Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vilka brott gör dig olämplig som taxichaufför? Uberchaufförer har dömts för misshandel och narkotikabrott, visar vår granskning

Från 2018
Uppdaterad 20.06.2018 07:54.
Taxichaufför.
Bildtext Den som under de senaste fem åren dömts för till exempel sexualbrott, våldsbrott, stöld eller narkotikabrott får enligt nya taxilagen inte körtillstånd för taxiförare.
Bild: Yle/ Petri Lassheikki

Den nya taxilagen gör att det blir tydligare vilka brott som hindrar en från att få taxitillstånd. En granskning av Uberchaufförerna visar att några har dömts för brott som kunde ha utgjort hinder för att få körtillstånd för taxiförare. Enligt Uber har alla chaufförers bakgrund granskats.

En person som här kallas "Hassan" kör precis bakom en annan bil på Ring ett och försöker köra om.

På Tusbyleden i rampen till Björkhagen i Vanda passerar han den andra bilen men stannar sedan rakt framför så den andra bilisten måste tvärbromsa för att undvika en krock.

Bilarna krockar inte, men den andra bilen blir påkörd bakifrån på grund av den plötsliga inbromsningen framför.

En man i bilen framför Hassan stannar också sin bil och ser hur Hassan stiger ut och med höjda knytnävar går mot bilen bakom. Mannen i bilen framför tar ett bobollsträ och går för att fråga vad som pågår.

Hassan går då till sin bil och tar en kniv. Då mannen med bobollsträet ser kniven springer han mot Hassans bil och släpper bobollsträet. Hassan slår mannen med bobollsträet och söndrar bakrutan på mannens bil.

Får villkorligt fängelse

Hassan döms för äventyrande av trafiksäkerheten, olaga hot, misshandel och skadegörelse till 4 månaders villkorligt fängelse.

Brotten ägde rum 2012 och domen gavs hösten 2013. Några år senare började Hassan köra Ubertaxi.

Domen mot Hassan hör till de allvarligaste Yle Huvudstadsregionen hittar i sin kartläggning av brott Uberchaufförer gjort sig skyldiga till.

Namnen på de 158 personer som har åtalats för olovligt bedrivande av taxitrafik och med största sannolikhet är Uberchaufförer har jämförts med listor på namn över dem som åtalats för brott vid tingsrätterna i Esbo, Helsingfors och Vanda från början av 2013 till slutet av 2017.

Så många Uberchaufförer har dömts för brott

"Hassan": Det förorsakade inte några problem

Åtalet mot Hassan för olovlig taxitrafik har ännu inte behandlats i tingsrätten och är därmed inte offentligt, men han bekräftar för Yle Huvudstadsregionen att han kört Ubertaxi.

– Jag körde lite taxi via Uber under sommaren 2016. Ville testa på det. Jag har inte taxitillstånd och tänkte inte ens på att ett stort företag som Uber kan starta i Finland och sedan ägna sig åt olovlig taxitrafik.

Granskade Uber din bakgrund?

– Ja, det gjordes.

Men du har dömts till fyra månaders villkorligt fängelse?

– Ja, det har varit upp och ner. Men 2016 var det där förbi då jag sökte alla tillstånd. Det förorsakade inte några problem, säger Hassan.

Han säger ändå att han inte berättade om domen för Uber.

Ubers högkvarter i San Francisco
Bildtext Medier i utlandet har flera gånger rapporterat om brottsliga Uberchaufförer. I Finland verkar Uberchaufförer inte ha gjort sig skyldiga till väldigt allvarliga brott.
Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO

Domar för trafikbrott och narkotikabrott

Två andra Uberchaufförer som dömts för brott innan de började köra taxi har dömts för narkotikabrott och för äventyrande av trafiksäkerheten.

Den ena körde buss inom Helsingfors och dömdes till dagsböter för äventyrande av trafiksäkerheten eftersom han kört mot rött ljus. Bara några månader efter den domen, i juli 2016, började han köra taxi för Uber.

Den andra dömdes för innehav av drogen khat till dagsböter i början av 2015, samma år som han började köra Ubertaxi.

Han dömdes ett år senare för ytterligare ett narkotikabrott då han fört in nästan 32 kg khat i landet. Det brottet ägde rum precis innan han började köra taxi.

Taxiförbundet lät ett säkerhetsföretag sommaren 2016 göra en utredning där omkring 80 Uberchaufförers bakgrund granskades.

Enligt utredningen hade 19 dömts inom fem år för bland annat rån, misshandel, narkotikabrott, penningtvätt och äventyrande av trafiksäkerheten.

Uber uppger sig ha granskat chaufförernas bakgrund

Ubers kommunikationschef Outi Sjöman svarar bara på frågor per e-post.

Hon skriver att man begärt utdrag ur körkortsuppgifterna samt utdrag ur straffregistret eller körtillstånd för taxiförare eftersom vissa brott förhindrar att tillståndet beviljas.

Enligt Sjöman har i synnerhet brott mot liv och hälsa och allvarliga trafikbrott utgjort hinder för att köra Uber.

I straffregistret syns inte bötesstraff, men nog villkorligt fängelse.

Körtillstånd för taxiförare beviljas inte, enligt nuvarande lag, om den sökande inom fem år dömts för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, brott mot liv och hälsa, andra våldsbrott, sexualbrott eller andra motsvarande brott som visar att personen är olämplig som taxichaufför.

Taxipassagerare.
Bildtext För passagerarna innebär det en trygghet att veta att personer som dömts för allvarliga brott inte får börja köra taxi.
Bild: Yle/ Antti Kolppo

Dom för olovlig taxitrafik inte längre hinder för tillstånd

Den nuvarande lagen är inte helt tydlig, men den nya taxilagen som träder i kraft den 1 juli 2018 är tydligare med vilka brott som förhindrar att körtillstånd beviljas.

Det handlar bland annat om sexualbrott, brott mot liv, våldsbrott, stölder, förskingring, rån, penningtvätt, narkotikabrott, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och rattfylleri.

De som 2014-2017 körde Ubertaxi i Helsingfors hade inte de tillstånd som krävdes. Nu när Uber gör comeback i och med nya taxilagen behöver chaufförerna både körtillstånd och taxitrafiktillstånd.

Taxitrafiktillstånd krävs av företagare i taxibranschen och för att det ska beviljas bör den sökande ha gott anseende, vilket betyder att personen inte får ha fler än fyra domar för bland annat skattebrott, bokföringsbrott och miljöskyddsbrott.

Olovligt bedrivande av taxitrafik räknas också hit och det har som bekant tiotals Uberchaufförer dömts för.

Som tur för Uber räcker i och med lagändringen inte en dom för det här för att personen ska nekas taxitrafiktillstånd då det också krävs tre andra brott för att bli nekad.

I den nuvarande lagen leder däremot en dom för olovlig taxitrafik inom de tre senaste åren till att taxitrafiktillstånd inte beviljas.

"Vi är mer noggranna nu med vem som kan bli taxichaufför"

Trafiksäkerhetsverket Trafi har hand om tillstånden och utvecklingschef Mikko Västilä bedömer att den nya lagen är strängare än den gamla när det gäller brottslig bakgrund.

– Vi är mer noggranna nu med vem som kan bli taxichaufför med tanke på personens brottsliga bakgrund, säger Västilä.

Tror du att det här leder till att fler inte beviljas tillstånd?

– Det beror på vem som söker sig till branschen. I den nya lagen har taxichaufförens bakgrund definierats tydligare för att ta sig in i branschen och i förhållande till säkerheten.

Hur många blir av med taxitillståndet på grund av brott?

Antalet taxitrafiktillstånd som dras in i huvudstadsregionen har ökat.

2017 var antalet 91, vilket är det högsta antalet per år mellan åren 2013 och 2017.

Största orsaken till att tillståndet dras in är skulder. 2017 var det bara två tillstånd som drogs in på grund av att taxichaufförer inte längre anses ha gott anseende, vilket i princip betyder att personen har dömts för brott.

Källa: NTM-centralen

Diskussion om artikeln