Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Trafikministeriet backar om kraven för turismföretag i nya taxilagen efter Yle Åbolands rapportering

Från 2018
Uppdaterad 18.06.2018 16:19.
Bil skymd bakom löv.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Trafikministeriet backar gällande de krav som ställs på turismföretag i den nya taxilagen som träder ikraft i juli.

Företagen måste fortfarande ha licens men chaufförerna som kör kunder från en destination till en annan behöver inte längre ha en taxiutbildning och examen.

Det var på veckoslutet som Yle Åboland rapporterade att det i den nya lagen faller bort en paragraf om undantagstillstånd för turistföretagare att få transportera sina kunder.

Det skulle ha betytt att turismföretagare efter månadsskiftet borde ha haft eller använt sig av chaufförer med taxiutbildning.

Företagare chockade och politiker kräver förändring

De företagare som Yle Åboland kontaktade berättade att den här förändringen kan leda till stora kostnader.

Efter rapporteringen kommenterar också SFP-politikerna Stefan Wallin och Mats Löfström förändringen.

− Det är helt orimligt om den nya lagen slår ut på det här viset. Livet för turistföretagare får inte försvåras, utan borde i stället underlättas med mindre byråkrati och regler, säger riksdagsledamot Stefan Wallin.

Mats Löfström, svenska riksdagsgruppens medlem i kommunikationsutskottet är inne på samma linje och säger att byråkratin inte får öka för småföretagare.

− Kommunikationsministeriet behöver nu genast skingra osäkerheten och säga vad som gäller. Ifall det gäller en tolkningsfråga kring lagen kan ministeriet precisera saken självt. Ifall det är problem med själva lagtexten behöver regeringen snabbt föra en lagändring till riksdagen enligt kommunikationsutskottets betänkande om lagen.

Ministeriet backar nu och föreslår en ändring

Nu föreslår ändå trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (Centern) i ett pressmeddelande på måndagen att chaufförer inom turismföretag inte krävs på taxilicens.

Däremot ska turismföretag nog ha en taxilicens, helt enligt den nya lagen, säger Olli-Pekka Rantala, avdelningschef på trafik- och kommunikationsministeriet.

- När lagen ändrar kommer alla som idkar taxiverksamhet att behöva en taxilicens, men samtidigt förändras kraven och det blir inget stort problem för turismföretagare att få licensen.

Berner är nöjd att det är möjligt att få till stånd en förändring av lagen.

- Det är bra att problemet snabbt kan lösas och därigenom underlätta turismföretagarnas liv, säger minister Berner.

Företagare: Nöjd, men det finns ännu frågetecken

Turismföretagaren Benjamin Donner är nöjd när Yle Åboland ringer upp honom om ministeriets ändringsförslag.

- Nu ser allt bättre ut. Men fortfarande finns det frågetecken kring kraven på försäkringar, taximetrar och vilka krav som ställs på företagen under övergångsperioden efter den första juli då lagen träder i kraft.

Rantala kommenterar i sin tur att turismföretagen då de kör kunder mellan olika destinationer inte behöver montera in taxametrar i bilen och att det inte ska krävas skilda taxiförsäkringar för bilarna.

Regeringens förslag om ändringen i transporttjänstlagen förväntas utfärdas i veckan och träda i kraft så snart som möjligt.

Till Yle Åboland säger minister Berner att tjänstemännen på trafik- och kommunikationsministeriet ska på tisdagen mötas med representanter på Trafi för att gå igenom tolkningarna.

- Övergångsperioden för den nya lagen blir två veckor och på tisdagen klarnar det hur turismföretagarna ska göra under de veckorna och vilka krav som ställs på dem då, säger Berner. Tanken är ändå att den nya lagen inte skapar oskäliga problem för turismföretagen.

Artikeln uppdaterad 16.19 med kommentarer av minister Anne Berner.

Diskussion om artikeln