Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Sommaren är en tuffare tid för samhällets utstötta – "Man blir så medveten om vad man själv saknar"

Från 2018
Uppdaterad 21.06.2018 08:40.
Ensam kvinna sitter på en sten i skogen.
Bildtext När folk misslyckats att få hjälp på andra håll i samhället vänder de sig ofta till kyrkan som en sista utväg (arkivbild).
Bild: Mostphotos.

När staten inte lyckas hjälpa samhällets utstötta är det oftast den frivilliga hjälpverksamheten som får rycka in.

Olika föreningars och samfunds frivilligkampanjer finns det ofta större behov av på sommaren än under andra årstider. Sommarloven är nämligen en tuffare period för de mindre bemedlade.

– Sommarsäsongen är väldigt svår för speciellt barnfamiljer. Skolmaten serveras till exempel inte dagtid utan familjen ska ha råd att ordna med mat varenda dag flera gånger per dag, säger Luisa Tast som är diakon vid Vasa svenska församling.

Sommarsäsongen är väldigt svår för speciellt barnfamiljer. Skolmaten serveras till exempel inte dagtid utan familjen ska ha råd att ordna med mat varenda dag flera gånger per dag.

Luisa Tast, diakon vid Vasa svenska församling

Under sommaren, menar Tast, syns klasskillnaden också tydligare i form av semesterresor och andra aktiviteter.

För de som lever i ensamhet innebär sommaren också en tuffare tid. Att se andra personer umgås och ha roligt tillsammans med till exempel sin familj kan få ensamma personer att må sämre.

– Man blir så medveten om vad man själv saknar att det leder till nedstämdhet och depression.

Ekonomiska svårigheter största orsaken till att folk söker hjälp

Den främsta orsaken till att folk söker hjälp från församlingen, menar Tast, är ekonomiska svårigheter.

Ofta beror de ekonomiska svårigheterna på en låg inkomst som i sin tur har tvingat personen i fråga att ta lån och dra på sig skulder.

Sjukdomar, speciellt när de drabbar barnfamiljer, är en annan och allt mer förekommande orsak till ekonomiska problem.

– Man har sitt hus, sin bil och sina jobb och plötsligt blir den ena föräldern sjuk och inkomsterna sjunker drastiskt. Familjen kanske måste sälja huset och ändra livsstil helt och hållet. Under den här övergångsperioden är det vanligt att folk söker sig hit.

Luisa Tast som står framför ingången till Brändö kyrka.
Bildtext Enligt diakon Luisa Tast har behovet av församlingens hjälpverksamhet i alla fall inte minskat.

En sista utväg

Församlingens hjälp ses ofta som en sista utväg för folk i nöd.

– Jag upplever att folk vänder sig till kyrkan när de misslyckats med att få hjälp på andra håll i samhället.

Diakoniverksamheten, menar Tast, marknadsförs inte av kyrkan utan personer som är i behov av hjälp verkar på eget initiativ hitta till diakonimottagningen.

– Ibland är det märkligt hur helt nya personer som man aldrig har sett förut hittar hit. För dem är det ändå en självklarhet att vända sig till församlingen när ingen annan hjälp finns att få.

Flera hundra personer söker årligen hjälp hos Vasa svenska församling. Siffran varierar från år till år men Tast kan ändå urskilja en tydlig trend.

– Antalet personer som tar kontakt blir i alla fall inte färre.

Stort behov av hjälp

Enligt Tast är behovet av hjälp från församlingen stort.

– Jag vet inte vad personerna som söker sig hit skulle göra utan vår hjälp.

Många av de personer som kontaktar församlingen, menar Tast, saknar ett socialt nätverk.

– De är ofta åsidosatta i samhället och genom diakoniverksamheten erbjuder vi dem en känsla av att bli sedda.

Jag upplever att folk vänder sig till kyrkan när de misslyckats att få hjälp på andra håll i samhället.

Luisa Tast, diakon vid Vasa svenska församling

Samtal och aktiviteter

Församlingens hjälpverksamhet kretsar främst kring diakonimottagningen som äger rum en gång i veckan på olika håll i Vasa. Den är gratis, öppen för alla och kräver ingen tidsbokning.

– Vi vill framför allt erbjuda personerna en möjlighet att berätta om sin situation. Det är mycket stress på annat håll i samhället men vi tar oss tid att lyssna.

Utöver diakonimottagningen erbjuder församlingen olika aktiviteter, till exempel utfärder, för personer som är ensamma och saknar ett socialt nätverk.

Mathjälp, medling och hjälp med stödansökan

Rent konkret bidrar församlingen med olika lösningar på privata problem.

– När det gäller ekonomiska problem bistår vi främst med mathjälp. I sådana fall är det viktigast att familjer eller personer får tillräckligt med näringsrik mat.

Jag vet inte vad personerna som söker sig hit skulle göra utan vår hjälp.

Luisa Tast, diakon vid Vasa svenska församling

Diakoniverksamheten samarbetar också med olika myndigheter som är centrala för krisdrabbade personer.

– Vi kan också till exempel följa med till Fpa och hjälpa personen i fråga att ansöka om olika stöd.

Som ett annat exempel på konkreta lösningar nämner Tast medling.

– Vi kan fungera som medlare i tvister mellan vänner och familjemedlemmar.

Vissa får snabbt hjälp, andra står inför mera svårlösta problem

Tast kategoriserar personerna som söker hjälp hos församlingen i två kategorier.

– Hälften av de personer som vänder sig till oss får hjälp efter ett par månader. Den andra hälften står inför långvariga problem och dem har vi regelbunden kontakt med.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln