsprogrammen i medicin borde skapa en gemensam vision om läkarutbildningen i Finland, anser en internationell expertgrupp.

Enligt utvärderingsgruppen borde det finnas en gemensam definition om innehållet i utbildningen och om vad en nyexaminerad läkare ska kunna.

Definitionen skulle skapas i samarbete med patienter, studerande, yrkesmänniskor inom hälsovården samt arbetsgivare. Den pågående social- och hälsovårdsreformen förutsätter att det finns en gemensam syn på läkarutbildningen.

Expertgruppen föreslår att universiteten ska samarbeta för att samordna läroplanerna. Ordföranden för expertgruppen professor Marjukka Mäkelä säger att universitetens individuella drag naturligtvis får bevaras trots att definitionen av kärnkompetens blir enhetligare.

Stora kurser får kritik

Det här är första gången som man har genomfört en nationell utvärdering av den finländska läkarutbildningen. Alla universitet som ordnar läkarutbildning deltog i utvärderingen: Helsingfors, Uleåborgs, Tammerfors, Åbo och Östra Finlands universitet.

Alla fem utbildningsprogram har flera gemensamma styrkor, anser Nationella centret för utbildningsutvärdering i ett pressmeddelande. Enheterna vinnlägger sig om en kontinuerlig förbättring av utbildningen och studerandena deltar i arbetet med att utveckla utbildningen. Vidare har det nationella samarbetet ökat.

Ett problem i läkarutbildningen är det ökade antalet studerande samt organisations- och budgetändringar vid universiteten. Större kurser ökar lärarnas arbetsmängd och minskar studerandenas möjligheter att lära sig genom att göra själv eller få personlig feedback.

Finlands Medicinarförbund studerandeorganisationerna kräver att universiteten och Undervisnings- och kulturministeriet omedelbart vidtar åtgärder för att garantera nivån på utbildningen.

- Det är ohållbart om läkarstuderandena inte hinner träna praktiska färdigheter i tillräckligt hög grad. För att säkerställa kvaliteten på vården måste antalet studerande minskas eller resurserna ökas så att de motsvarar behovet, säger ordföranden för Medicinarförbundet i ett pressmeddelande (på finska).

Artikeln har uppdaterats. I tredje stycket ändrades "definition om" till syn på". Vidare förlängdes artikeln med två stycken om vad Finlands Medicinarförbund anser.

Vilka är dina erfarenheter av läkare, och hur tycker du att en läkare ska vara? Diskutera!

Diskussion om artikeln