Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Turister ska lockas till Kvarkenregionen genom nytt projekt

Från 2018
Uppdaterad 18.06.2018 15:23.
Utsikt från Saltkaret.
Bildtext Utsikten från Saltkaret i Björkö, Korsholm är ett besöksmål för turister.
Bild: Sarah Karjalainen / Yle

Nu ska företag gå samman för att kunna locka fler turister till Kvarkenregionen. Det handlar om ett större projekt som Kvarkenrådet och fyra andra projektparter driver. Projektet, Destination Kvarken, börjar i augusti och ska pågå i tre år.

Det är små och medelstora företag inom besöksnäringen som tillsammans ska försöka få Kvarkenregionen mer synlig.

- Ett litet turistföretag har väldigt begränsade förutsättningar att ensam nå ut. Därför ska företagen tillsammans med destinationsbolagen, till exempel Visit Vasa, utveckla gemensamma produktpaket. Paketen ska sedan marknadsföras vid både internationella och nationella resemässor, workshoppar och också digitalt, säger Marianne Sjöström, projektledare på Kvarkenrådet.

Företagen såg ett behov

Målet med projekt är alltså att fler utländska och inhemska researrangörer tar med Kvarkenområdet i sitt programutbud. Idén till projektet kommer från näringslivet och destinationsbolagen.

- Vi har just avslutat ett projekt med Höga Kusten/Kvarkens skärgård och Umeå och det var under den projekttiden som företagen påpekade att det finns behov av att vidareutveckla turismnäringen för få hit ett större besöksunderlag, säger Sjöström.

Den här gången är också landskapen Södra Österbotten och Mellersta Österbotten med. På svenska sidan är Västerbotten, Umeå och Örnsköldsvik med i projektet.

- De som reser upp hit till Norden vill inte åka till bara ett besöksmål. De vill besöka flera länder och flera ställen. Därför ger färjeförbindelsen över Kvarken oss stora möjligheter, säger Sjöström.

Turist blickar ut över Kvarkens världsnaturarv från utkikstornet saltkaret i Svedjehamn i Björkö.
Bild: Yle/Anna Ruda

Det krävs tid och engagemang

För tillfället är ett tiotal företagare med i projektet, men man vill ha fler med. Företag som redan har viss, men kanske inte tillräcklig, kapacitet och färdighet att ta emot internationella besökare.

- Det kan till exempel vara företag som har inkvartering, som erbjuder upplevelser eller utflykter i världsarvet. Det kan vara restauranger eller gårdsbutiker och så vidare, säger Marianne Sjöström.

Hon understryker att de företag som kommer med måste vara villiga att satsa tid på och engagemang i projektet.

- Man kan inte bara följa med vågen, utan det krävs ett genuint intresse och engagemang om man verkligen vill nå ut till större marknader.

Utkikstornet Saltkaret speglar sig i vattnet i Svedjehamn i Björköby.
Bild: YLE/Agneta Glad


Vem är det som marknadsför produktpaketen på olika mässor och workshoppar?

- Det är främst vi som är anställda i projektet, men också destinationsbolagen och företagarna får gärna komma med. Men i så fall måste de bekosta sin egen resa.

EU finansierar största delen

Förutom Kvarkenrådet är också Visit Umeå, Höga Kusten Destinationsutveckling, Vasek och Hanken Svenska Handelshögskolan med i projektet.

Handelshögskolan kommer att bidra med kompetens om bland annat digitalisering för att förbättra regionens konkurrenskraft.

EU finansierar 60 procent av projektet, resten består av offentliga och privata pengar från 15 medfinansiärer.

Diskussion om artikeln