Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FFC-undersökning: Mer nytta av teknologi på arbetsplatsen om arbetstagarna får vara med och fatta besluten

Från 2018
Uppdaterad 18.06.2018 12:55.
Vårdare mäter blodtryck på kvinna.
Bild: Mostphotos

Arbetarnas möjligheter att vara med och påverka vid teknologiinköp verkar ha stor betydelse för hur de förhåller sig till nya teknologiska lösningar, visar en undersökning som Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC har gjort.

FFC har under våren intervjuat åtta personer inom sju olika branscher för att kartlägga hur användningen av artificiell intelligens har påverkat arbetstagarna.

I intervjuerna kom det fram att man på arbetsplatserna ofta förivrar sig när det kommer till ny teknologi och tar i bruk ofullständiga system. En hemvårdare berättade till exempel att arbetsgivaren gav de anställda billiga mobiltelefoner som är långsamma och försinkar arbetet.

– Arbetstagarna är typiska försökskaniner som får testa maskiner, apparater och halvfärdiga program, ofta utan tillräcklig utbildning. Det här leder till problem både gällande kunskap och hur bra tekniken fungerar, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Enligt FFC skulle den nya teknologins inverkan på produktiviteten öka om arbetstagarna redan i ett tidigt skede skulle få vara med och besluta om hurdan teknologi som ska införskaffas.

Antila föreslår ett utvecklingsprogram som skulle hjälpa arbetsplatserna att dra nytta av och implementera digitala lösningar.

Mindre mänsklig kontakt

Undersökningen visar att den sociala aspekten av arbetet och kommunikation ansikte mot ansikte har minskat på flera arbetsplatser.

Ingen av de intervjuade upplevde att teknologin skulle ha rationaliserat kommunikationen mellan människor och lett till mera utrymme för verklig interaktion.

– Kommunikationsteknologin har ökat på antalet meddelanden men minskat på det personliga umgänget mellan människor. Att alltid vara tillgänglig, pressen att snabbt svara på meddelanden och risken för att missförstå meddelanden orsakar extra press för en del arbetstagare, säger Antila.

Vissa uppgifter försvinner – men nya dyker upp

Även om det finns en allmän oro för att automatiseringen kommer att minska på antalet arbetsplatser, märks inte oron av på individnivå, åtminstone inte i FFC:s intervjuer.

En servicetekniker vid en bilaffär berättade att ny teknik minskar på det mekaniska servicearbetet men leder samtidigt till mera elarbete och programmering.

– En del av arbetsuppgifterna försvinner men inte nödvändigtvis hela arbetet. Om det är fråga om tunga eller farliga arbetsuppgifter kan det också vara en bra sak, säger Juha Antila.

FFC har under våren 2018 gjort flera undersökningar gällande teknologi och arbetstagare. Tidigare undersökningar har bland annat visat att tre fjärdedelar av de arbetstagare som jobbar på arbetsplatser där man har tagit i bruk ny teknologi inte har gått miste om sina egna arbetsuppgifter till följd av det här.

Diskussion om artikeln