Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs gamla stadshus kan bli ett mecka för företag

Från 2018
Uppdaterad 18.06.2018 17:45.
Ett gult stenhus.
Bildtext Ekenäs gamla stadshus med turistbyrån i hörnet. Turistbyrån ska flytta ihop med museicentret Ekta.
Bild: Petra Thilman / Yle

En skyddshamn för företagare, inspirationsplats för den som drömmer om företagande och en plats som gör företagen synliga. Föreningen Företagarna i Raseborg har stora planer för gamla stadshuset i Ekenäs.

Saneringen av den gamla Ekåsenfastigheten är inne på målrakan. I höst är det meningen staden Raseborgs förvaltning flyttar in där.

Samtidigt blir flera fastigheter tomma.

Föreningen Företagarna i Raseborg har därför vänt sig till Raseborgs stad för att höra sig för om de kunde hyra in sig i det gamla stadshuset vid torget i Ekenäs.

Ett kontor.
Bildtext Många rum blir lediga i det gamla stadshuset i Ekenäs.
Bild: Petra Thilman / Yle

Raseborgs stad vill behålla drygt 200 kvadratmeter i andra våningen som representationsrum, men resten av huset ska hyras ut. Sammanlagt rör det sig om cirka 1200 kvadratmeter.

Ett långt bord i ett rum med tavlor på väggen.
Bildtext Också det här så kallade röda rummet finns i representationsvåningen.
Bild: Petra Thilman / Yle
Ett kontor.
Bildtext I samband med festvåningen finns också stadsdirektörens rum.
Bild: Petra Thilman / Yle

Hubben

Företagarna i Raseborg kallar sitt projekt för Hubben, berättar föreningens sekreterare Markus Dahlqvist.

- Det är inte helt säkert att det ska heta Hubben, men troligtvis blir det så, säger han.

I visionerna finns att de lokaler där turistkontoret nu finns skulle fungera som en mötesplats för företagare. En plats där man kan jobba, träffas eller få information.

Ett kontor.
Bildtext Turistbyrån i Ekenäs.
Bild: Petra Thilman / Yle

Inspiration för den här typen av verksamhet har man fått från andra orter.

- Bland annat har företaget Microsoft något liknande i Helsingfors där företagare kan stiga in och träffas.

Ett kontor.
Bildtext I dagens läge har turistbyråns personal ett litet kafferum till sitt förfogande. I företagarnas planer finns möjligheten till att sätta sig ner och dricka en kopp kaffe med andra företagarkolleger.
Bild: Petra Thilman / Yle

Föreningen har 350 medlemmar, men man välkomnar naturligtvis flera med i verksamheten, säger Dahlqvist.

I tankarna finns också en anställd, en slags receptionist som kan hjälpa och svara på frågor om företagsamhet.

Ett kontor.
Bildtext Receptionisten ska finnas i nuvarande turistbyråns lokaler.
Bild: Petra Thilman / Yle

- Det skulle vara roligt om också företagare från Helsingfors skulle komma till Hubben för att distansjobba. De kunde njuta när de vandrar genom Stallörsparken, uppför gatan mot torget och till gågatan, säger Dahlqvist.

Han säger att företagarna vill ha en central plats i Ekenäs där man bidrar till att skapa liv och rörelse på Kungsgatan.

En gågata.
Bildtext Stadshuset ligger invid gågatan i Ekenäs. Förhoppningen är att satsningen i stadshuset ge gågatan och torget ännu mera liv.
Bild: Petra Thilman / Yle

Detaljer öppna

Raseborgs stadsutvecklingssektion ska behandla frågan på sitt möte på måndag (18.6).

Förslaget är att utrymmesförvaltningen ska få tillstånd att börja förhandla med företagarna och andra intresserade om att hyra huset.

Ett kontor det förvaras saker i.
Bildtext Det här rummet används för förvaring av saker som behövs när det ordnas val.
Bild: Petra Thilman / Yle

Markus Dahlqvist berättar att alla detaljer ännu inte är klara kring företagarföreningens planer. Men man har bland annat fört förhandlingar med företag om finansiering och sponsorering.

- Vi kan inte begära om namn på papperet förrän vi har fått besked av staden om vi får hyra eller inte, säger han.

Ett kontor.
Bild: Petra Thilman / Yle

Förutom mötesplatsen i turistbyråns lokaler planerar man att i de rum som finns i nedre våningen vid huvudingången ha ett mötesrum.

Rummet ska förses med modern teknologi och föreningsmedlemmar kan använda rummet gratis för möten.

- För andra kommer det att kosta en liten summa så att det inte missbrukas, men tanken är att alla som behöver ett sådant mötesrum ska kunna använda det, säger Dahlqvist.

Ett kontor.
Bildtext Det finns flera rum som är litet större där man kan ha möten.
Bild: Petra Thilman / Yle

Också för den moderna tekniken i mötesrummet har man fått löften om sponsring.

Artikeln uppdaterades 18.6.2018 klockan 17.44 med preciseringen att den del av huset företagarna vill hyra är cirka 1 000 kvadratmeter.

Diskussion om artikeln