Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad vill satsa på Hirvensalo slalombacke – tar över mark- och företagsuthyrningen från och med 2019

Från 2018
Hirvensalo slalombacke
Bildtext Ekonomin för 2018 visar på en förlust på 51 000 euro.
Bild: Hirvensalo slalombacke

Staden kommer också fortsätta att stöda föreningen Åbo slalomklubb, som driver slalombacken i Hirvensalo, årligen. Det beslöt stadsstyrelsen på sitt sista möte innan sommaruppehållet.

I höstas var slalombacken i Hirvensalo i Åbo nedläggningshotad, eftersom Åbo slalomklubb drabbades av allvarliga ekonomiska problem.

Föreningen fick då ett nödlån av Åbo stad på 70 000 euro, men man hoppades också på hållbarare lösningar.

Åbo stad vill säkra stadsbornas möjlighet att idka skidåkning

Åbo stadsstyrelse behandlade därför föreningens framtid under mötet på måndagskvällen och beslutade att staden från och med nästa år, januari 2019, tar över mark- och företagsuthyrningen av Åbo slalomklubb.

Staden kommer också att fortsätta stöda föreningen, med en förhöjd summa på 80 000 euro per år, eller 3,2 euro per kund.

Man vill med det här säkra utvecklingen av skidåkning också i framtiden och helt enkelt lätta på föreningen Åbo slalomklubbs ekonomiska börda.

Åbo slalomklubb kommer även i fortsättningen stå för fasta kostnader som har att göra med löner, elektricitet och vatten med mera.

Aktivitet också under sommaren?

Stadsstyrelsen diskuterade också hur man skulle kunna idka verksamhet vid slalombacken även på sommaren, berättar Ida Schauman (SFP).

- Det blir hela tiden kortare vintrar och vi vill också hitta på nya sätt att få verksamheten att gå runt.

Några konkreta förslag lades ändå inte fram, utan diskussionerna fortsätter på hösten.

Nedskärningar och ny servicepunkt för stadsborna diskuterades

Under stadsstyrelsens möte diskuterade man också delårsrapporten och hur man ska kunna uppnå balans i budgeten.

Olika slag av nedskärningar diskuterades, men man konstaterade att parkeringsövervakningen är ett område där staden får mera inkomst än vad utgifterna kräver.

Stadsstyrelsen beslöt därför att tillsätta två nya tjänster inom parkeringsövervakningen i staden.

Köpmansgatan i Åbo
Bildtext Åbo stad satsar på parkeringsövervakningen.
Bild: Yle/Nora Engström

Man diskuterade också införandet av en ny slags sammansättande betjäningspunkt för olika typer av service som stadsborna använder sig av.

Betjäningspunkten skulle tillhandahålla invandrartjänster, konsert- och biljettförsäljning, tjänster för äldre, tjänster inom FPA och inom kollektivtrafiken.

Stadsstyrelsen har ännu inte diskuterat plats, men Schaman (SFP) säger att man vill att betjäningen ska kunna vara så centralt som möjligt, så gärna nära Salutorget i centrum.

Planeringen av den nya betjäningspunkten fortsätter på hösten.

Diskussion om artikeln